Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

10.6.2019

Prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole i odgoda upisa u osnovnu školu

Školska ustanova na osnovi svojih javnih ovlasti vrši upise djece u osnovnu školu. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje započinje upisom djece prvi razred i obavezno je za svu djecu u pravilu od šeste do petnaeste godine života.


Upis djece u školu vrši se na osnovi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/2008., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) -u daljnjem tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14.) – U daljnjem tekstu:  Pravilnik.

Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koje donosi ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja, na temelju upisnih područja. Članak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju propisuje da je upisno područje za osnovne škole prostorno područje s kojeg se učenici upisuju u školu, na temelju prebivališta ili boravišta, a koje se određuje u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u članku 19. propisano je da se u prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih 6 godina života.  Ukoliko roditelj želi, može podnijeti zahtjev za upis u školu djeteta koje nema navršenih šest godina života do dana 31. ožujka tekuće godine, a isto tako na zahtjev roditelja može se odgoditi upis djeteta u školu.  U oba slučaja dijete će proći postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja, na temelju postupka propisanog Pravilnikom.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi stručno povjerenstvo škole prije redovitog upisa djeteta u prvi razred.  Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja. U ovim slučajevima psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda (članak 20 ZOOOSŠ-a).

Stručno povjerenstvo škole i stručno povjerenstvo Ureda

Stručno povjerenstvo škole čini nadležni školski liječnik – specijalist školske medicine, stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog i/ili psiholog, i/ili stručnjak edukator – rehabilitator i /ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog), učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskog jezika, a stručno povjerenstvo imenuje ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured).

Sukladno članku 3. Pravilnika o postupku utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14.) Članovi Stručnog povjerenstva Ureda su: specijalist školske medicine - liječnik škole na području županije odnosno Grada Zagreba, klinički psiholog, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukator-rehabilitator, stručni suradnik logoped, stručni suradnik socijalni pedagog, učitelj razredne nastave, nastavnik srednje škole, učitelj i nastavnik hrvatskoga jezika, zaposleni u školi na području za koje je Ured nadležan. Broj članova Stručnog povjerenstva mora biti neparan.

Stručno povjerenstvo škole je nadležno za postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitog upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba odnosno na zahtjev roditelja predložiti će stručnom povjerenstvu Ureda prijevremeni upis ili odgodu škole. Također stručno povjerenstvo škole predlaže i primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole pokreće Ured po službenoj dužnosti, na način da utvrđuje popis djece koja su školski obveznici i dostavlja popis stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka tekuće godine. Postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta se provodi u školskoj ustanovi, a liječnički pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. Članovi povjerenstva procjenjuju dijete i u pisanom obliku daju mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta u skladu sa zahtjevima svoje struke na propisanim obrascima.

Povjerenstvo donosi mišljenje na temelju neposrednog pregleda djeteta, razgovora s roditeljem, pojedinačnih mišljenja članova povjerenstva i na temelju dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim ili drugim postupkom.1 Škola obavještava roditelja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole e-poštom ili pisanim putem.

Prijevremeni upis u prvi razred

U skladu sa člankom 8. Pravilnika, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti  šest godina a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine uputiti zahtjev Uredu za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Roditelji se također mogu obratiti i školi koju dijete treba pohađati, i gdje će uz pomoć stručnog povjerenstva škole dobiti uputu o postupku podnošenje zahtjeva za prijevremeni upis.  Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 6. koji je sastavni dio Pravilnika. Uz zahtjev roditelj će dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program.

Za dijete koje ispunjava uvjet, a to je da će do kraja tekuće školske godine navršiti šest godina, ured će prihvatiti zahtjev roditelja te će dijete uvrstiti na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području. Zatim će se za dijete  provesti psihološko testiranje u osnovnoj školi. Testiranje provodi psiholog iz stručnog povjerenstva škole, a u slučaju da škola nema stručnog suradnika psihologa, testiranje će provesti stručni suradnik psiholog koji je imenovan u stručno povjerenstvo Ureda. Roditelji će o vremenu i mjestu psihološkog testiranja biti obaviješteni pismenim putem. Nakon testiranja Ured dostavlja školi psihologijski nalaz i mišljenje radi prijevremenog upisa u prvi razred, u kojemu će s obzirom na ponašanje djeteta tijekom ispitivanja i postignute rezultate na osnovi rješavanja testove dati svoje mišljenje i preporuku o tome da li je dijete spremno ili ne za prijevremeni upis u školu. Nakon toga, na prijedlog stručnog povjerenstva škole i dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja, Ured državne uprave donijeti će Rješenje.

Odgoda upisa u prvi razred

Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole predlaže stručno povjerenstvo škole na propisanom obrascu. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. Stručno povjerenstvo škole predlaže odgodu upisa u sljedećim slučajevima:

  • kada  procijeni na temelju neposrednog pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • kada se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti / rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će rema procjeni stručnjaka znatno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

Članak 9. Pravilnika o postupku utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14.) propisuje da će dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, biti uvršteno u popis školskih obveznika sljedeće školske godine radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja. Do polaska u školu dijete je obvezno pohađati program predškole, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta.

Osim utvrđivanja prijevremenog upisa i odgode upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, stručno povjerenstvo škole kada procijeni da postoji potreba će predložiti stručnom povjerenstvu ureda utvrđivanje primjerenog programa osnovnog obrazovanja a dijete/učenika sa teškoćama u razvoju, privremeno oslobađanje od već započetog školovanja i ukidanje rješenje o primjerenom programu osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

Jadranka Bando, dipl. iur.

________________________________

1 Mišljenje povjerenstva donosi se na obrascu 3 ili 3 i 4.a koji su sastavni dio Pravilnika o postupku utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava ("Narodne novine", broj 67/14.)Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite