U središtu

Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje

29.04.2022 U Hrvatski sabor poslan je u ožujku 2022. godine Prijedlog Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Prema postojećem zakonodavnom okviru koji je prvenstveno definiran Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga, kao i na osnovi toga Zakona donesenog Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga dozvoljena je proizvodnja industrijske konoplje. Prema postojećem zakonskom okviru dozvoljena je proizvodnja industrijske konoplje čiji sadržaj nije viši od 0.2% THC – a.

Predloženim zakonom želi se detaljnije regulirati proizvodnja i uporaba konoplje te legalizirati njezina upotreba za osobne potrebe. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se donošenja posebnog zakona, lex specialis, koji bi zapravo svojim odredbama derogirao odredbe Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i na osnovi njega donesenih pravilnika. Osnova za izradu posebnog zakona, prema navodima predlagatelja, osniva se na činjenici da mnoge države na svijetu liberaliziraju i legaliziraju upotrebu konoplje. Konoplja nalazi svoju primjenu u raznim proizvodima te se smatra da bi donošenje posebnog zakona kojim bi se regulirala proizvodnja i korištenje konoplje pozitivno utjecalo na razvoj gospodarstva koje bi svoju gospodarsku ekspanziju gradilo na uzgoju i proizvodnji proizvoda od konoplje.

Prema predloženom zakonu dopustio bi se uzgoj konoplje a (Cannabis sativa L.) i njenih podvrsta i varijanti i to obične konoplje, divlje obične konoplje, indijske konoplje ili kanabisa, konoplje autohtone u Afganistanu i konoplje autohtone u Rusiji. Prijedlog je da se dozvoli uzgoj, prerada i promet svih navedenih sorti konoplje. Pravo komercijalnog iskorištavanja konoplje imala bi svaka pravna osoba, obrtnik odnosno nositelj ili član OPG – a. Ovim zakonom bi se također dopustio uzgoj i konzumacija konoplje za osobne potrebe. Svaka punoljetna osoba mogla bi uzgojiti do devet biljaka u cvjetanju a za uzgoj sorti kemotipa 3 (CBD kemotip: THC < 0,3%; CBD > 0,5% (3,16).

Zakonom se također propisuje uzgoj konoplje za potrebe zdravstvenog sustava, za potrebe graditeljstva te potreba drugih industrijskih djelatnosti. Propisuje se donošenje pravilnika kojima bi se propisale tehničke specifikacije kojima bi proizvodi od konoplje trebali udovoljavati prije stavljanja na tržište. 

Zakonom se propisuje i ustrojavanje Centra za konoplju koji bi bio sastavni dio Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Osnovna djelatnosti novoosnovane ustrojbene jedinice bila bi predlaganje podzakonskih propisa kojima bi se uređivala pitanja uzgoja, prometa i prerade sorti konoplje, poticanje zapošljavanja u industriji prerade konoplje te predlaganje poticajnih mjera radi razvoja industrije prerade konoplje. Prema ovom prijedlogu zakona Hrvatski sabor bi trebao donijeti Strategiju o iskorištavanju punog potencijala konoplje radi cjelovite liberalizacije i legalizacije konoplje.

Očita je intencija predlagatelja da donošenjem posebnog zakona pokuša regulirati jedno područje gospodarske djelatnosti za koju smatra da bi mogla biti od znatne gospodarske i ekonomske koristi za državu. Međutim čini se da predlagatelj zaboravlja da je prvenstveni problem hrvatskog pravnog sustava njegova prenormiranost. Potreba za donošenjem još jednog zakona koji bi dodatno normirao pravni sustav koji je danas preopterećen nepotrebnim normama i nepotrebnim lex specijalisima je upitno. Liberalizacija i eventualna legalizacija upotrebe konoplje bilo u gospodarske, zdravstvene ili osobne svrhe bi se trebala tražiti u okvirima postojećih propisa. 

Daniel Deković, dipl. iur.