Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

20.5.2020

Početak rada dječjih vrtića sukladno preporukama ministarstva znanosti i obrazovanja

Vlada Republike Hrvatske je 23. travnja 2020. godine donijela Zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 prema kojima bi od dana 11. svibnja 2020. godine predškolske ustanove (dječji vrtići) počeli ponovno raditi. Važno je reći da su do sada predškolske ustanove radile samo u centralnim objektima s dežurnim odgojno – obrazovnim skupinama.

UVOD

Prije samog početka rada predškolskih ustanova bilo je potrebno donijeti određene mjere / preporuke kako organizirati rad, a da se zaštite zaposlenici dječjih vrtića, djeca – korisnici usluga, ali i roditelji djece.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je dana 29. travnja 2020. godine općenite Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske  ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

Nastavno je dana 5. svibnja 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, „PREPORUKE ZA RAD S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJEM VRTIĆU“ u kojima su dane preciznije preporuke za organizaciju rada u dječjim vrtićima koji počinju s radom 11. svibnja 2020. godine.

PREPORUKE MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZA RAD S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJEM VRTIĆU

Prema preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja odgojno – obrazovni rad u dječjim vrtićima može se provoditi samo uz uvjete koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Navedene preporuke se odnose prema osnivačima predškolskih ustanova, prema dječjim vrtićima i prema roditeljima djece – korisnika usluga.

Također treba reći da su upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja pripremljene za prva dva tjedna od otvaranja dječjih vrtića (od 11. svibnja 2020. godine do 25. svibnja 2020. godine) unutar kojih će se u dječjim vrtićima pratiti proces rada i napraviti evaluacija s pedagoškog i empirijskog stajališta. Nakon prva dva tjedna će se  prema potrebi i epidemiološkoj situaciji izmijeniti sadašnje preporuke, odnosno produžiti postojeće.

PREPORUKE ZA OSNIVAČE PREDŠKOLSKIH USTANOVA RH

Osnivačima predškolskih ustanova – gradovima i općinama ostavljena je mogućnost da sami preko ravnatelja dječjih vrtića odluče o načinu i opsegu primjene navedenih preporuka. Preporuke nisu obvezujuće, ali Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zatražilo da se one u što većoj mjeri poštuju i primjenjuju. Prije početka rada dječjih vrtića zatraženo je od osnivača i ravnatelja da o svim mjerama obavijeste zaposlenike i roditelje kako bi se mjere mogle što lakše ispoštovati.

Također je preporučeno da od 11. svibnja 2020. godine vrtić pohađaju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca samohranih roditelja koji nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djeteta. Ova preporuka je u nekim dječjim vrtićima shvaćena u smislu da smo djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca samohranih roditelja imaju pravo u ovom trenutku pohađati vrtić, dok drugi ne, a pogotovo ne djeca kojima je majka na porodiljnom i roditeljskom dopustu s drugim djetetom. To je u potpunosti pogrešan stav jer sva djeca – korisnici usluge vrtića imaju pravo temeljem ugovora sklopljenim s dječjim vrtićem koristiti navedenu uslugu pod istim uvjetima.

Nadalje, preporučeno je osnivačima da:

- osiguraju sve potrebne uvjete za boravak djece i zaposlenika u dječjim vrtićima;
-  ukoliko se u dječji vrtić prijavi manji broj djece da se rad provodi u jednom objektu (centralnom);
- da dogovore s ravnateljima dječjih vrtića kontinuiranu komunikaciju odgojitelja i stručnih suradnika s roditeljima djece.

Preporuke osnivačima su pravovremeno donesene, te se na taj način nastojalo usmjeriti gradove i općine na isto postupanje u predškolskim ustanovama RH.

PREPORUKE ZA PROGRAM PREDŠKOLE

Sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, predškola je program koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Provodi se za djecu koja pohađaju vrtić (integriran redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića), te za djecu koja ne pohađaju redoviti dječji vrtić a upisana su program predškole u dječjem vrtiću ili pri osnovnoj školi koja je najbliža njegovom mjestu stanovanja.

S obzirom da zbog epidemije uzrokovane virusom COVID – 19 vrtići i osnovne škole nisu radile (osim dežurnih skupina), ni predškola se nije provodila.

Mjerama / preporukama je predviđeno da djeca koja će od 11. svibnja 2020. godine pohađati dječji vrtić, obavljat će program predškole u njemu, a za ostalu djecu odgojitelji i učitelji mogu organizirati rad na daljinu, odnosno može se putem TV – postaja, kao i za učenike osnovne škole, emitirati program namijenjen predškolcima. Ta mjera / preporuka još uvijek nije realizirana, ali u nekim sredinama odgojitelji / učitelji kontaktiraju i rade s djecom pred polazak u školu putem računala i mobitela dajući im određene zadatke iz programa predškole.

PREPORUKE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE (DJEČJE VRTIĆE)

Predškolskim ustanovama, odnosno ravnateljima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u svojim preporukama preporučilo da se u što većoj mjeri provode Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Predloženo je da se prethodno utvrdi broj djece – korisnika koji će pohađati predškolsku ustanovu od 11. svibnja 2020. godine, te da se potom organizira rad u odgojno – obrazovnim skupina. Preporuka je da u odgojno – obrazovnoj skupini ne bude više od 9 djece, ali nije zabranjen i već broj. Također se predlaže da se nakon 11. svibnja 2020 godine u odgojnu – obrazovnu skupinu ne uključuje niti jedno drugo dijete. Za jednu skupinu djece trebao bi se brinuti jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom programu, svaki u jednoj smjeni, bez preklapanja.

Poželjno je da djeca različitih skupina ne dolaze u kontakt i da provode čim je više moguće vremena na otvorenom.

Vezano za prostorije dječjeg vrtića u kojim će boraviti djeca dane su slijedeće preporuke:

- prostorije trebaju biti što veće površine, prozračne i osunčane s odgovarajućim izvorom dnevnog svijetla;
- prostorija se mora dobro provjetravati vanjskim zrakom;
- u neposrednoj blizini prostorije mora se nalaziti toalet koji koristi ta odgojno – obrazovna skupina;
- u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece, a djeci ih isključivo treba djeliti odgojitelj;
- prostorija bi trebala imati izravan izlaz na veću terasu, balkon ili dvorište;
- prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum;
- u prostorijama u kojem borave djeca treba izbjegavati svaki ulazak drugih osoba tako dugo dok su djeca u njima (tu se misli na osobe koje vrše čišćenje, popravke, odnosno donose hranu);
- krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo u prostorijama se trebaju razmaknuti na udaljenost od dva metra, a svako dijete bi trebalo uvijek spavati i jesti na istom mjestu.

U preporukama ravnatelju se predlaže da prilikom organizacije rada u vrtiću vodi brigu o ograničenom broju zaposlenika sukladno higijensko – epidemiološkim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo predlaže ograničenje ulaska u vrtić zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao, a sve u cilju da se u isto vrijeme u ustanovi nalazi najmanji mogući broj zaposlenika. Rad bi se trebao organizirati u turnusima, po mogućnosti bez preklapanja.

Predškolska ustanova mora osigurati materijalne uvjete za provođenje mjera određenih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao što su sredstva za pranje, održavanje i dezinfekciju kako ljudi tako i prostorija. Također predškolska ustanova trebala bi osigurati zaštitne maske i druga zaštitna sredstava.

Vezano za sam dolazak djeteta u vrtić predlaže se da odgojitelj preuzima dijete od roditelja / skrbnika ispred ulaza u ustanovu, na način primjeren dobi djeteta. Prihvat djece na ulaznim vratima trebao bi biti po utvrđenom rasporedu za svaku skupinu kako bi se izbjegao dolazak većeg broja djece u isto vrijeme. Za vrijeme dok odgojitelj preuzima dijete u odgojno - obrazovnoj skupini, drugu djecu bi trebale čuvati druge odrasle osobe koje su na radnom mjestu (npr. član stručnog tima). Djeca se niti u jednom trenutku ne smiju ostaviti bez nadzora. Dijete bi odmah pri ulasku u dječji vrtić trebalo doći do garderobe, obuti papuče, skinuti jaknu, te oprati ruke sapunom i vodom prije ulaska u odgojno - obrazovnu skupinu.

S obzirom da djeca ne nose zaštitne maske, treba ih poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice, kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta (primjenjivo razvojnoj dobi). Odgojitelji trebaju poticati na redovito i pravilno pranje ruku prilikom ulaska u skupinu, prije i nakon obroka, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, te u drugim situacijama kada je to potrebno.

Djeci po povratku u dječji vrtić odgojitelji i stručni suradnici trebaju pružiti osjećaj povjerenja, sigurnosti i predvidivosti u ovoj specifičnoj situaciji. Predlaže se da se zbog novonastale situacije uvedu novi rituali sa djecom, kao na primjer novi način pozdrava, s obzirom da nema rukovanja i zagrljaja. Odgojitelji trebaju poticati tzv. „socijalnu distancu“ između djece kako bi se njihov kontakt sveo na minimum.

U planiranju didaktičke opreme preporuka je da se treba dati prednost opremi glatkih i tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom. Zabranjeno je korištenje materijala kao što je kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i slično, te svih igračaka koje se ne mogu dobro oprati i osušiti na zraku. Prilikom tjelesnih aktivnosti s djecom predlaže se izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje, a naročito tračanje. Uvijek treba voditi računa o što većem razmaku između djece.

PREPORUKE ZA RODITELJE

Najvažnija preporuka koje je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dalo roditeljima djece je da ne dovode dijete u vrtić ako postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta, a naročito ako je:

- dijete s kroničnim bolestima ( respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim / motoričkim oštećenjima)
- djeca čiji roditelji / skrbnici ili ukućani imaju jedno od navedenih bolesti.

Nadalje, preporučuje se roditeljima / skrbnicima da se strogo pridržavaju Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na dovođenje djece u dječji vrtić, odnosno:

- da ne dovode dijete u dječji vrtić i na ulaze u prostore vanjskog dijela dječjeg vrtića ako ono ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koje je pod rizikom da je moglo biti u kontaktu sa osobama pozitivnim na COVID – 19, ili je pod sumnjom da bi moglo biti zaraženo virusom COVID – 19;
- da ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već da dolaze do ulaza i zadrže distancu od najmanje od dva metra u odnosu na druge roditelje / skrbnike i drugu djecu;
- da isključivo petkom donose i odnose  u dječji vrtić obilježeni ruksak s djetetovom  opremom i na ulazu ga predaju odgojitelju;
- da dijete dovodi i odvodi u dječji vrtić uvijek samo jedna osoba koja, ako je moguće, živi s djetetom u kućanstvu, koja nije starije životne dobi, koja nema kroničnu bolest, odnosno ona koja ne spada u rizičnu skupinu za obolijevanje od virusa COVID – 19;
- da se djeca dovode i odvode uvijek u dogovoreno vrijeme;
- da se roditelji / skrbnici ne okupljaju na ulazu u vanjski prostor dječjeg vrtića ili pred vratima vrtića.

ZAKLJUČAK

Iako su Upute koje su donesene od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuke donesene od Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjerene ka zaštiti djece, roditelja i zaposlenika predškolskih ustanova RH od virusa COVID – 19, njihovim donošenjem uočeni su određeni nedostaci.

Prvi nedostatak koji je uočen je da se ne radi o obveznim mjerama, već uputama, preporukama o čijoj realizaciji ovisi volja osnivača predškolskih ustanova i ravnatelja. Navedene upute, preporuke bile bi puno učinkovitije kada bi se na isti način primjenjivale u svim predškolskim ustanovama RH.

Nadalje, odgojitelji i stručni suradnici ukazuju da se prilikom donošenja navedenih uputa i preporuka nije konzultiralo sa strukom, a naročito u dijelu pedagoškog rada s djecom u odgojno – obrazovnim skupinama. Dolazi do problema da se djeca vraćaju u druge odgojno – obrazovne skupine u kojima nisu njihovi odgojitelji što dovodi do nemira kod same djece koja se moraju ponovno adaptirati na vrtić. Veliki problem predstavlja i tzv. „Socijalno distanciranje“ između djece u skupini što je skoro pa nemoguće izvršiti kod djece mlađe životne dobi.

Također, zamjera se što se navedenim uputama i preporukama pokušalo ograničiti kako broj korisnika vrtića (9 djece po skupini), tako i tko može pohađati vrtić. Stajalište je velikog broja odgojno – obrazovnih radnika da se vrtić trebao otvoriti za svu djecu ili se uopće nije trebao otvarati dok traje epidemija.

Slaven Vukašinec, dipl.iurOcijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite