Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Pretplata i usluge > Tajana Zlabnik - Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju u osnovnim i srednjim školama
 

Tajana Zlabnik - Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju u osnovnim i srednjim školama

Interaktivni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal EDUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

AKTUALNI INTERAKTIVNI PRAKTIKUM:

 • ZAGREB, 19. 1. 2018.
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA S OSVRTOM NA PRIMJENU OPĆE UREDBE EU O ZAŠTITI PODATAKA
Predavač: Tajana Zlabnik, odvjetnica
TEME:

Primjena Zakona o općem upravnom postupku u školama

 • javne ovlasti škola
 • što se smatra upravnom stvari za koju je škola dužna provesti upravni postupak
 • načela upravnog postupka i njihova primjena u školama
 • službena osoba škole odgovorna za vođenje upravnog postupka
 • stranke upravnog postupka
 • načini pokretanja upravnog postupka
 • postupak rješavanja upravne stvari
 • radnje u upravnom postupku (podnesci, elektronička komunikacija, zapisnici, zaključci)
 • rokovi u upravnom postupku (računanje rokova)
 • načini obavješćivanja stranaka u upravnom postupku – načini dostave odluke, rješenja, zaključka
 • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku
 • pravni lijekovi - žalba i prigovor
 • rok za podnošenje žalbe, učinak podnošenja žalbe, tko odlučuje o žalbi, kako i u kojem roku odlučivanje o žalbi, sadržaj rješenja kojim drugostupanjsko tijelo škole odlučuje o žalbi
 • poništavanje i ukidanje rješenja
 • izvršenje rješenja
 • zaštita od postupanja škole kao javnopravnog tijela
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima škole vode službene evidencije i naplata pristojbe

Uredba o uredskom poslovanju

 • primjena Uredbe o uredskom poslovanju u školama
 • temeljni pojmovi uredskog poslovanja
 • načini podnošenja podneska i postupanje s primljenim podnescima i pošiljkama
 • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglima elektroničkom poštom
 • razvrstavanje i raspoređivanje spisa
 • upisivanje pismena – prijemni štambilj, klasifikacijska i urudžbena oznaka
 • vrste upisnika
 • vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika
 • pomoćne evidencije
 • administrativno-tehnička obrada akta
 • otpremanja akata – dostavna knjiga za poštu
 • stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 • postupanje sa pečatima, žigovima i štambiljima

Primjena Opće uredbe EU o zaštiti podataka

 • obveza primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018.
 • što je Uredba i koga obvezuje
 • škole kao obveznici primjene Uredbe
 • u čemu se sastoji obveza usklađenja s Uredbom
 • što se sve smatra osobnim podatkom
 • načela obrade osobnih podataka
 • tko je voditelj obrade i izvršitelj obrade osobnih podataka
 • službenik za zaštitu osobnih podataka – imenovanje, način rada, ovlasti u obveze
 • pravna zaštita ispitanika
 • prekršajne kazne

Vrijeme i mjesto održavanja
19. 1. 2018., od 10.00 sati, Tuškanova 37, Zagreb

Cijena Prijava
besplatno za pretplatnike EDUS-INFO portala Prijavnica
300,00 kn + PDV (375,00 kn) za ostale sudionike Prijavnica

Osobitosti EDUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme.
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi.
 • Materijal za praktikum - prezentacije predavača.
 • Radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@edusinfo.hr

 
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite