EDUS kalendar prikazuje popis zakona, podzakonskih propisa i lokalnih propisa koji stupaju na snagu, mijenjaju se ili prestaju vrijediti na dan označen u kalendaru.

tra
1
su
Sve obavijesti
Zakoni od 1 do 4 (ukupno 4)
Zakon o doprinosima

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Podzakonski propisi od 1 do 41 (ukupno 41)
Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Pravilnik o znaku pristupačnosti

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Mreža hitne medicine

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

stupa na snagu od: 1.4.2023 - promjena