U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja)

05.05.2022 U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku teksta ćemo ukratko dati prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem: Jeste li znali za takav prekršaj?

Kada govorimo o prekršajima u prometu na cesti tada uglavnom imamo na umu upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, kretanje vozilom nepropisnom ili neprilagođenom brzinom, korištenje mobitela tijekom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i sl.

Međutim, u odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje- ZSPC) predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa tako nisu u fokusu kako opće, tako i stručne javnosti, a koji i unatoč tome, dakle, ipak kao takvi egzistiraju u Zakonu.

Jedna od takvih situacija regulirana je u odredbama članka 76. i 77. ZSPC-a, a kojima je uređena upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja.

Tako je u članku 76. stavku 1. ZSPC-a propisano da je vozač dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito:
- na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ukoliko bi postojala opasnost od prometne nesreće, kad taj znak ne bi bio dan,
- ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila,
- na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan i uzak zavoj ili prije dolaska na prijevoj, na kojima je teško mimoići se.

Dakako, određeno je da je takav zvučni znak upozorenja vozač dužan svesti na nužnu mjeru (stavak 2.).
Ako vozač ipak postupi suprotno odredbama ovog članka, stavkom 3. propisano je da će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.

Vezano uz prethodne odredbe, u članku 77. ZSPC-a propisano je da od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) u prethodno opisanim slučajevima iz članka 76. stavka 1. ovoga Zakona, vozač u pravilu, umjesto zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak može upotrijebiti i u naselju prije pretjecanja drugog vozila, a može ga upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti.

Uređuje se i modalitet davanja svjetlosnog znaka upozorenja, pa je tako u stavku 3. propisano da se svjetlosni znak upozorenja daje kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera.

Podredno navedenom, možemo dodati da je člankom 79. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) propisano, uz ostalo, da uređaj za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu mora biti ugrađen i izveden tako da daje jednolične zvukove nepromjenjiva intenziteta, te da komanda uređaja za davanje zvučnih znakova mora biti postavljena tako da je pristupačna vozaču za vrijeme vožnje.

Željko Kudrić, dipl. iur.