Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 569)
Naslov Datum
Uređenje radnih odnosa uz utjecaj COVID-19 17.3.2020
U odnosu na Vaše upite vezane uz utjecaj COVID-19 virusa na uređenje radnih odnosa očitujemo se kako slijedi:
Preraspodjela i prekovremeni rad 30.9.2015
U skladu sa novim Zakonom o radu, radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom trajanju ili u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. U slučaju kada je radno vrijeme raspoređeno nejednako, na kraju razdoblja za koje je poslodavac utvrdio razdoblje nejednakog rada (najman...
Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu 25.9.2015
Ovo Ministarstvo u cijelosti ostaje kod dostavljenog odgovora, uz dodatno pojašnjenje razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu.
Uvjeti za provođenje pripravničkog staža fizioterapeuta 11.9.2015
Pripravnički staž zdravstvenih radnika, dakle i fizioterapeuta, uređen je propisima s područja zdravstvene zaštite.
Zapošljavanje putem agencija za privremeno zapošljavanje 8.9.2015
Zapošljavanje radnika, neovisno o tome radi li se o ugovoru o radu na neodređeno, odnosno određeno, unaprijed poznato vremensko razdoblje, zasniva se sklapanjem ugovora o radu te ovisi o potrebama i organizaciji radnog vremena poslodavca za obavljanjem određenog posla. U radnom odnosu radnik radi ne...
Raspored radnog vremena 7.9.2015
U pogledu pitanja o radnom vremenu i njegovu rasporedu, naglašavamo da Zakon o radu uređuje samo radno vrijeme radnika, ali ne i radno vrijeme trgovina i sl., na način da je puno radno vrijeme radnika četrdeset sati tjedno te da se radno vrijeme radnika može rasporediti u jednakom, odnosno nejednako...
Rad na izdvojenom mjestu rada 3.9.2015
Zakon o radu kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi i na rad na izdvojenom mjestu izvan države registracije poslodavca. Konkretno, članak 17. uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o ...
Primjerak sklopljenoga ugovora o radu 31.8.2015
Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 14. određuje da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslo...
Zabrana prijeboja 31.8.2015
Odredbom članka 96. Zakona o radu (NN br. 93/14) propisano je da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekog njezina dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće te da navedenu suglasnost radnik ne...
Dokaz o radnom iskustvu 27.8.2015
Sukladno odredbi članka 130. Zakona o radu poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obvezno...
Godišnji odmor za vrijeme stručnog osposobljavanja 27.8.2015
Sukladno članku 59. Zakona o radu ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano, na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima ovoga i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu. Budući da Z...
Plaća u preraspodijeljenom radnom vremenu 26.8.2015
Sukladno odredbi članka 62. stavka 6. Zakona o radu plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično), utvrđuju se i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukč...
Pravo na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 25.8.2015
Sukladno odredbi članka 84. stavka 4. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi...
Određivanje plaće 24.8.2015
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije ovlašteno davati pravna mišljenja pojedinačnih ugovora, odnosno ugovornih odredbi. Međutim, skrećemo pozornost da Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 15. određuje da ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ug...
Aktivnosti djece u snimanju reklama 18.8.2015
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/10), propisuje uvjete i vrste aktivnosti u kojima djeca mogu sudjelovati, sukladno Ustavom zajamčenoj i Zakonom propisanoj zaštiti maloljetnika.
Korištenje plaćenog dopusta radi brige za dijete 17.8.2015
Prava trudnica i majki s malom djecom na rodiljne o roditeljske potpore uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj, 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14), koji nije u djelokrugu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Nositelj predlaganja nacrta i provedbe toga Z...
Postupak provođenja štrajka zbog neisplate plaće 14.8.2015
Zakonom o radu propisano je da sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga zbog neisplate plaće, dijela plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćeni do dana dospijeća te da štrajk ne smije započeti prije okončanja postupka mirenja kada je takav postupak predviđen ovim Zakonom, odnosno ...
Oslobođenje od obveze rada za vrijeme trajanja otkaznoga roka 30.7.2015
Zakon o radu određuje u članku 120. da otkaz mora biti u pisanom obliku, da poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz, te da se otkaz mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. Člankom 122. propisano je kako je radniku koji je tijekom otkaznog roka oslobođen obveze rada, poslodavac dužan ispla...
Izvanredni otkaz 28.7.2015
Odredbom članka 120. Zakona o radu (NN 93/14, nastavno: ZOR) propisano je da otkaz mora imati pismeni oblik. Budući se radi o obvezatnoj zakonskoj odredbi, mišljenja smo da i izvanredni otkaz ugovora o radu mora imati pisani oblik.
Prekovremeni rad 21.7.2015
Sukladno odredbi članka 67. Zakona o radu preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena iznimno može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, ali ne duže od pedeset šest sati tjedno, odnosno šezdeset sati tjedno ako poslodavac posluje sez...
Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora 21.7.2015
Godišnji odmor radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.
Davanje podataka o radnicima u svrhu izbora za radničko vijeće 20.7.2015
Radničko vijeće predstavlja institucionalizirani oblik sudjelovanja radnika u odlučivanju na razini poslodavca. Sukladno odredbi članka 140. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) radnici ostvaruju pravo na utemeljenje radničkog vijeća kod svakog poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset ra...
Naknada plaće člana radničkog vijeća 15.7.2015
Sukladno odredbi članka 156. Zakona o radu za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno. Odnos radničkog vijeća i poslodavca temelji se na povjerenju i međusobnoj suradnji.
Uvjeti rada ustupljenog radnika 15.7.2015
Zakon o radu kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj određuje zaštitu roditelja s djetetom do tri godine života u pogledu nejednakog rasporeda radnog vremena (kada tijekom jednog razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće), odnosno prekovremenog rada, na način...
Kolektivni ugovor 14.7.2015
Odredbom članka 202. Zakona o radu (NN br. 93/14, nastavno: ZOR) propisana je obvezna objava kolektivnih ugovora, te propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2020(1) 2015(110) 2014(98) 2013(99)
2012(92) 2011(75) 2010(71) 2009(18)
2008(1) 2007(3) 2006(1)

Područje

Gradnja(26)
Ostalo(47)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(449)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)

Izvor

< SviMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite