Dnevne novosti

Provjera stranih ulaganja u EU puna 'rupa' - Europski revizorski sud

08.12.2023 08:00 ZAGREB, 7. prosinca 2023. (Hina) - Nadzor potencijalno štetnih stranih ulaganja u EU pun je rupa jer šest zemalja, uključujući Hrvatsku, još ne provjerava, a ostale zemlje se razlikuju u definiciji strateških sektora, upozorio je Europski revizorski sud (ECA).

Izravna inozemna ulaganja u EU premašuju 100 milijardi eura godišnje i Europska komisija uspostavila je 2020. godine okvir za njihovu provjeru zbog moguće prijetnje za sigurnost i javni red u EU, podsjećaju revizori.

Ulaganja u strateške sektore poput luka, nuklearnih elektrana i tvornica poluvodiča i mikročipova dvojne namjene mogu u određenim razdobljima uključivati rizik neželjene kontrole aktera izvan EU-a, koji bi mogao biti pojačan ako članice ne koordiniraju nadzor, naglašavaju. Okvir na razini EU-a omogućuje detektiranje mogućih prijetnji, ali veliki udio ulaganja u razdoblju od 2020. do 2022. nije analiziran niti su članice Europskoj komisiji podnijele izvješće, napominju revizori.

Objašnjavaju da članice nisu obavezne uspostaviti mehanizam nadzora niti dostavljati Bruxellesu izvješća o nadzoru i o odlukama, čak ni ako objavi mišljenje odnosno ako druge članice izraze zabrinutost. To znači da skupina zemalja nije ni uspostavila mehanizam, a one koje jesu razlikuju se u definiciji ključnih sektora ili u tumačenju ključnih pojmova iz propisa EU-a, utvrdili su revizori.    

Hrvatska, Grčka, Bugarska, Švedska, Irska i Cipar spadaju u skupinu koja još nije uspostavila mehanizam, pokazuje izvješće europskih revizora. Od 2020. do 2022. zemlje EU-a dostavile su Komisiji 886 izvješća o analizi ulaganja, a čak 92 posto njih otpada na šest zemalja, uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Španjolsku, a preostalih osam posto na njih devet, navode revizori.

Najviše izvješća dostavila je Francuska, njih 193, a slijede Italija, Španjolska i Austrija. Nizozemska i Luksemburg primile su u tom razdoblju polovinu izravnih stranih ulaganja u EU, a poslale su samo sedam odnosno nijedno izvješće. 

"Analiza stranih ulaganja u EU tek je u povojima", zaključio je Mihails Kozlovs iz ECA-e. "Trebala bi igrati ulogu zaštitnog mehanizma, ali puna je rupa. Da bi EU efikasnije ublažavao rizike, Komisija i sve članice EU-a moraju zakrpati rupe", poručio je.

Komisija bi trebala tražiti od svih članica EU-a da uspostave mehanizme i natjerati ih da dostavljaju izvješća, smatraju revizori. Trebala bi i ocijeniti njihove mehanizme i poticati ih da ih usklađuju s ostalim članicama, smatraju u ECA-i.