Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Rujan > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 193)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2526/2015Označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „I. U gornjem ovršnom predmetu ovaj sud se oglašava mjesno nenadležnim za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu i provedbu ovrhe. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti mjesno nadležno Općinskom sudu u Splitu.“ Protiv citirano ... 30.9.2015
Gžo 418/2014-3j: Gžo-418/2014-3 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Gžo-418/2014-3 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovoga suda i to Dragice Samardžić, kao predsjednice vijeća, Ve... 30.9.2015
Gž.1055/13Rješenjem označenim u izreci odbačen je prijedlog za brisanje zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja posebnih dijelova zgrade na čes. zem.1065/65 zk.ul.3423 k.o. G. (toč.I. izreke), te je utvrđeno da je prijedlog za izdavanje privremene mjere tužitelja povučen u dijelu koji se o... 30.9.2015
Gžx 715/2014-1Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kako glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik čest. zem. 1012/1 ZU 1839 KO K. N. kao i obiteljske kuće koja se nalazi na tom zemljištu pa te nekretnine ne predstavljaju ostavinsku imovinu sada pok. A. P. pok. M. iz K. N., ... 30.9.2015
Gž Ob 110/2015-1Prvostupanjskom presudom razveden je brak stranaka zaključen dana 26. prosinca 1987. g. u Obrovcu između D. K., OIB: …. i L. K. rođene D., OIB: …., a koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Obrovac za godinu 1987. pod rednim brojem 17.              (Točka I. izreke presude). Nadal... 30.9.2015
Gž Ob 84/2015-1Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je da se mijenja visina iznosa novčanog doprinosa tuženika za uzdržavanje mldb. tužiteljice pod 1 E. B., određen presudom Općinskog suda u Splitu broj IIIP-248/03 od 18. studenog 2003.g., te se nalaže tuženiku G. B. OIB: … da počev od 12. ožujka 2013.g. pa... 30.9.2015
Gžmal 246/2015-1Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenim pred javnim bilježnikom S. Z. iz S. poslovni broj Ovrv-2394/09 od 29. prosinca 2009.g. kojim je naloženo tuženiku u roku od 8 dana platiti tužitelju iznos od 4.392,15 kn sa zateznim kamatama koje na pojedinačne izno... 30.9.2015
Gž 524/2015-1Pobijanim rješenjem riješeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika iz S. T. K.M., pod poslovnim brojem Ovrv-359/08 od 4. rujna 2008. (točka II. izreke). Istim rješenjem tužitelju je naloženo tuženiku n... 30.9.2015
Gž Ovr 587/2015-2Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru - Stalne službe u Daruvaru broj Ovr-1241/15-4 od 28. travnja 2015. godine  obustavljena je ovrha u ovom ovršnom predmetu određena na nekretninama ovršenika te su ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditeljica zbo... 30.9.2015
Gž-857/15Prvostupanjskom odlukom koja je ispravljena prije citiranim rješenjem doslovce je odlučeno: 30.9.2015
Gž-896/15Prvostupanjskom presudom suđeno je: 30.9.2015
Gž 3679/2013-2Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je suvlasnik u 9/50 dijela na gr.č. 751, z.k.ul. k.o. V., te mu je naloženo da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.150,00 kn. Protiv citirane presude žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga i ... 30.9.2015
Gž 2364/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužiteljice u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je ništav ugovor o prodaji sklopljen 06. studenog 2006. godine između S. L. kao prodavatelja i 30.9.2015
Gž 2544/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da je tužiteljica A. J. stekla pravo vlasništva na dijelu nekretnine k.č. B5 nove izmjere a koji dio ima površinu od 4.036 m2 i prikazan je na skici lica mjesta od 24... 30.9.2015
Gž-144/16-2Pobijanom presudom u toč.1 izreke odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom kojim traži da joj tuženik plati novčani iznos od 29.698,16 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dana dospijeća pobliže naznačenim u toj točki izreke kao i sa zahtjevom za naknadu troškova par... 30.9.2015
Gž 5309/2012-2Prvostupanjskom presudom, točkom 1. izreke djelomično usvojen je tužbeni zahtjev tužiteljice na način da je naloženo tuženiku da isplati tužiteljici na ime naknade  štete iznos od 65.200,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamtama počam od 25. travnja 2012. godine do isplate. Točkom 2. izreke, ... 30.9.2015
Gž 2147/2014-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine sagrađene na kčbr 384/3 k.o. 300772 Filip Jakov, upisane u zk.ul.br. 1711 površine 438 m2 i to: 1. M. K. iz 29.9.2015
Gž 2320/2014-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „Proglašava se da ovrha na dvosobnom etažnom stanu u prizemlju i prvom katu, oznake "A-PR-3", ukupne korisne površine 53,80 m2 u elaboratu obojan zelenom bojom, izgrađen na kat. čest. 4453/4, suvlasnički dio 210/1000 etažno vlasništvo (E-3), ... 29.9.2015
Gž R 1496/2015-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži da sud poništi Sporazum o prestanku ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto „prodavačica blagajnica“ od 1. kolovoza 2010. zaključen između parničnih stranaka dana 8. prosinca 2011.; da sud naloži tužen... 29.9.2015
Gž 2676/2014-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „Utvrđuje se da je tužiteljica F.D. ud. J., OIB: B1 vlasnica nekretnine oznake čest. 29.9.2015
Gž 2871/2014-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I - Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.400,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koja na taj iznos teku od 01.siječnja 2010.godine do 30. lipnja 2011. godine po stopi od 14% godišnje, a od 1. srpnja 2011. godine pa ... 29.9.2015
Gžr 394/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se utvrdi da nije zakonita i dopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu od 16.1.2009. godine, da se utvrdi sudski raskid Ugovora o radu od 30.9.2005. sa danom 23. svibnja 2010., da se naloži tuženiku da tužitelju isplati ... 29.9.2015
Gžo 610/2014-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženicima u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, solidarno na ime regresa, isplatiti tužitelju J. o. d.d. - P. S. iznos od 19.071,71 kn sa kamatom po stopi od 15 % koja na iznos od 14.791,46 kn teče od 09. kolovoza 2007.godine do 31. prosinca 2007.godin... 29.9.2015
Gž Ob 112/2015-1Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je kako slijedi: „I. Odbija se prijedlog predlagatelja pod 1) i 2) da se ovaj postupak provede prema pravilima izvanparničnog postupka. II. Vraća se predlagateljima pod 1) i 2) podnesak - prijedlog zaprimljen kod ovog suda 8. travnja 2015. g. radi uređenja jer s... 29.9.2015
Gž-154/15-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem u toč.I/ izreke preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Varaždinu - Stalne službe u Ivancu posl.broj: Z-1673/14-2 od 18. kolovoza 2014.g. te je odbijen prijedlog predlagateljice za upis zabilježbe spora na nekretninama upisan... 29.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Rujan

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Presuda(97)
Presuda i rješenje(15)
Rješenje(81)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite