U središtu

Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću s odgojiteljem nestručnom osobom

23.09.2022

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Uvod

Zadnjih par godina radno mjesto odgojitelja predstavlja deficitarno zanimanje. To za vrtiće, koji su u konstantnoj potrazi za odgajateljskim kadrom, predstavlja problem, budući da su nerijetko primorani zasnovati radni odnos sa nestručnom osobom, poput studenta predškolskog odgoja. Upravo ovom problematikom pozabaviti ćemo se u članku.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja

Članak 24. Zakona u svome trećemu stavku propisuje uvjete koje mora ispunjavati odgojitelj predškolske djece. Slijedom navedenoga, spomenuti stavak propisuje da: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.“

Stavak 4. članka nadovezuje se na prethodni stavak pa tako propisuje da, ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz prethodnog stavka, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Stavak 4. predstavlja novinu u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i određenu točku prijepora, no time se nećemo baviti u ovom članku. Umjesto toga, fokusirati ćemo se na slučaj ukoliko se na natječaj ne javi ni jedan odgajatelj, a vrtiću se nudi opcija  zasnivanja radnog odnosa sa nestručnom osobom.

Zasnivanje radnog odnosa sa nestručnom osobom

U slučaju ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja, Zakon u članku 26. stavku 5. propisuje da će se natječaj ponoviti u roku od 5 mjeseci. Nadalje, Zakon u istome stavku nudi mogućnost da se do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, radni odnos može zasnovati i sa osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, odnosno sa nestručnom osobom. Stavak 6. propisuje da se sa osobom iz prethodnoga stavka sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta s osobom koja ispunjava uvjete propisane za odgojitelja, ali ne dulje od 5 mjeseci. Time je Zakon odmah u početku ograničio vremenski period na koji se može sklopiti ugovor o radu sa nestručnom osobom. Jedina teoretska mogućnost da se sa istom osobom sklopi daljnji ugovor o radu bila bi ako se i na ponovljenom natječaju opet na javi ni jedna osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja. U protivnom, radni odnos za radno mjesto odgojitelja nestručne osobe prestaje istekom roka od 5 mjeseci.

U praksi, radni odnos na pet mjeseci često se zasniva sa osobom koja je barem donekle povezana sa zvanjem odgojitelja. To, primjerice, može biti student predškolskog odgoja kojemu, ukoliko se iskaže, radno iskustvo od pet mjeseci može predstavljati itekakvu stepenicu za buduće zapošljavanje, a nakon završetka fakulteta.

Ukoliko pak vrtić odluči ni sa kim zasnovati radni odnos, pa tako ni sa nestručnom osobom, uvijek mu ostaje mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 60 dana, bez raspisivanja natječaja, a sukladno članku 26. stavku 4. Zakona. Međutim, budući da se ugovor o radu na 60 dana može sklapati samo jednom, vrtić će opet biti prinuđen raspisati natječaj, ukoliko se poslije isteka toga roka ukaže potreba za radnim mjestom za koje je izvorno i zaključen ugovor na taj vremenski period.

Zaključak

U članku smo ukratko  prikazali slučaj zasnivanja radnog odnosa sa nestručnom osobom, ali ne dulje od pet mjeseci. Navedeno predstavlja jednu opciju na koju su vrtići nažalost često primorani, a koja je uvjetovana nedostatkom odgojiteljskog kadra. Isti trend će se nastaviti sve dok više osoba ne bude završavalo studij predškolskog odgoja i obrazovanja i, slijedom navedenog, ne bude u većem broju na tržištu rada.

Vladimir Mrzljak, mag.iur.