Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Rujan
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 45
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1110)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usž-1406/15-2Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-717/15 od 13. srpnja 2015. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, KLASA: UPII-361-05/13-26/423, URBROJ: 531-05-2-2-1-13-2 od 13. svibnja 2013., kojim je poništeno rj... 30.9.2015
Usž-1140/15-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-217-02/13-06/231, urbroj: 317-13-2 od 14. ožujka 2014. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje I.G. ... 30.9.2015
Usž-871/15-2Odbija se žalba tužitelja I. B. kao neosnovana i potvrđuje se presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-3133/13-31 od 23. veljače 2015. 30.9.2015
Gžx 715/2014-1Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kako glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik čest. zem. 1012/1 ZU 1839 KO K. N. kao i obiteljske kuće koja se nalazi na tom zemljištu pa te nekretnine ne predstavljaju ostavinsku imovinu sada pok. A. P. pok. M. iz K. N., ... 30.9.2015
Gž 524/2015-1Pobijanim rješenjem riješeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika iz S. T. K.M., pod poslovnim brojem Ovrv-359/08 od 4. rujna 2008. (točka II. izreke). Istim rješenjem tužitelju je naloženo tuženiku n... 30.9.2015
Gž Ob 110/2015-1Prvostupanjskom presudom razveden je brak stranaka zaključen dana 26. prosinca 1987. g. u Obrovcu između D. K., OIB: …. i L. K. rođene D., OIB: …., a koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Obrovac za godinu 1987. pod rednim brojem 17.              (Točka I. izreke presude). Nadal... 30.9.2015
Gž-144/16-2Pobijanom presudom u toč.1 izreke odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom kojim traži da joj tuženik plati novčani iznos od 29.698,16 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dana dospijeća pobliže naznačenim u toj točki izreke kao i sa zahtjevom za naknadu troškova par... 30.9.2015
Gž 3679/2013-2Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je suvlasnik u 9/50 dijela na gr.č. 751, z.k.ul. k.o. V., te mu je naloženo da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.150,00 kn. Protiv citirane presude žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga i ... 30.9.2015
Gž-896/15Prvostupanjskom presudom suđeno je: 30.9.2015
Gž.1055/13Rješenjem označenim u izreci odbačen je prijedlog za brisanje zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja posebnih dijelova zgrade na čes. zem.1065/65 zk.ul.3423 k.o. G. (toč.I. izreke), te je utvrđeno da je prijedlog za izdavanje privremene mjere tužitelja povučen u dijelu koji se o... 30.9.2015
Gž-857/15Prvostupanjskom odlukom koja je ispravljena prije citiranim rješenjem doslovce je odlučeno: 30.9.2015
Gž Ob 84/2015-1Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je da se mijenja visina iznosa novčanog doprinosa tuženika za uzdržavanje mldb. tužiteljice pod 1 E. B., određen presudom Općinskog suda u Splitu broj IIIP-248/03 od 18. studenog 2003.g., te se nalaže tuženiku G. B. OIB: … da počev od 12. ožujka 2013.g. pa... 30.9.2015
Gžmal 246/2015-1Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenim pred javnim bilježnikom S. Z. iz S. poslovni broj Ovrv-2394/09 od 29. prosinca 2009.g. kojim je naloženo tuženiku u roku od 8 dana platiti tužitelju iznos od 4.392,15 kn sa zateznim kamatama koje na pojedinačne izno... 30.9.2015
Rev x 338/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj B. I. iz B. kao sadašnji vlasnik posvlasne nekretnine stekao pravo služnosti prolaza i provoza osnovano u korist povlasne nekretnine označene kao čest. zem. 716/3 k.o. Z., a na teret nekretnine označene kao dio čest. zem. 716/2 i... 30.9.2015
Rev 1175/2014-3Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da se tuženiku naloži uklanjanje izvora nastanka štete na stanu tužitelja, na način da tuženik građevinski sanira terasu koja se nalazi iznad kuhinje tužitelja i onemogući daljnje slijevanje vode po zidov... 30.9.2015
Revr 1242/2012-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i tuženika, te potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen zahtjev tužitelja na isplatu bruto plaće u iznosu od 8.190,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos, dok je u više traženom - za iznos od 114.810,00 kuna s pripadajuć... 30.9.2015
Revr 897/2012-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu po osnovu razlike neisplaćene plaće u iznosu od 18.233,13 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos. Odlukom o troškovima postupka tužitelj je obvezan nakna... 30.9.2015
Revt 62/2015-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Ovrv-3252/2005 od 27. srpnja 2005., u dijelu u kojem je tuženiku naloženo isplatiti tužiteljici iznos od 8.058,60 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka te je nalož... 30.9.2015
Revt 63/2015-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „1. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. R. iz L. broj Ovrv-15/09-3. od 04. veljače 2009. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku I. F., bivšem vlasniku ugostiteljskog objekta „P.“ iz I., ..., da tuž... 30.9.2015
Rev 1942/2012-4Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba predlagatelja kao neosnovana i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je temeljem rješenja Županijskog suda u Puli br. Gž-2312/09 od 27. srpnja 2009. brisana zabilježba podnesene žalbe predlagatelja protiv rješenja Općinskog suda u Puli br. Z-10653/08 up... 30.9.2015
Rev 2586/2011-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženik obvezan isplatiti tužitelju 3.515,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom, te mu naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.119,37 kuna. Protiv drugostupanjske presude tuženik je podnio... 30.9.2015
Rev 1838/2011-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagateljice za ispravak zemljišnoknjižnog upisa u zk.ul.br. 76 k.o. K. na temelju odredbe iz čl. 118. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 91/96, 100/04, 107/07, 152/08 - dalje: ZZK), a u svezi s odredbom čl. 91. st. 1. ZZK-a. Rješe... 30.9.2015
Rev 2315/2011-4Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev 2315/11-2 od 20. svibnja 2015. odbijena je revizija tuženika kao neosnovana. Tuženik je podnio prijedlog za donošenje dopunske revizijske odluke. Prijedlog tuženika za donošenje dopunske revizijske odluke je nedopušten. Odredbom čl. 377.a st. 1. ... 30.9.2015
Rev 1574/2012-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je Ugovor o darovanju nekretnina od 27. prosinca 2004. godine sklopljen između tužitelja T. M. kao darovatelja i sada pok. N. M. kao daroprimca na osnovu kojeg je pokojna N. M. izvršila upis vlasništva u 1/... 30.9.2015
VSRH II Kž 343/2015-4U kaznenom predmetu protiv optuženog I. S. i drugih, zbog kaznenog djela iz članka 333. stavaka 1. i 3. i drugih KZ/97, Vrhovni sud Republike Hrvatske je 28., 29. i 30. rujna 2015. održao sjednicu vij ... 30.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 45 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Rujan

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(9)
Ustavni sud Republike Hrvatske(45)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(9)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(14)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(845)
Županijski sud(186)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(29)
Odluka i rješenje(2)
Pravno shvaćanje(4)
Presuda(338)
Presuda i rješenje(41)
Rješenje(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite