Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ostalo > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 47)
Naslov Datum
Kada će se ukloniti razne administrativne prepreke u uslužnom sektoru 14.5.2013
Započete su analize uvjeta poslovanja u Hrvatskoj temeljem kojih će se uklanjati prepreke slobodi pružanja usluga na hrvatskom tržištu, sukladno zahtjevima Europske unije i praksi država članica. Administrativno pojednostavljenje i olakšavanje uvjeta poslovanja jedan je od ključnih uvjeta daljnje li...
Koji uvjeti se jamče prilikom ishođenje odobrenja za pristup i pružanje usluga u Hrvatskoj 14.5.2013
Jamči se sloboda pružanja usluga, bez diskriminacije temeljem državljanstva, prebivališta ili države gdje je registrirano sjedište poslovanja. Prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti nadležna tijela su dužna jednako postupati pod istim uvjetima. Administrativni uvjeti za pris...
Kako Informacijski sustav unutarnjeg tržišta može koristiti poduzetnicima 14.5.2013
Sa svrhom ubrzanja administrativnih uvjeta poslovanja na unutarnjem tržištu, Europska komisija je razvila Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav) koji služi državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora za elektroničku razmjenu informacija na području usluga, profesionalnih kval...
Kako će konkurencija iz drugih država članica EU utjecati na hrvatsko tržište usluga 14.5.2013
Slobodno tržište Europske unije otvara mogućnost konkuriranja koje će pridonijeti sniženju cijena usluga hrvatskim građanima, kao i povećanju poduzetničkih prilika za investicije i nova zapošljavanja. Hrvatski poduzetnici će imati znatno veće mogućnost tržišnog natjecanja kako bi stekli i održali vi...
Što znači sloboda pružanja usluga za hrvatske poduzetnike i na koji tržišni prostor se ta sloboda odnosi 14.5.2013
Pružatelji usluga s registriranim sjedištem poslovanja u Hrvatskoj mogu pružati svoje usluge na cijelom Europskom gospodarskom prostoru, pod jednakim uvjetima kao i drugi pružatelji usluga, bez obveze ponovne registracije poslovnog nastana. Sloboda pružanja usluga odnosi se na sve države ugovornice ...
Kako je u Hrvatskoj uređen pravni okvir za slobodno tržište usluga 14.5.2013
Opći okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o uslugama (NN 80/11) koji je usklađen s EU Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
Ukoliko pružatelj usluge iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora u Hrvatskoj pruža uslugu, da li je obvezan prijaviti svoj boravak 14.5.2013
Da, sukladno članku 157. Zakona o strancima (NN 130/11), državljanin države ugovornice Europskog gospodarskog prostora koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca u Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, ...
Postoji li jedno mjesto na kojem hrvatski poduzetnici mogu dobiti poslovne informacije 14.5.2013
Poduzetnici mogu sve poslovne informacije besplatno i dobiti putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge koja se nalazi u Centru za poslovne informacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na internetskoj stranici su objavljeni razni javni registri, poslovne informacije o pokretanju poslovne aktivnos...
Odnosi li se pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na sve uslužne djelatnosti 14.5.2013
Kako u Europskoj uniji, tako i u Hrvatskoj, pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga odnosi se na mnoge tržišne usluge kao što su graditeljstvo, arhitektura, turizam, smještaj i ugostiteljstvo, zabava i rekreacija, poslovno savjetovanje, posredovanje u prometu nekretnina, mediji i izdavaštv...
Na koje uslužne djelatnosti se ne primjenjuje hrvatski Zakon o uslugama 14.5.2013
Zakon o uslugama ne primjenjuje se na ne-gospodarske usluge od općeg interesa, financijski sektor, promet, zdravstvo, posredovanja za privremeno zapošljavanje, privatnu zaštitu, audiovizualne medije, elektroničke komunikacije, igre na sreću i javne bilježnike. Navedena područja su u Europskoj uniji ...
Zahtijeva li Zakon o uslugama privatizacije uslužnih djelatnosti i ukidanje državnih potpora 14.5.2013
Zakona o uslugama ne utječe na pitanje privatizacija i ukidanja monopola, politike državnih potpora u okviru pravila tržišnog natjecanja, kao niti na ostvarivanje temeljnih prava, prava radnika i socijalnu sigurnost, kaznenopravne odredbe, porezni sustav i sl.
Ukoliko su odredbe posebnog propisa koji uređuje uvjete za poslovni nastan ili slobodno pružanje usluga u suprotnosti s odredbama Zakona o uslugama, koje će se odredbe primjenjivati 14.5.2013
U slučaju suprotnosti posebnih propisa u specifičnim sektorima ili za specifične struke (primjerice propisi o radu izaslanih radnika, propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, propisi o izvođenju djelatnosti televizijskog emitiranja i propisi o reguliranim profesijama) sa Zakonom o usluga...
Hoće li se olakšati procedura registracije poslovanja u Hrvatskoj 14.5.2013
U Hrvatskoj će uskoro biti i dostupan elektronički brzi postupak registracije poslovnog nastana pružatelja usluga putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge koja se razvija u digitalni portal za poduzetnik. Na taj način će se olakšati proces registracije i započinjanja poslovanja u Hrvatskoj, obzir...
Označavanje proizvoda koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske 6.5.2013
Sukladno članku 3. stavku 1. podstavku 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, proizvod označuje tvar, pripravak ili robu proizvedenu u procesu proizvodnje različitu od hrane za ljude, hrane za životinje, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog podrijetla te b...
Može li predstavništvo obavljati aktivnosti ovlaštenog zastupnika 6.5.2013
Registrirano predstavništvo korporacije u Republici Hrvatskoj, sastavni je dio strane osobe i nema status pravne osobe. Sukladno člancima 3. i 4. Uredbe o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 21/09) predstavništvo ne može obavljati pos...
Prikaz razgraničenja nadležnosti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i Zakona o općoj sigurnosti proizvoda 6.5.2013
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa kojima nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija, na temelj...
Nadležnosti Državnog inspektorata i Ministarstva financija - Carinske uprave u smislu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 6.5.2013
Provjera proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište propisana je člancima 31. - 34. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10).
Tijela za ocjenjivanje sukladnosti 6.5.2013
Sukladno članku 3. stavku 1. podstavku 16. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10), tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (TOS) je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled.
Što znači pojam stavljanje na tržište 6.5.2013
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ br. 20/10) uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa koji uređuju, između ostalog, tehničke zahtjeve koje moraju z...
Što je uvoznik dužan osigurati prije stavljanja proizvoda na tržište Republike Hrvatske 6.5.2013
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ br. 20/10) propisuje člankom 8. stavkom 2. da je uvoznik, između ostalog, obvezan osigurati prije stavljanja proizvoda na tržište da je proizvod praćen propisanim dokumentima.
Tko je ovlašten za sastavljanje izjave o sukladnosti za proizvode 6.5.2013
Člankom 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti propisano je da proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda davanjem izjave o sukladnosti. Izjava o sukladnosti mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedena na hrvatski jezik i...
Treba li račun u elektroničkom obliku sadržavati klauzulu: Dokument je obrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata 22.4.2013
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije propisana takva klauzula kao obvezni sadržaj računa.
Treba li na računu u elektroničkom obliku navesti mjesto čuvanja izvorne isprave 22.4.2013
Zakonom i Pravilnikom mjesto čuvanja nije propisano kao obvezan element računa. Međutim člankom 159. Pravilnika propisano je da računi u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom obliku u kojem su i poslani u skladu s posebnim propisima, da vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadrž...
Smatra li se elektronička pošta valjanim načinom slanja računa u elektroničkom obliku 22.4.2013
Način razmjene računa u elektroničkom obliku nije propisan zakonodavstvom o računima u elektroničkom obliku, već su propisani uvjeti koje takvi računi moraju ispunjavati.
Što se smatra računom u elektroničkom obliku 22.4.2013
Računom u elektroničkom obliku smatra se onaj račun koji je ispostavljen primjenom jedne od propisanih metoda koja zadovoljava uvjete iz članka 104.a Pravilnika, te ne postoji razlika s obzirom na metodu ispostavljanja.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2013(37) 2012(8) 2011(1) 2009(1)

Područje

< SviOstalo

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite