Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Pretplata i usluge > Tajana Zlabnik - Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju u dječjim vrtićima s osvrtom na novi Obiteljski zakon
 

Tajana Zlabnik - Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju u dječjim vrtićima s osvrtom na novi Obiteljski zakon

Interaktivni praktikum


Kako bi razina naše usluge bila još kvalitetnija, a naši korisnici zadovoljniji, pravni portal EDUS-INFO organizira pravne praktikume. Kroz aktualne teme iskusni i stručni predavači na zanimljiv i pristupačan način sudionicima će pružiti sve potrebne informacije i značajno pomoći u rješavanju konkretnih problema u praksi. Interaktivni pravni praktikum u ugodnom okruženju manjeg broja sudionika omogućava neograničeno postavljanje izravnih upita predavačima i raspravu o odabranoj temi.

ODRŽANI INTERAKTIVNI PRAKTIKUM:

 • ZAGREB, 08. 04. 2016.

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU U DJEČJIM VRTIĆIMA S OSVRTOM NA NOVI OBITELJSKI ZAKON
Predavačica: Tajana Zlabnik, odvjetnica
TEME:

Primjena Zakona o općem upravnom postupku u dječjim vrtićima

 • javne ovlasti dječjih vrtića,
 • upravna stvar, stranke u upravnom postupku,
 • načela upravnog postupka i njihova primjena u dječjim vrtićima,
 • stvarna i mjesna nadležnost dječjih vrtića
 • službena osoba za vođenje upravnog postupka,
 • kolegijalna tijela u upravnom postupku,
 • sudjelovanje stranke u postupku – zakonski zastupnici,
 • načini pokretanja upravnog postupka u dječjim vrtićima,
 • postupak rješavanja upravne stvari,
 • radnje u upravnom postupku (podnesci, zapisnici, zaključci),
 • rokovi u upravnom postupku (računanje rokova),
 • načini obavješćivanja stranaka u upravnom postupku – načini dostave
 • oblik i sadržaj rješenja kojim se odlučuje u upravnom postupku – primjeri rješenja,
 • rok za donošenje rješenja (šutnja administracije),
 • pravni lijekovi u upravnom postupku – žalba i prigovor,
 • rok za podnošenje žalbe - rokovi, učinak, odlučivanje, sadržaj rješenja
 • prigovor kao vrsta pravnog lijeka
 • poništavanje i ukidanje rješenja,
 • izvršenje rješenja,
 • zaštita od postupanja javnopravnih tijela,
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima dječji vrtići vode službene evidencije.

Uredba o uredskom poslovanju

 • primjena Uredbe o uredskom poslovanju u dječjim vrtićima,
 • temeljni pojmovi uredskog poslovanja,
 • načini podnošenja podneska i postupanje s primljenim podnescima i pošiljkama,
 • postupanje s zahtjevima i podnescima pristiglima elektroničkom poštom,
 • razvrstavanje i raspoređivanje spisa,
 • upisivanje pismena – prijemni štambilj. klasifikacijska i urudžbena oznaka,
 • vrste upisnika u dječjim vrtićima,
 • vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika,
 • pomoćne evidencije,
 • administrativno-tehnička obrada akta,
 • otpremanja akata – dostavna knjiga za poštu,
 • stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje,
 • postupanje sa pečatima, žigovima i štambiljima.

Primjena novog Obiteljskog zakona (Narodne novine, br. 103/15)

 • prava i obveze dječjih vrtića vezano uz primjenu novog Obiteljskog zakona,
 • prava zakonskih zastupnika djece - kada je DV obvezan tražiti suglasnost oba roditelja, a kada samo jednog roditelja, za što sve dječji vrtić mora tražiti suglasnost roditelja i sl.,
 • sklapanje ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića – tko je obveznik potpisivanja ugovora (jedan ili oba roditelja),
 • roditeljska skrb – sadržaj i način ostvarivanja roditeljske skrbi,
 • uloga, prava i obveze dječjeg vrtića u ostvarivanju prava na roditeljsku skrb (kada DV može zabraniti roditelju preuzimanje djeteta, davanje informacija o djetetu, postupanje DV u slučaju brakorazvodne parnice ili spora vezano uz uzdržavanje djeteta),
 • obveza uzdržavanja djeteta – protiv koga DV može podnijeti prijedlog za ovrhu zbog neplaćenih dugovanja po osnovi boravka djeteta u vrtiću,
 • obveze dječjeg vrtića vezano uz zaštitu prava i dobrobiti djeteta,
 • odnos dječjeg vrtića i centra za socijalnu skrb (obveze DV, izdavanje potvrda i mišljenja)

Osobitosti EDUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Ograničeni broj sudionika zbog što kvalitetnije obrade pojedine teme!
 • Postavljanje pitanja predavačima i sudjelovanje u raspravi!
 • Materijali za praktikum s konkretnim primjerima, obrascima te pitanjima i odgovorima sudionika!
 • Iznimno povoljne cijene za pretplatnike EDUS-INFO portala!

Dodatne informacije:

Ako su Vam potrebne dodatne informacije vezano uz pravne praktikume, na raspolaganju smo Vam svaki radni dan od 8 do 16 sati.

Nazovite nas ili nam pišite na:
LEXPERA d.o.o.
Tuškanova 37, Zagreb

Tel.: 01/5999-918
e-pošta: pravnipraktikum@edusinfo.hr

 
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite