Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Rujan
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 45
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 1118)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gr1 365/2015-2Općinski sud u Čakovcu se rješenjem poslovni broj Ovr-1237/14-4 od 14. siječnja 2015. proglasio mjesno nenadležnim i predmet dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pozivom na odredbu čl. 171. st. 1. Ovršnog zakona koji propisuje da je za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na novčanoj tražbini i... 30.9.2015
Revt 119/2015-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik O. b. H. d.d. iz Z. dužan je tužitelju T. d.d. Z. isplatiti iznos od 335.241,93 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj čl. 1. Uredbe o visini stope zakonske zatezne kama... 30.9.2015
Gr1 329/2015-2Općinski radni sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Pr-1449/12-6 od 20. veljače 2013. oglasio stvarno nenadležnim pozivajući se na odredbu čl. 35. st. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09) koja propisuje kako proti... 30.9.2015
Gr1 363/2015-2Upravni sud u Rijeci se rješenjem poslovni broj UsI-1338/12-9 od 22. rujna 2014. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje navodeći da se u konkretnom slučaju ne radi o postupku radi izvlaštenja u smislu odredbi Zakona o izvlaštenju s obzirom da su se sporazumom stranke dogovorile oko naknade za izv... 30.9.2015
Revr 1034/2014-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrdi da Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju od 18. studenoga 2005. nije zakonita i da je nedopuštena, da se raskida ugovor o radu sklopljen 30. lipnja 2001. s danom donošenja prvos... 30.9.2015
Rev x 159/2014-2Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke odbijeni su tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženik P. b. J. iz Z. dužna je tužiteljima isplatiti iznos od 293.091,90 kuna i to: prvotužiteljici K. Đ. iz O. na ime materijalne štete iznos od 63.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućo... 30.9.2015
Rev 2198/2011-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku Hrvatski zavod za ..., Područna služba u S. B., da tužitelju I. M. iz S. T. isplati iznos od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisućakuna) sa zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini eskontne stope HNB-a uvećane za pet postotnih poena p... 30.9.2015
Revr 1722/2011-2Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa 6.017,95 kn s pripadajućim zateznim kamatama te je naloženo tuženici tužitelju nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu 5.718,75 kn. Presudom suda drugog stupnja preinačena je po žalbi tuženice prvostupanjska presuda i... 30.9.2015
Revr 1915/2012-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 38.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečno dospjele iznose od dospjelosti do isplate kako je navedeno u izreci te presude (točka I. izreke). Ujedno je naloženo tužitelju naknaditi tuženoj parnični troš... 30.9.2015
Revr 422/2011-2Presudom suda drugog stupnja preinačena je prvostupanjska presuda i odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa 3.173,82  kn sa zateznim kamatama, a tužitelju je naloženo nadoknaditi tuženici trošak parničnog postupka u iznosu 3.000,00 kn. Protiv presude suda drugoga stupnja tužitelj je  po... 30.9.2015
Revr 422/2012-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa 54.053,23 kn s pripadajućim zateznim kamatama te je naloženo tužitelju da tuženici nadoknadi trošak parničnog postupka u iznosu 2.500,00 kn. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska p... 30.9.2015
Revr 559/2011-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 8.574,17 kn sa zateznim kamatama tekućim na pojedine mjesečno dospjele iznose od dospjelosti do isplate kako je navedeno u izreci te presude kao i zahtjev tužitelja za naknadu parničnog troška (točka I. izreke). Ujedno je... 30.9.2015
Revr 646/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Utvrđuje se da je Odluka o neraspoređenim radnicima od 7. listopada 2012., koju je donio direktor tuženika O. p. d.d. iz O., ... (OIB: ...), nezakonita i nedopuštena i da kao takva od trenutka donošenja ne proizvodi nikakve pravne učinke prema tužitelju D.... 30.9.2015
Revr 689/2015-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I/ Utvrđuje se da je Odluka o neraspoređenim radnicima od 7. listopada 2012. godine, koju je donio direktor tuženika O. P. d.d. iz O., ... (OIB: ...), nezakonita i nedo... 30.9.2015
Rev 338/2011-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju GRADU OGULINU, O., … da plati tužitelju-protutuženiku I. d.o.o. O., … (ranije O., …) iznos od 255.335,44 kn (dvjesto pedeset pet tisuća tristo trideset pet kuna i četrdeset četiri lipe) zajedno sa zakonskim zateznim kamata... 30.9.2015
Rev x 326/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I./ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev, koji glasi: „Tuženik je dužan tužitelju isplatiti s naslova naknade nematerijalne štete i tuđe pomoći iznos od 41.180,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama prema odredbi čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate od ... 30.9.2015
Rev x 338/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj B. I. iz B. kao sadašnji vlasnik posvlasne nekretnine stekao pravo služnosti prolaza i provoza osnovano u korist povlasne nekretnine označene kao čest. zem. 716/3 k.o. Z., a na teret nekretnine označene kao dio čest. zem. 716/2 i... 30.9.2015
Revr 86/13-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja i tuženik obvezan na ime naknade plaće zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu za razdoblje od 15. svibnja 2008. do 21. veljače 2010. isplatiti tužitelju bruto iznos od 58.669,81 kunu s pripadajućom zateznom kamatom kako je to precizn... 30.9.2015
Revt 183/2015-2Presudom suda prvog stupnja ispravljenom rješenjem istog suda presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku 1. I. D. vlasniku obrta „D.“ obrt za građevinarstvo i šumarstvo, N. V., ... da isplati tužitelju iznos od 249.129,61 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče, kako slijedi: - na iznos od 233.373,31 ... 30.9.2015
Rev 2689/2011-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužiteljica C. o. d.d. Z., …, u cijelosti izvršila svoju obvezu tuženom Č. J. iz S. u pogledu isplate osigu... 30.9.2015
Revr 1242/2012-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i tuženika, te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen zahtjev tužitelja na isplatu bruto plaće u iznosu od 8.190,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos, dok je u više traženom - za iznos od 114.810,00 kuna s pripadajuć... 30.9.2015
Revr 897/2012-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu po osnovu razlike neisplaćene plaće u iznosu od 18.233,13 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos. Odlukom o troškovima postupka tužitelj je obvezan nakna... 30.9.2015
Revt 62/2015-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Ovrv-3252/2005 od 27. srpnja 2005., u dijelu u kojem je tuženiku naloženo isplatiti tužiteljici iznos od 8.058,60 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka te je nalož... 30.9.2015
Revt 63/2015-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „1. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. R. iz L. broj Ovrv-15/09-3. od 04. veljače 2009. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku I. F., bivšem vlasniku ugostiteljskog objekta „P.“ iz I., ..., da tuž... 30.9.2015
Rev 1175/2014-3Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da se tuženiku naloži uklanjanje izvora nastanka štete na stanu tužitelja, na način da tuženik građevinski sanira terasu koja se nalazi iznad kuhinje tužitelja i onemogući daljnje slijevanje vode po zidov... 30.9.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 45 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Rujan

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(9)
Ustavni sud Republike Hrvatske(45)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(10)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(14)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(845)
Županijski sud(193)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(29)
Odluka i rješenje(2)
Pravno shvaćanje(4)
Presuda(343)
Presuda i rješenje(41)
Rješenje(699)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite