Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

31.10.2019

Donesen novi pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Navedenim tekstom dajemo prikaz novog Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 98/19., time da se primjenjuje počevši od 17. listopada 2019. godine.


I. Uvod

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je na temelju odredbe članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18.) novi Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kojim se uređuje provedba školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, time da je stupanjem na snagu novog Pravilnika prestao važiti dosadašnji Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine, br., 69/18. i 93/18.).

Međutim, oni postupci koji su započeti po odredbama dosadašnjeg Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine, br. 69/18 i 93/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Stoga se, novim Pravilnikom uređuju: a) pojmovi, b) nadležna tijela, c) ciljana skupina, razdoblje i područje provedbe, d) prihvatljivi proizvodi, e) prihvatljivi troškovi, f) plakat Europska unija »Školska shema«, g) javni poziv, h) odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu, i) ugovor između osnivača školske ustanove i škole, j) učestalost isporuke, k) prateće obrazovne mjere, l) praćenje, ocjenjivanje i obavještavanje, m) uvjeti za podnositelje zahtjeva za potporu, n) zahtjev za potporu, o) isplata potpore, p) povrat potpore, r) dostava odluka, s) prigovori i t) započeti postupci.

II. Osnovni pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Školska shema je program potpore koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Dobavljač je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

Škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u provedbi Školske sheme, a zadužena je za ugovaranje isporuke voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem/ima, raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

Osnivač školske ustanove je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pravna ili fizička osoba koja je zadužena za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi i podnošenje zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda je osnivač školske ustanove koja sudjeluje u provedbi Školske sheme.

III. Nadležna tijela

Nadležna tijela za provedbu Pravilnika su:

Ministarstvo poljoprivrede koje:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme i

b) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme.

Ministarstvo zdravstva koje:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Školske sheme i

b) potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda.

Ministarstvo znanosti i obrazovanje koje:

a) potvrđuje i dostavlja popis osnovnih i srednjih škola koje mogu sudjelovati u provedbi Školske sheme

b) potvrđuje i dostavlja broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji mogu sudjelovati u provedbi Školske sheme.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

b) objavljuje popis odobrenih osnivača školskih ustanova s popisom škola koje sudjeluju u provedbi Školske sheme,

c) objavljuje popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme,

d) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja zahtjeva za potporu

e) donosi:

1. Odluku o odobrenju podnositelja zahtjeva,

2. Odluku o oduzimanju odobrenja,

3. Odluku o isplati,

4. Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu,

5. Odluku o povratu isplaćenih sredstava,

f) isplaćuje potporu.

Također su prethodna navedena ministarstva nadležna i za:

a) informiranje javnosti o važnosti voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani i

b) promoviranje konzumiranja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način.

IV. Ciljana skupina, razdoblje i područje provedbe

Ciljana skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda, time da je razdoblje provedbe Školske sheme razdoblje koje počinje 1. kolovoza 2017., a završava 31. srpnja 2023. godine, te se provodi na cijelom području Republike Hrvatske.

Škole započinju s raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od 15. listopada godine u kojoj započinje školska godina na temelju podataka o broju učenika unesenih u e-Maticu ministarstva nadležnog za obrazovanje na dan 30. rujna tekuće školske godine.

V. Prihvatljivi proizvodi

Lista prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme obuhvaća:

VOĆE I POVRĆE

- marelice, trešnje, breskve, nektarine, šljive

- jabuke, kruške, dunje

- bobičasto voće

- agrumi

- mrkva, repe, cikla, crni korijen, celer, rotkve i ostalo jestivo korijenje

- rajčica

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODE

- mlijeko za piće i verzije bez laktoze

- običan jogurt

- fermentirani ili zakiseljeni mliječni proizvodi bez dodanog šećera, arome, voća, oraha ili kakao

Mlijeko i mliječni proizvodi mogu se raspodijeliti učenicima u školama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku, time da Škola može odlučiti da li će u okviru Školske sheme raspodjeljivati: a) samo mlijeko ili b) mlijeko i mliječne proizvode.

VI. Prihvatljivi troškovi

Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Školske sheme su:

1. troškovi za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi u okviru Školske sheme i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

2. troškovi pratećih obrazovnih mjera, koji uključuju:

a) troškove organiziranja tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanja školskih vrtova, organiziranja posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te sličnih aktivnosti u cilju povezivanja djece s poljoprivredom i

b) troškove obrazovanja djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane.

3. troškovi promocije koji su izravno usmjereni na upoznavanje šire javnosti sa Školskom shemom, uključujući sljedeće:

a) troškove izrade plakata,

b) troškove informativnih kampanja koje se provode putem radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja,

c) troškove informativnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica posvećenih upoznavanju šire javnosti sa Školskom shemom i

d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi i slično.

4. troškovi mjera umrežavanja u cilju razmjene iskustava i primjera najbolje prakse u pogledu provedbe Školske sheme i

5. troškovi koji se odnose na obvezu praćenja i ocjenjivanja učinkovitosti Školske sheme.

Također ističemo da se navedeni troškovi ne mogu se financirati iz drugih programa, mjera ili operacija potpore Europske unije, te da će sam iznos potpore za troškove prihvatljive u okviru Školske sheme isplatiti u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014.

Iznos prava na potporu po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna tekuće školske godine i iznosa određenog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi.

Škola naručuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina obroka po učeniku iznosi: a) od 100 do 150 g voća ili povrća i b) od 0,15 do 0,25 l mlijeka ili ekvivalenta mlijeka.

VII. Plakat Europska unija »Školska shema«

Plakat Europska unija Školska škola je obavezna trajno smjestiti na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu koja sudjeluje u Školskoj shemi.

VIII. Javni poziv

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će:

– najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina objaviti javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi osnivača školskih ustanova i dobavljača voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

– najkasnije 20. rujna u godini u kojoj započinje školska godina na mrežnim stranicama objaviti popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi,

– najkasnije 5. listopada u godini u kojoj započinje školska godina na mrežnim stranicama objaviti popis osnivača školskih ustanova sa školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Školskoj shemi.

Javni poziv ostaje otvoren:

– do 4. listopada u godini u kojoj započinje školska godina za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi,

– tijekom cijele školske godine za iskaz interesa dobavljača za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda školama koje sudjeluju u Školskoj shemi.

Ministarstvo znanosti i  obrazovanja dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 1. listopada u godini u kojoj započinje školska godina popis škola s brojem učenika po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu evidentiranih u e-Matici ministarstva znanosti i obrazovanja na dan 30. rujna godine u kojoj započinje školska godina.

IX. Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu

Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje Školska shema najkasnije 15. listopada odlukom odobriti osnivača školske ustanove kao podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme i odrediti iznos prava na potporu i iznos predujma po osnivaču školske ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom,

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima,

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je potpora primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom,

d) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju,

e) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školama.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u godini u kojoj započinje školska godina:

– najkasnije do 25. rujna, odlukom odobriti:

a) tijelo nadležno za promociju u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti i

b) tijelo nadležno za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti.

Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme će dostaviti ministarstvu poljoprivrede pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za prateće obrazovne mjere koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za prateće obrazovne mjere ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za promociju koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za promociju ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za mjere praćenja i ocjenjivanja, u okviru Školske sheme dostavit će ministarstvu nadležnom za zdravstvo pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za praćenje i ocjenjivanje koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za praćenje i ocjenjivanje ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

Osnivači školskih ustanova dužni su obavijestiti Agenciju za plaćanja o odustajanju ili djelomičnom odustajanju škole od provedbe Školske sheme, najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za posljednje razdoblje u kojemu je škola raspodjeljivala voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode i sudjelovala u Školskoj shemi.

Agencija za plaćanja može razmjerno raspodijeliti svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme jednom, a najkasnije do 1. ožujka u razdoblju provedbe Školske sheme, iznos financijskih sredstava preostalih za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme.

X. Ugovor između osnivača školske ustanove i škole

Početak provedbe Školske sheme financira se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, time da će Agencija za plaćanja isplatiti predujam osnivačima školskih ustanova koji su korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjeran procijenjenom iznosu poreza na dodanu vrijednost u okviru određenog iznosa prava na potporu, a za potrebe škola koje sudjeluju u Školskoj shemi.

Osnivač školske ustanove i škola koja sudjeluje u provedbi Školske sheme sklopit će ugovor o provedbi Školske sheme kojim će urediti međusobna prava i obveze, te propisati obveza škole da nakon svakog obračunskog razdoblja dostavi osnivaču školske ustanove tablične evidencije zajedno s dokazima o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (računima, otpremnicama ili dokazima o plaćenim računima) u kojima je izražena cijena isporučenih proizvoda.

Ugovorom se propisuje i obaveza škole da osnivaču školske ustanove dostavi pisanu izjavu prema kojoj će škola:

a) raspodijeliti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode djeci u osnovnim i srednjim školama u skladu s Pravilnikom,

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima,

c) vratiti sva neopravdano primljena financijska sredstva zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili su primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom,

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

e) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučene školi.

XI. Učestalost isporuke

Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.

XII. Prateće obrazovne mjere

Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme i njima se podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama, te će u okviru Školske sheme provoditi jedna ili više sljedećih pratećih obrazovnih mjera:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova,

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom i

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane.

Tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere dostaviti će ministarstvu poljoprivrede do 31. srpnja za prethodnu školsku godinu godišnje izvješće o provedbi pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme s podacima o:

– vrsti prateće obrazovne mjere,

– mjestu provedbe,

– datumu održavanja,

– broju sudionika i

– samoj aktivnosti.

XIII. Praćenje, ocjenjivanje i obavještavanje

U skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/40 nadležna tijela odgovorna su za organiziranje, praćenje te ocjenu provedbe Školske sheme.

Ministarstvo poljoprivrede prati provedbu Školske sheme na godišnjoj razini, ocjenjuje njezinu učinkovitost u odnosu na ciljeve i izrađuje Godišnje izvješće o praćenju provedbe Školske sheme, te dostavlja Europskoj komisiji rezultate godišnjeg praćenja provedbe i izvješća o evaluaciji.

Agencija za plaćanja u okviru provedbe Školske sheme provodi kontrole na terenu te prikuplja podatke o kontrolama sa svrhom izrade Godišnjeg izvješća o kontroli te dostavlja Europskoj komisiji Godišnje izvješće o kontrolama i zaključcima koji se na njih odnose.

XIV. Suspenzija i povlačenje odobrenja

Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva za potporu ne poštuje obveze u okviru Školske sheme, Agencija za plaćanja će suspendirati ili povući odobrenje podnositelju zahtjeva za potporu. Međutim, ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni i na zahtjev podnositelja zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja može ponovno odobriti podnositelja zahtjeva za potporu.

XV. Uvjeti za podnositelje zahtjeva za potporu

Odobreni podnositelji zahtjeva za potporu podnose zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja. Naime, podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obrađuje i objedinjuje podatke dostavljene od škola te podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

XVI. Zahtjev za potporu

Zahtjev za potporu može podnijeti samo odobreni podnositelj zahtjeva u okviru Školske sheme uz koji se dostavlja i tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr, time da se potpora za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka može odobriti samo za one voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode koji se nalaze na Listi prihvatljivih proizvoda.

Zahtjev se podnosi za obračunsko razdoblje od mjesec dana koje započinje svakog prvog dana u mjesecu i traje do posljednjeg dana u istom mjesecu tijekom razdoblja provedbe, a može se podnijeti prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi. Iznimno od navedenog, obračunsko razdoblje za mjesece listopad i lipanj utvrđuje se u trajanju od 15. do 31. listopada te od 1. lipnja do posljednjeg dana nastavne godine tijekom razdoblja provedbe. Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije u roku 3 mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja na koje se odnosi, osim u slučajevima više sile.

XVII. Isplata potpore

Potpora Školskoj shemi isplatit će se na temelju:

– zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda uz koji su priloženi dokazi o isporuci

– zahtjeva za potporu za praćenje uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe praćenja) i izvješće o praćenju po završetku provedbe,

– zahtjeva za potporu za izvješće o ocjenjivanju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe ocjenjivanja) i izvješće o ocjenjivanju po završetku provedbe i

– zahtjeva za potporu za promociju ili prateće obrazovne mjere uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

Agencija za plaćanja isplatit će potporu u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva za potporu.

XVIII. Povrat potpore i dostava odluka

U slučaju neopravdano primljene potpore korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu neopravdano primljene potpore vratiti Agenciji za plaćanja primljeni iznos. U slučaju nepoštivanja obaveza utvrđenih u okviru Školske sheme podnositelj zahtjeva za potporu uz povrat neopravdano primljene potpore plaća administrativnu kaznu u iznosu razlike između iznosa koji je prvotno tražio i iznosa na koji je imao pravo. Međutim, Odluke iz ovog Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja podnositelju zahtjeva preporučenom poštom s povratnicom.

XIX. Prigovori

Na odluke iz Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u roku od osam dana od dana dostave odluke i to putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite