Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Svibanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 36
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 880)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
U-VIIA/2390/2015Odbija se kao neosnovana žalba Martina Sherrija iz Zagreba, izjavljena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-07/15-02/55, ur.broj: 507/19-15-7 od 27. svibnja 2015. 29.5.2015
VSRH I Kž Us 64/2015-3Rješenjem istražnog suca Županijskog suda u Zagrebu od 2. ožujka 2015 godine br. Kir-Us-121/15, na temelju čl. 11 st. 1 a Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i pre ... 29.5.2015
VSRH Kž eun 22/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu je pod toč. I) izreke na temelju čl. 29. st. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novi ... 29.5.2015
VSRH Gr1 230/2015-2Općinski sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj R1 Ob-57/15 od 19.svibnja 2015. prihvatio prijedlog predlagatelja da se zatraži od Vrhovnog suda Republike Hrvatske da odredi da u ovom predmetu postu ... 29.5.2015
VSRH Gr1 231/2015-2Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru je od ovog suda zatražio da se za postupanje u predmetu Pn-1938/15, koji se vodi radi uznemiravanja posjeda, odredi drugi stvarno nadležni sud iz ... 29.5.2015
VSRH Gr1 225/2015-2Općinski sud u Rijeci se rješenjem poslovni broj Povrv-1357/12 od 12. siječnja 2015. oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci pozivajući se na odredbu čl. 34.b ... 29.5.2015
VSRH Gr1 227/2015-2Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima je rješenjem poslovni broj P-702/15 od 21. svibnja 2015. prihvatio prijedlog tužiteljice i od ovog suda zatražio da se za postupanje u tom predmetu ... 29.5.2015
VSRH Gr1 223/2015-2Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici dopisom poslovni broj Pn-55/15 od 15. svibnja 2015. predlaže da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud budući da se postupa ... 29.5.2015
VSRH Gr1 224/2015-2Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici dopisom poslovni broj Pn-51/15 od 19. svibnja 2015. predlaže da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud. Kao razlog navodi d ... 29.5.2015
VSRH II Kž 206/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog D. B., zbog kaznenog djela iz članka 154. stavka 2. u svezi stavka 1. točke 1. i u svez ... 29.5.2015
VSRH II Kž 205/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi I. D. proglašen krivim zbog dva kaznena djela razbojništva u pokušaju iz članka 230. stavka ... 29.5.2015
VSRH Rev 2489/2011-2Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje kojim je odlučeno: "I. Utvrđuje se da je tuženik M. A. iz Z., M., smetao tužitelja Lj. P ... 29.5.2015
VSRH Rev 2746/2011-2Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba predlagateljice i potvrđeno je rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen prijedlog predlagateljice za uknjižbu prava vlasništva 48/84 dij ... 29.5.2015
VSRH Gr1 228/2015-2Općinski sud u Splitu se u ovom predmetu oglasio mjesno nenadležnim rješenjem poslovni broj Ovrv-5709/07 od 31. listopada 2014. pozivom na odredbu čl. 33.b., 252.j., 252.e. i 147. Ovršnog zakona te je ... 29.5.2015
VSRH Gr1 226/2015-2Općinski sud u Rijeci oglasio se mjesno nenadležnim rješenjem poslovni broj Ovr-258/15 od 28. siječnja 2015. navodeći da iz prijedloga za ovrhu proizlazi da ovršenik ima prebivalište na području mjesn ... 29.5.2015
VSRH Gr1 229/2015-2Općinski sud u Karlovcu se rješenjem poslovni broj Ovr-3806/05 od 13. prosinca 2011. oglasio mjesno nenadležnim za odlučivanje po prijedlogu za određivanje ovrhe na računima ovršenika i nakon pravomoć ... 29.5.2015
Gžst 24/2015-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženicima da su dužni  trpjeti namirenje tužiteljeve tražbine u iznosu od 38.875,50 kn s pripadajućom zateznom kamatom koja na pojedine iznose glavnice teče kako je to navedeno u izreci presude i to od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do 30. lipnja 2002.g... 28.5.2015
Gž Ob 17/2015-1Pobijanim prvostupanjskim rješenjem je utvrđeno da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom. Protiv navedenog rješenja žali se tuženik ne navodeći posebno zbog kojih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, ... 28.5.2015
Gž 5550/2014-8Pobijanim rješenjem o ovrsi sud prvog stupnja je odredio ovrhu na nekretninama ovršenice (u smislu odredbe čl.5.stav.3. Ovršnog zakona - dalje:OZ - NN 112/12 i 25/13) i to osnovom Ugovora o namjenskom kreditu broj 59-03-01681-1 od 04.10.2005.g. solemniziranog po javnom bilježniku B. Š. u V. dana 04.... 28.5.2015
Gž 6131/2014-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika mr.sc. J. R., iz Z., br. Ovrv-8304/13 od 28. lipnja 2013., kojim je tuženiku naloženo namiriti novčanu tražbinu tužitelja u iznosu od 480,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu na pojed... 28.5.2015
Gž Ovr 239/2015-2Pobijanim rješenjem nastavljena je ovrha prekinuta rješenjem broj Ovr-1142/13-4 od 03. srpnja 2013.g. zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad ovršenikom (toč.I/izreke). Toč.II/izreke konstatirano je da rokovi koji su zbog prekida prestali teći počinju za zainte... 28.5.2015
Gž 1190/2015-2Pobijanim rješenjem u toč.1. - izdanim otiskivanjem štambilja na ovršni prijedlog - naloženo je ovršenici da u roku od 8 dana od dana primitka istog namiri ovrhovoditelju iznos od 4.389,60 kn sa zateznom kamatom tekućom od 24. veljače 2014.g. do isplate te troškove ovršnog postupka. Toč.2. određena... 28.5.2015
Gž 2728/2014-2Pobijanom presudom, stavak I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. R.-K., br. Ovrv-988/13 od 11. travnja 2013., kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju novčani iznos od 12.816,11 kn uz zakonsku zateznu kamatu  na iznos od 11.331,47 kn, dok se p... 28.5.2015
UsII-31/14-9Rješenjem tuženog tijela uvodno navedenog broja utvrđeno da H1 Telekom d.d. Put Treščenice 10 ima pravo na naknadu: 28.5.2015
UsII-73/14-8Osporenim rješenjem tužene odbijen je kao neosnovan zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o. radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja. 28.5.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 36 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Svibanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(5)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(4)
Ustavni sud Republike Hrvatske(84)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(13)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(14)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(658)
Županijski sud(98)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(71)
Odluka i rješenje(4)
Presuda(284)
Presuda i rješenje(36)
Rješenje(484)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite