Izbor dana

Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju

02.04.2024 08:00 Radi omogućavanja neometane profesionalne komunikacije odnosno povezivanja i razmjene informacija u poslovnom procesu s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca, člankom 221.k Zakona o radu propisana je dužnost digitalne radne platforme ili agregatora kao poslodavca da osobama koje kod njega obavljaju poslove osigura mogućnost uspostave kontakta.