U središtu

Zasnivanje radnog odnosa na 60 dana u dječjem vrtiću, bez raspisivanja natječaja

09.09.2022 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) već godinama dječjim vrtićima nudi jednu mogućnost: zasnivanje radnog odnosa na 60 dana, i to bez raspisivanja javnog natječaja.

Prema članku 26. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, radni odnos u dječjem vrtiću se zasniva ugovorom o radu, na temelju natječaja. Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće a natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te svakako i na mrežnim stranicama te oglasnim pločama dječjeg vrtića. Rok za zaprimanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana, na što se mora posebno paziti prilikom objave javnog natječaja.

Međutim, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju već dulji niz godina nudi jednu opciju koja je itekako korisna vrtićima za uštedu vremena izgubljenog raspisivanjem javnog natječaja, a to je zasnivanje radnog odnosa na 60 dana, i to bez natječaja. Zakon tako, u svom četvrtom stavku, propisuje da se radni odnos može zasnovati ugovorom o radu bez natječaja i to u sljedećim slučajevima:

„– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,

– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana

– do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu,

– u slučaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova.“

Zadnje dvije alineje predstavljaju novinu u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, koje prije nije bilo te će u svakom slučaju biti zanimljivo pratiti kako će se njihova primjena odvijati u praksi. Prve dvije alineje, koje izrijekom spominju 60 dana, su staro rješenje koje vrtićima stoji na raspolaganju godinama te ćemo se njima baviti u ovome članku.

Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 60 dana, bez raspisivanja natječaja

Sukladno članku 26. stavku 4. prvoj alineji Zakona, ukoliko obavljanje posla ne trpi odgodu, moguće je zasnovati radni odnos ugovorom o radu bez raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana. Time je spriječena mogućnost daljnjeg zasnivanja radnog odnosa na 60 dana bez natječaja te se isto ne može činiti unedogled. U teoriji, bilo bi moguće zasnovati radni odnos na još 60 dana bez natječaja za sasvim drugo radno mjesto, no isto prije predstavlja iznimku negoli pravilo.

Alineja 2 pak propisuje da se radni odnos može zasnovati na 60 dana bez natječaja i u slučaju ako potreba za obavljanjem posla ne traje dulje od 60 dana. Time se misli na slučaj kada se poslije 60 dana ne bi išlo na raspisivanje natječaja jer poslije toga roka naprosto nema potrebe za takvim radnim mjesto pa je sam natječaj (i sva formalnost koja ga okružuje) suvišan. Ujedno, u praksi, ukoliko vrtići misle ići na varijantu raspisivanja javnog natječaja poslije isteka roka od 60 dana, treba se i ranije krenuti sa pripremanjem same dokumentacije oko javnog natječaja budući da spomenuti rok i prebrzo prođe. Nakon isteka toga roka, vrtićima ostaje samo mogućnost da zasnuju radni odnos temeljem javnog natječaja, budući da su već „iscrpili“ opciju činjenja istoga bez natječaja a za isto radno mjesto.

U ovome članku ukratko smo prikazali mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 60 dana, i to ugovorom o radu bez potrebe raspisivanja javnog natječaja. Radi se o mogućnosti koja je vrtićima već dulje vrijeme na raspolaganju i koja će im, budući da Zakon u tom pogledu nije zasada pretrpio izmjene, još dulje vremena biti na raspolaganju kao jedna opcija koja znatno olakšava zasnivanje radnog odnosa.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.