Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

1.10.2020

Izvršnost odluke o troškovima upravnog spora (i utjecaj nastupa izvršnosti na zatezne kamate)

Razmotrene su varijante nastupa izvršnosti odluke o troškovima upravnog spora. Uz nastup izvršnosti vezan je i početak tijeka paricijskog roka za isplatu troškova, a time i obveza plaćanja zateznih kamata (ako troškovi nisu isplaćeni u roku).

O troškovima upravnog spora odlučuje upravni sud, u dijelu slučajeva Visoki upravni sud Republike Hrvatske, i to:

a) posebnom točkom izreke presude, ili

b) posebnom točkom izreke rješenja kojim se spor dovršava, ili

c) zasebnim rješenjem koje supstancijalno čini dopunu odluke o upravnoj stvari1.

Po prirodi stvari, troškovi spora najčešće se dosuđuju u korist tužitelja, a na teret tuženika u upravnom sporu.

Protiv prvostupanjske odluke upravnog o troškovima spora žalba je uvijek dopuštena2 i uvijek ima odgodni učinak3. Protiv odluke Visokoga upravnog suda o troškovima spora, bez obzira na to je li riječ o prvostupanjskoj ili drugostupanjskoj odluci, nema žalbe (članak 67. stavak 1. ZUS-a).

Zbog toga je svrhovito početak tijeka paricijskog roka sadržanog u izreci sudske odluke o troškovima spora vezati uz dostavu pravomoćne odluke o troškovima spora (tj. uz dan izvršnosti te odluke)4.

Odluka o troškovima spora postaje izvršna istekom roka za isplatu troškova određenog stranci koja je obveznik podmirenja troškova. Taj rok, pak, počinje teći:

- ako žalba protiv odluke nije podnesena – istekom roka za žalbu;

- ako je žalba protiv odluke podnesena, ali je odbačena ili odbijena – danom dostave drugostupanjske odluke o troškovima obvezniku podmirenja troškova;

- ako žalba nije dopuštena – danom dostave odluke Visokoga upravnog suda o troškovima obvezniku podmirenja troškova;

- ako se stranka na čiji teret su dosuđeni troškovi odrekla prava žalbe – danom odricanja;

- ako je žalba povučena prije donošenja drugostupanjske odluke – danom dostave stranci rješenja o obustavi postupka po žalbi.

Dosljedno tome, ustaljena je upravnosudska praksa po kojoj zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos troškova spora ne teče od dana presuđenja (tj. od dana prvostupanjske odluke o troškovima), jer je riječ o obvezi koja se nastupiti tek ako stranka – obveznik podmirenja troškova - u roku određenom sudskom odlukom dobrovoljno ne plati troškove spora stranci u čiju korist su troškovi dosuđeni.5 Stoga ovdje nema mjesta primjeni odredbe članka 30. stavak 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.). Ako, primjerice, tužbeni zahtjev sadržava i zahtjev za plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dosuđenja, upravni sud će – ne odstupi li od netom navedene prakse – taj dio zahtjeva odbiti. Nema osnove za zaključak da u povoljniji položaj treba doći tužitelj koji takav zahtjev vezan uz isplatu zateznih kamata postavi tek u ovršnom postupku.

doc. dr. sc. Alen Rajko1 Potonja (treća) varijanta uređena je odredbom članka 79. stavak 4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS). Općenito, troškovi spora ponajprije su uređeni cjelinom odredaba članka 79. ZUS-a.

2 To vrijedi i kada žalba nije dopuštena protiv dijela izreke presude što sadržava odluku o glavnoj stvari (v. članak 66.a ZUS-a).

3 O tome v. npr. i kolumnu objavljenu u ovoj rubrici pod naslovom Žalba protiv odluke o troškovima upravnog spora odgađa izvršenje bez obzira je li odluka o troškovima sadržana u presudi ili u posebnom rješenju.

4 Dan pravomoćnosti odluke, kod dvostupanjskog odlučivanja, je dan donošenja drugostupanjske odluke, koja će, u praksi, tek za nekoliko tjedana ili mjeseci biti dostavljena strankama.

5 Npr. presude Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske: Usž-356/19-2 od 18. travnja 2019. i Usž-1060/18-2 od 11. listopada 2018.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite