Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 538)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 274/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku M. H., OIB: …, iz K., …, da tužitelju R. H., OIB: …, za M. u. p., isplati iznos od 772.734,81 kn uz zateznu kamatu koja teče od 15. studenog 2016. do isplate po stopi od 7,88 godišnje, a u slučaju p... 31.1.2019
Gž 860/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj suvlasnik u 2806/9098 dijela nekretnine kč.br. … šuma R. od 9098 m2 upisane u zk.ul.br. … k.o. R. označeno u skici izmjere od 22. kolovoza 2016. god.,"G." premjer i kartiranje zemljišta vl... 31.1.2019
Gž R 155/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka tuženika K. d.o.o. (OIB…) broj 222/16 od 26. srpnja 2016. kojom je tuženik kao poslodavac dao tužitelju kao radniku izvanredni otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme skl... 31.1.2019
Gž 625/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog tuženika za ponavljanje postupka. Protiv rješenja tuženik je pravovremeno podnio žalbe, osobno i putem punomoćnika, zbog razloga navedenih u članku 353. stavku 1. točka 1-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88... 31.1.2019
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Gž 1192/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba u dijelu eventualno kumuliranog tužbenog zahtjeva kojim tužiteljica zahtijeva utvrđenje da je vlasnica nekretnine grč. 65/3 upisane u z.k.ul. 132 k.o. A3 neto korisne površine 11 m2 u suvlasničkom omjeru od 11/13 dijela... 31.1.2019
Gž Zk 530/2017-4Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Utvrđuje se prekid postupka u odnosu na Ivana Ernesta Markovinu u zemljišnoj knjizi upisan kao I. M., A1. II. Nastavlja se ovaj postupak. III. Utvrđuje se da ... 31.1.2019
Gž R 972/2018-2Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke), pa je odlučeno da će se postupak nastaviti nakon donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske povodom revizije u predmetu Općinskog suda u Osijeku poslovni broj Pr-1047/2015 ili drugom predmetu u kojem... 31.1.2019
Gž R 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „ I              Dužna je tužena R. H. isplatiti tužiteljici P. Š. iz Z., izgubljenu zaradu na ime neisplaćenih regresa za godišnji odmor i božićnicu u iznosu od 30.000,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. II  ... 31.1.2019
Gž 438/2019-2Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se obveže tuženica da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju s naslova pretrpljene nematerijalne štete iznos od 60.500,00 kuna, i to na ime pretrpljenih fizičkih bolova iznos ... 31.1.2019
Gž 468/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu na temelju priznanja kojom presudom je naložio tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 268,00 kuna s pripadajućim kamatama na pojedine iznose. Odlukom o troškovima postupka odbijen je tuženikov zahtjev za nadoknadu troškova postupka u cijelosti, dok je djelomičn... 31.1.2019
Gž 512/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 246.520,00 kuna sa pripadajućom zakonskom kamatom, tekućom od 9. travnja 2008., kao dana podnošenja odštetnog zahtjeva pa do konačne isplate, po stopi u visini eskontne stope koju određuje Hrvatska... 31.1.2019
Gž 119/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženici naloži da mu na ime manje zaprimljenog iznosa mjesečne najamnine stana u S., ukupne korisne površine 42,11 m2, smještenog u potkrovlju zgrade položene na k.č. zgr. ... 31.1.2019
Gž 156/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva tužitelja na nekretninama pobliže navedenima i opisanima u izreci pobijane odluke pod točkom I. Ujedno je, pod točkom II. izreke, naloženo mu naknaditi tuženicima pod 4., 6., 7., 8. i 9. troškove postupka. Presudu p ... 31.1.2019
Gž 263/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: ˮI Dužan je tuženik A. L., A3, OIB: OIB: B2, da u roku od 8 dana tužitelju B. V., 31.1.2019
Gž 5011/2018-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Određuje se ispravak na nekretnini upisanoj u Z.U. 2081, K.O. Žirje, označenoj kao čest. br. 736/195, neplodno od 1132 m2 na način da se dopušta brisanje upisanog prava vlasništva za korist tuženika P ... 31.1.2019
Gž 373/2019-2Rješenjem o ovrsi naloženo je ovršenici da ovrhovoditelju namiri tražbinu zajedno sa nastalim troškovima postupka u iznosu od 341,50 kuna i predvidivim troškovima u iznosu od 487,25 kuna (toč. 1., 3. i 4. izreke). Ujedno je određena ovrha radi naplate tih tražbina (toč. 2. izreke). Protiv točke 2 ... 31.1.2019
Gž 5870/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu svakom od tužitelja iznosa od 115.500,00 kuna sa zatraženim kamatama /točka I. izreke/ i troškom postupka /točka II. izreke/, te je naloženo tužiteljima naknaditi troškove postupka tuženici u iznosu od 72.825,00 kuna /točka III. izreke... 31.1.2019
Gž 5943/2018-3Prvostupanjski sud donio je sljedeću presudu: „Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. B. iz Požege, broj Ovrv-827/2018 od 23. travnja 2018. održava se na snazi te se nalaže B. I., 31.1.2019
Gž 827/2017-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 18.427,39 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 28. kolovoza 2006. pa do isplate, po zakonom propisanoj stopi te naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 7.500,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim ... 31.1.2019
Gž 30/2019-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tužena L. C. dužna je iseliti iz stana u Zagrebu, Škrlčeva 15, II kat, koji se sastoji od tri sobe i ostalih prostorija, ukupne površine 63,62 m2, te isti slobod... 31.1.2019
Gž 45/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule poslovni broj Ovrv-20533/15 od 18. lipnja 2015. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje,... 31.1.2019
Gž Zk 72/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor Grada R. i potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj RZ-354/13 od 5. travnja 2016. te je određeno  brisanje zabilježbe prigovora na rješenje istog suda poslovni broj RZ- 354/13 od 5. travnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je podnio Grad R. kojom pobija rje... 30.1.2019
Gž Zk 868/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj ZR-903/17 od 19. svibnja 2017. (točka I.) te je određeno brisanje zabilježbe prigovora pod Z-6819/17 od 26. lipnja 2017. u zk. ul. br. 236 k.o. G. S. (točka II.). Prot... 30.1.2019
Gž 828/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti puta (pravo staze, pravo progoniti stoku) preko nekretnine označene kao čest. zemlj. br. 5590/2 u k.o. M., upisane u zk.ul. 3858, i to sa sjeverozapadne strane te nekretnine u širini od jednog metra, na skici l ... 30.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Presuda(163)
Presuda i rješenje(31)
Rješenje(344)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite