Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 985
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 24622)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 783/2020-2Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke I. L. iz M., upućuje se u parnicu protiv sunasljednika L. D. iz M., i M. L. iz M., radi utvrđenja da u ostavinsku imovinu ne ulazi drugi kat i potkrovlje kuće označene kao čest. zgr. 778 k.o. M.-M., anagrafske oznake: M. Toč. II. izreke određeno je da je nasljedni... 18.6.2020
Gž Zk 343/2020-2Pobijanim rješenjem odbačena je prijava i prigovor predlagateljice na upis prava vlasništva na novoformiranoj nekretnini k. č. 1542 upisanoj u zk. ul. 76 k.o. S.-N.. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je predlagateljica iz svih zakonom dozvoljenih razloga s prijedlogom da se pobijano rj... 18.6.2020
Gž Ovr 382/2020-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog protivnika osiguranja za ukidanjem rješenja o osiguranju prvostupanjskog suda broj:Ovr-2485/2000 od 11. listopada 2020. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija protivnik osiguranja "iz svih žalbenih razloga". Predlaže isto ukinuti i predmet vratiti prvos... 17.6.2020
Gž 306/2019-2Pobijanom presudom odlučeno je: „I Nalaže se tuženiku Z. b. d.d., Z. OIB:... isplatiti tužitelju N. C. iz Z., OIB: ... iznos od 28.537,85 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim a iznos od: 392,19 kuna počev od 16. 11. 2007. godine do isplate 378,98 kuna počev od 17. 12. 2008. godine do... 16.6.2020
Gž 371/2020-3Pobijanim rješenjem riješeno je: "Odbija se tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti suda prvog stupnja kao neosnovan." Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženica zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, "apsolutno bitnih povreda odredab... 16.6.2020
Gž Ovr 195/2020-3Pobijanim rješenjem riješeno je: "Odbija se prijedlog ovrhovoditelja kojim traži da Financijska agencija, nakon što je na temelju čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima prestala postupati po rješenju o ovrsi i isto izbrisala iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Oč... 12.6.2020
Gž 489/2020-3Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 782/27 k.o. B. u površini 3367 m2, pa se nalaže tuženiku trpjeti provedbu parcelacijskog elaborata ovjerenog od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za k... 10.6.2020
Gž 193/2020-2Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnova naknade imovinske štete 4.544,62 kn sa zateznom kamatom od 1. prosinca 2014. do isplate. Toč. 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 16.514,88 kn sa zateznom kamatom. Toč. 3. izreke naloženo ... 9.6.2020
Gž 2078/2018-2Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđuje se da je tužba u predmetnoj pravnoj stvari povučena, dok je pod točkom II. izreke naloženo tuženicima da solidarno isplate tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 625,00 kn, dok je pod točkom III. izreke odbijen zahtjev tuženika T. d.o.o. Z. ... 9.6.2020
Gž 420/2020-3Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Nastavlja se postupak.“ Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija tuženica zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, uz prijedlog da se isto preinači na način da se postupak nas... 9.6.2020
Gž 320/2020-3Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice da se utvrdi vlasnicom kč.br. 264/2 kuća kbr. 35 površine 60 m2 upisane u zk.ul. 548 k.o. Č. i da je tuženica dužna to priznati, te izdati tužiteljici valjanu tabularnu ispravu za upis prava vlasništva i zahtjev za naknadu troškova... 9.6.2020
Gž 1454/2019-2Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja koji u cijelosti glasi: ''Tuženici K. B., I. B. i B. J. dužni su u roku od 15 dana prestati uznemiravati tužitelje S. J. i L. J. u suvlasništvu kčbr. 2966 kuća i dvor u G. sa 295 čhv, upisane u z. k. ul. 1799 k.o. T., a 1. tužen... 4.6.2020
Gž 74/2019-2Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da ugovor o darovanju od 23. siječnja 2015. kojim je tuženik Ž. C. kao darovatelj darovao tuženiku D. C. kao daroprimatelju nekretninu upisanu u zk.ul.br. 258 k.o. D., čkbr. 59/5 oranica sa 1089 ... 4.6.2020
Gž 234/2019-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku, kao nasljednikupokojne N. Č., da tužitelju plati na ime troškova zastupanja pokojne N. Č.u predmetima Općinskog suda u Vinkovcima poslovni broj: P-1142/09., poslovni broj:P-1239/10. i poslovni broj: P-622/12. ukupan iznos od 83.750,00 kn sa zakonskom... 3.6.2020
Gž Ovr 108/2020-3Pobijanim rješenjem ukinute su sve provedene ovršne radnje i obustavljena ovrha. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava predlažući drugostupanjskom sudu uvažiti žalbu i ukinuti pobijano ... 3.6.2020
Gž Zk 294/2020-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I. ukinuto je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica poslovni broj Z-39022/17 od 12. listopada 2017. te je odbačen prijedlog za upis i naložena uspostava zemljišnoknjižnog stanja kakvo ... 28.5.2020
Gž 598/2019-3Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: Tužitelj I. P. iz S. 88, sada iz P., , OIB …, odbija se u cijelosti sa svojom tužbom i tužbenim zahtjevom, a koji glasi: "Poništava se Darovni ugovor zaključen dana 09. srpnja 2009. godine izmeđuP. Ž. iz P.,  sada iz Doma u V., kao darovatelja i P. Đ.... 28.5.2020
Gž 377/2020-2Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima M. B. iz S., OIB ... i Ž. B. iz S., OIB ... da tužitelju C. o. d.d. Z., OIB ... plate iznos od 8.230,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku: na iznos od 3.000,00 kn od 15. travnja 2010. do isplate na iznos od 1.120,00 kn od 9. lipnja 20... 28.5.2020
Gž 571/2019-2Pobijanom presudom u toč.I/izreke naloženo je tuženoj da sa nekretnine tužitelja čkbr.  1681/1 oranice sa 1 j 389 čhv upisanoj u zk.ul.br. 1360 k.o. R. ukloni željeznu ogradu koja je u skici mjesta prijepora geodetskog vještaka V. R. od 22. siječnja 2018. označena točkama A-B-C, ukupne dužine 21,57 ... 27.5.2020
Gž 472/2019-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I Odbijaju se tužbeni zahtjevi tužitelja koji glase: " I Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao k.č.br.2035/5, opisane kao kuća i dvorište površine 767 m2, upisane u zk. ul. 2002 k.o. K. te setužitelj ovlašćuje da u zemljišnoj knji... 25.5.2020
Gž 625/2019-2Presudom Općinskog suda u Karlovcu, poslovni broj: 10 Pn-120/2018-7, od 4. travnja 2019., u pobijanom dijelu (točka I. izreke), naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj, da isplati tužitelju E. F. iznos od 65.000,00 kuna, na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, sa zateznom kam... 25.5.2020
Gž 1630/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 1.600,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe - 14. prosinca 2017. do isplate prema čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima po stopi određenoj za svako ... 25.5.2020
Gž 185/2020-3Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženice E.&S. d.d., OIB: ..., R., kojim prigovara mjesnoj nadležnosti prvostupanjskog suda kao neosnovan. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženica zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, "apso... 21.5.2020
Gž 413/2019-3Pobijanom presudom Općinskog suda u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, poslovni broj: P-75/2019, od 28. ožujka 2019., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: "Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužitelju pod 1. iznos od 36.500,00 kn, a tužitelju pod 2.... 20.5.2020
Gž 48/2020-3Pobijanom presudom obvezan je tuženik iseliti iz četverosobnog stana oznake 3A1, u prizemlju lijevo, površine 107,19 m2 sa pripadajućim spremištem oznake 01 u podrumu površine 4,12 m2 i garažom (415/10000 dijela nekretnine), oznake 01 u podrumu površine 45,74 m2 koje vlasništvo stana je neodvojivo p... 20.5.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 985 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(903) 2019(4514) 2018(4970) 2017(3726)
2016(2974) 2015(1473) 2014(931) 2013(744)
2012(555) 2011(546) 2010(578) 2009(495)
2008(392) 2007(210) 2006(161) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(171)
2000(127) 1999(101) 1998(130) 1997(147)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(9938)
Presuda i rješenje(1755)
Rješenje(11944)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite