U središtu

Posjeti učenika Hrvatskom saboru

23.03.2023

Posjeti Saboru provodi se u okviru nadležnosti Službe za građane Hrvatskoga sabora čija je zadaća provođenje edukacije mladih sa ciljem podizanja razine znanja i osnaživanja mladih u razvoju kompetencija za aktivno i odgovorno građanstvo, kao i podizanje razine transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti u komunikaciji sa građanima, čime se potiče javna odgovornost vlasti. 

I. Posjeti Saboru – Edukativni centar

U sklopu Službe za građane djeluje Edukativni centar koji obavlja poslove izravnih kontakata sa građanima sa ciljem afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora građanima, priprema odgovore na upite građana o radu Sabora i parlamentarnoj proceduri, priprema stalne i povremene publikacije o radu Sabora, organizira posjete građana radi razgledavanja Sabora i upoznavanja sa njegovim radom uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora, organizira edukativne posjete učenika i studenata Saboru te edukativne programe surađujući sa školama u provedbi nastavnih kurikuluma, te surađujući sa visokim učilištima u sustavu visokog obrazovanja u provedbi studijskih programa.

Edukativni programi Službe rezultat su višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima i nastojanja da im se približi Hrvatski sabor i predstavi njegov rada u cilju  podizanja razine znanja i kompetencija mladih te njihove pripreme za uključivanje i sudjelovanje u demokratskim procesima donošenja odluka.

II. Edukativni posjeti učenika osnovnih i srednjih škola i studena

Posjeti učenika osnovnih i srednjih škola kao i posjeti studenata su najčešće posjeti Saboru koji u izvanučioničnoj/terenskoj nastavi u sklopu predmetnih kurikuluma posjećuju sa svojim nastavnicima Hrvatski sabor, ili pak edukativni posjeti studenata raznih studijskih programa koji u sklopu izvanučionične/terenske nastave iz pojedinih kolegija posjećuju Hrvatski sabor sa svojim nastavnicima.

Kada su u pitanju edukativni posjeti učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata, oni uz razgledavanje Sabora uz stručno vodstvo uključuju i predavanja koja drže predavači Službe za građane na kojima se učenici/studenti upoznaju s osnovnim činjenicama iz povijesti Sabora, s ulogom Sabora u vjekovnoj borbi hrvatskoga naroda za stvaranje samostalne države i u očuvanju hrvatskoga jezika, ustrojstvom državne vlasti, unutarnjim ustrojem i načinom rada Sabora, postupkom donošenja zakona i drugih akata Sabora, te s ulogom i funkcioniranjem Sabora kao nacionalnog parlamenta države članice EU, odnosno pojasnit će im se pojmovi kao što su: ustav, zakon, zakonodavni postupak, radno tijelo, klub zastupnika, sjednica Sabora, i dr., prilagođeno pojedinim učeničkim/studentskim skupinama i u dogovoru s predmetnim nastavnikom osnovne škole, srednje škole ili pak nastavnikom koji vodi studente u posjet Saboru. Teme predavanja prate predmetne kurikulume u sklopu kojih učenici posjećuju Sabor u izvanučioničnoj/terenskoj nastavi ili pak nastavne sadržaje pojedinih kolegija raznih studijskih programa visokih učilišta koja u sklopu terenske/izvanučionične nastave posjećuju Sabor.

Na obrascu za prijavu posjeta za učenike srednjih škola i fakulteta, nastavnik može navesti određenu temu koja posebno zanima učenike/studente i o kojoj žele čuti nešto više u sklopu predavanja koje organizira Služba za građane, kad su u pitanju edukativni posjeti Saboru učenika i studenata.

III.1. Edukativni programi za učenike osnovnih škola

Kad su u pitanju edukativni programi koje Služba za građane provodi za osnovne škole, prvenstveno su to edukativni posjeti učenika nižih razreda (3. i 4.) koji u sklopu razredne nastave posjećuju Hrvatski sabor sa svojim razrednicima kao i posjeti učenika viših razreda (5., 6., 7. i 8.) koji u sklopu nastavnog kurikuluma povijesti sa svojim nastavnicima posjećuju Sabor.

Tijekom posjeta učenicima se organizira razgledavanje Sabora uz stručno vodstvo i predavanje za učenike primjereno njihovom uzrastu.

Nadalje, za učenike 8. razreda osnovnih škola organizira se jednom godišnje mrežno kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike 8. razreda osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"1. Kroz kviz, koji se sastoji od trideset pitanja, učenici 8. razreda svojim odgovorima prezentiraju koliko poznaju Hrvatski sabor, njegovu ulogu i mjesto u hrvatskoj povijesti, što znaju o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos djelovanju Sabora kroz povijest, koliko poznaju suvremeni Sabor od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. do danas, njegove ustavne ovlasti i nadležnosti, djelokrug poslova i način rada, kao i prava i dužnosti saborskih zastupnika. Isto tako, Služba za učenike 8. razreda osnovnih škola organizira i Natječaj u pisanju eseja ili raspravljačkog teksta ili zastupničkog govora na zadanu temu. 

III.2. Edukativni programi za učenike srednjih škola

U edukativnom programu učenika srednjih škola, prvenstveno se odnosi na edukativne posjete Saboru uz obilazak stručnog vodstva što uključuju - predavanje za učenike koje prati predmetne kurikulume, u sklopu kojih učenici posjećuju Sabor, - nazočnost sjednici Sabora sa galerije u Sabornici i, - mogućnost razgovora sa zastupnicima. Predavanje je ponajviše vezano uz znanja koja učenici trebaju usvojiti iz područja političkog sustava Republike Hrvatske i ustrojstva državne vlasti.

Uz edukativne posjete Saboru, Služba svake godine organizira simulirani parlament za učenike srednjih škola u Sabornici, a ujedno daje stručnu potporu nastavnicima za pripremu simuliranog parlamenta učenika, uz mogućnosti pripremne radionice za nastavnike u Hrvatskome saboru, ukoliko se ukaže potreba za tim.

Kako za učenike 8. razreda osnovnih škola, tako se i za učenike srednjih škola jednom godišnje organizira online kviz natjecanje pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ i Natječaj za učenike srednjih škola u pisanju eseja ili zastupničkog govora na zadanu temu.

III.3. Edukativni programi za studente visokih učilišta

Kad su u pitanju edukativni programi koje Služba za građane provodi za studente visokih učilišta, prvenstveno su to edukativni posjeti studenata Saboru koji uz obilazak Sabora uz stručno vodstvo uključuju i:

-  predavanje za studente koje Služba za građane organizira i održava u prostorima Sabora,

-  nazočnost studenata sjednici Sabora sa galerije u Sabornici,

-  mogućnost razgovora studenata sa zastupnicima.

Na predavanjima koja Služba za građane organizira za studente predavači Službe upoznaju studente s ustrojem, ovlastima i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela, klubova zastupnika, zakonodavnim postupkom, pravima i obvezama zastupnika, zadaćama i načinom rada Sabora i njegovih radnih tijela u europskim poslovima i sl.

Osim edukativnih posjeta Saboru, tradicionalno studenti u vrijeme kada Sabor nije u zasjedanju, održavaju simulirani parlament studenata u Sabornici. Najčešće su teme vezane uz proceduru donošenja pojedinog zakona ili zakonske izmjene, a na jednoj od sjednica tema rasprave bio je prijedlog promjene Ustava. Sudjelovanjem u projektu simulirani parlament studenti imaju priliku proširiti svoja znanja o zakonodavnom postupku i načinu rada Hrvatskoga sabora, kao i usavršiti svoje retoričke vještine i sposobnost vođenja argumentirane rasprave.

III.4. Drugi edukativni programi za studente

Služba za građane kroz svoj Edukativni centar pruža studentima mogućnost sudjelovanja i u drugim edukativnim programima:

- mogućnost organiziranja razgovora/tematskih rasprava studenata sa zastupnicima - članovima saborskih odbora/klubova zastupnika i nezavisnim zastupnicima, na unaprijed  dogovorenu temu, uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora i praćenja rasprave o pojedinoj točci dnevnog reda

- mogućnost organiziranja predavanja za studente na unaprijed dogovorenu temu koje drže predavači Službe za građane kao i predavači iz drugih stručnih službi Sabora, po dogovoru

- mogućnost realizacije studentske prakse propisane studijskim programom visokog učilišta u stručnim službama Hrvatskoga sabora, pri čemu visokoškolska ustanova upućuje studenta u Sabor temeljem sklopljenog ugovora sa Hrvatskim saborom o odrađivanju studentske prakse u Saboru, a studentu se dodjeljuje mentor

- mogućnost volontiranja studenata kod zastupnika, pri čemu Služba za građane organizira i provodi pripremne edukacije za studente i po njihovom završetku upućuje studente zastupnicima

IV. Posjeti Saboru kroz programe

Osim navedenih posjeta Saboru, posjeti se provode i kroz dva programa za čije je sadržaje do sada iskazano veliko zanimanje i popularno među građanima, a to su  programi:

  • Dan otvorenih vrata Hrvatskoga sabora koji se provodi nekoliko puta godišnje, najčešća se

organiziraju uz obilježavanje državnih blagdana i spomendana, posebice Dana državnosti 30. svibnja i Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada, posjeti u Saboru

Tijekom Dana otvorenih vrata građani mogu ući u zgradu Hrvatskoga sabora od 10.00 do 17.00 sati bez prethodne najave i pogledati unutrašnjost Sabora i sve protokolarne salone koji nisu dio uobičajenih programa za posjetitelje. Za posjetitelje iz inozemstva organizirano je vođenje na engleskom jeziku. Dan otvorenih vrata prigoda je građanima i za susret s predsjednikom Sabora i saborskim zastupnicima pri čemu se u otvorenu razgovoru razmjenjuju mišljenja o radu Sabora te o aktualnim pitanjima.

Dakle, građani u organiziranim grupama (npr. razne udruge građana) ili pak pojedinačno posjećuju Hrvatski sabor uz prethodnu najavu, a omogućeno im je da uz stručno vodstvo obiđu protokolarne prostore u Saboru te Sabornicu uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora.

Završno, treba naglasiti da se posjeti saboru organiziraju od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati uz prethodni dogovor sa Službom za građane koji će temeljem slobodnih mjesta u  upisati određeni posjet. Isto tako, posjet pojedinaca ili grupe građana/učenika/studenata moguće je najaviti elektroničkom poštom na adresu: posjeti@sabor.hr ., kao i telefonom na brojeve: 01/4569-607, 01/4569-730, 01/4569-727 kada će zainteresirani odmah doznati informaciju o slobodnom terminu posjeta i mogućnosti predbilježbe za neki drugi termin posjeta.

  • Volontiram u Hrvatskome saboru jedan je od dva programa Sabora koji provodi također,

Služba za građane a namijenjen je ponajviše studentima završnih godina prava, ekonomije i politologije, ali i drugih studijskih programa. Student se po završetku pripremne edukacije upućuje pojedinom zastupniku koji je iskazao interes za angažiranjem studenta volontera koji mu pomaže u obavljanju zastupničke dužnosti, na način da pomaže zastupniku u pripremi materijala za sjednice Sabora, istraživanju zakonodavstva drugih zemalja, praćenju medija i javnih nastupa zastupnika kod kojeg volontira, a prema potrebi i praćenju rada radnog tijela Sabora u čijem radu sudjeluje zastupnik kod kojeg student volontira. Edukacija volontera koju provodi Služba za građane provodi se na način da volonter prisustvuje seminaru na kojem se upoznaje s ustrojstvom državne vlasti, s unutarnjim ustrojstvom i načinom rada Sabora, postupkom donošenja zakona i drugih akata Sabora, kao i pravima i obvezama saborskih zastupnika.

Prema Pravilima o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru2 propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati studenti koji iskazuju interes za sudjelovanjem u Programu, broj volontera, trajanje ugovora o volontiranju te sva pitanja vezana uz provođenje Programa.  

Nadalje, Pravilima o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru određeno je da klubovi zastupnika i nezavisni zastupnici putem anketnog listića iskazuju interes za sudjelovanjem u Programu. Broj volontera određuje se u skladu s iskazanim interesom zastupnika te prostornim i tehničkim uvjetima u Saboru. Program se u pravilu provodi tijekom jedne kalendarske godine u trajanju do 6 mjeseci tijekom kojih volonter pomaže zastupniku u obavljanju zastupničke dužnosti na način utvrđen Programom. Mogućnosti volontiranja studenata kod zastupnika nema u izbornoj godini, temeljem Pravila o provođenju programa Volontiram u Hrvatskome saboru.

V. Susreti sa zastupnicima

Kroz posjete Saboru učenicima se pruža mogućnost, uz prethodnu najavu Službi za građane, dogovoriti susret i razgovorom sa zastupnicima u Saboru prema izbornim jedinicama iz kojih dolaze škole, na koje susrete se odazivaju zastupnici ovisno o svojim mogućnostima i raspoloživom vremenu u zakazanom terminu.

Završno treba naglasiti da se posjeti Saboru organiziraju od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati uz prethodni dogovor sa Službom za građane temeljem slobodnih mjesta u kalendaru posjeta. Posjet pojedinaca ili grupe građana/učenika/studenata moguće je najaviti telefonom na brojeve: 01/4569-607, 01/4569-730, 01/4569-727 ili elektroničkom poštom na adresu: posjeti@sabor.hr .

Tatjana MARTINOVIĆ, dipl.iur.

Predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora
__________________________________
^ 1 https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/u-devetom-mreznom-kviz-natjecanju-ucenika-osmih-razreda-o-  poznavanju-hrvatskoga
^ 2 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_05_66_1286.html