Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Rujan > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 343)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ob 110/2015-1Prvostupanjskom presudom razveden je brak stranaka zaključen dana 26. prosinca 1987. g. u Obrovcu između D. K., OIB: …. i L. K. rođene D., OIB: …., a koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Obrovac za godinu 1987. pod rednim brojem 17.              (Točka I. izreke presude). Nadal... 30.9.2015
Gž 3679/2013-2Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je suvlasnik u 9/50 dijela na gr.č. 751, z.k.ul. k.o. V., te mu je naloženo da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.150,00 kn. Protiv citirane presude žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga i ... 30.9.2015
Gž-896/15Prvostupanjskom presudom suđeno je: 30.9.2015
Gž Ob 84/2015-1Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je da se mijenja visina iznosa novčanog doprinosa tuženika za uzdržavanje mldb. tužiteljice pod 1 E. B., određen presudom Općinskog suda u Splitu broj IIIP-248/03 od 18. studenog 2003.g., te se nalaže tuženiku G. B. OIB: … da počev od 12. ožujka 2013.g. pa... 30.9.2015
Gžmal 246/2015-1Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenim pred javnim bilježnikom S. Z. iz S. poslovni broj Ovrv-2394/09 od 29. prosinca 2009.g. kojim je naloženo tuženiku u roku od 8 dana platiti tužitelju iznos od 4.392,15 kn sa zateznim kamatama koje na pojedinačne izno... 30.9.2015
Revr 86/13-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja i tuženik obvezan na ime naknade plaće zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu za razdoblje od 15. svibnja 2008. do 21. veljače 2010. isplatiti tužitelju bruto iznos od 58.669,81 kunu s pripadajućom zateznom kamatom kako je to precizn... 30.9.2015
Gž 5309/2012-2Prvostupanjskom presudom, točkom 1. izreke djelomično usvojen je tužbeni zahtjev tužiteljice na način da je naloženo tuženiku da isplati tužiteljici na ime naknade  štete iznos od 65.200,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamtama počam od 25. travnja 2012. godine do isplate. Točkom 2. izreke, ... 30.9.2015
Gžo 418/2014-3j: Gžo-418/2014-3 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Gžo-418/2014-3 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovoga suda i to Dragice Samardžić, kao predsjednice vijeća, Ve... 30.9.2015
Usž-871/15-2Odbija se žalba tužitelja I. B. kao neosnovana i potvrđuje se presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-3133/13-31 od 23. veljače 2015. 30.9.2015
Usž-1406/15-2Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-717/15 od 13. srpnja 2015. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, KLASA: UPII-361-05/13-26/423, URBROJ: 531-05-2-2-1-13-2 od 13. svibnja 2013., kojim je poništeno rj... 30.9.2015
Usž-1140/15-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-217-02/13-06/231, urbroj: 317-13-2 od 14. ožujka 2014. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje I.G. ... 30.9.2015
Rev x 319/2015-2Presudom suda drugog stupnja presuđeno je: „Preinačuje se presuda Općinskog suda u Zadru, broj P-28/10 od 31. svibnja 2013. godine i odbija tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: I. Dužan je tuženik Grad Zadar predati u posjed tužiteljima pod 1/ M. Š. 2/ A. Š. i 3/ N. S. dio čest. zem. 1158/27 za ... 30.9.2015
Rev 1407/2011-2Prvostupanjskom  presudom tuženiku je naloženo tužitelju isplatiti iznos od 5.655,51 CHF, 14.346,77 SAD i 21.244,58 EUR sve sa zateznim kamatama tekućim od 28. listopada 2005. po stopi koju tuženik plaća u mjestu ispunjenja na devizne štedne uloge po viđenju za pripadajuću valutu do 31. prosinca 200... 30.9.2015
VSRH I Kž 442/2015-5Pobijanom presudom Županijski sud u Slavonskom Brodu proglasio je krivim opt. I. Š. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, teškog ubojstva iz čl. 111. toč. 2. i 4. KZ/11 te ga je na temelju tog p ... 30.9.2015
Rev 194/2009-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: »I. Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju A. Š. na ime naknade štete i to s osnova pretrpljenih fizičkih boli iznos od 20.000,00 kn, s osnova pretrpljenog straha iznos od 10.000,00 kn, s osnova potrebne tuđe njege i pomoći iznos od 4.000,00 kn, s osnova tr... 30.9.2015
VSRH I Kž 477/2015-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci opt. M. Š. proglašen je krivim da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo silovanja iz čl. 153. st. 1. u vez ... 30.9.2015
VSRH III Kr 116/2015-4Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 20. travnja 2015. br. Kv-58/15 (K-45/08) i presuda Županijskog suda u Splitu od 30. lipnja 2015. br. Kž-272/15, na temelju čl. 564. st. ... 30.9.2015
Rev 2689/2011-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužiteljica C. o. d.d. Z., …, u cijelosti izvršila svoju obvezu tuženom Č. J. iz S. u pogledu isplate osigu... 30.9.2015
Rev 338/2011-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju GRADU OGULINU, O., … da plati tužitelju-protutuženiku I. d.o.o. O., … (ranije O., …) iznos od 255.335,44 kn (dvjesto pedeset pet tisuća tristo trideset pet kuna i četrdeset četiri lipe) zajedno sa zakonskim zateznim kamata... 30.9.2015
Revr 1443/2014-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „1. Utvrđuje se da otkaz ugovora o radu tuženika od 14. siječnja 2011.g. kao i odgovor na zahtjev za zaštitu prava od 14. veljače 2011. g. nisu dopušteni i zakoniti, te da radni odnos tužiteljice kod tuž... 30.9.2015
Revr 822/2015-2Presudom suda drugog stupnja odbijene su žalbe stranaka kao neosnovane i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: »I. Odbija tužbeni zahtjev koji glasi: "Poništava se Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu tuženika B. P. d.o.o. R., od dana 26.06.2013.g., te se nalaže tuženiku da ... 30.9.2015
Revr 255/2014-3Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja kojim je tražio utvrđenje ništavosti rješenja J. d.o.o. broj 01-5330/45 od 4. prosinca 1991. o prestanku radnog odnosa tužitelja, te da je tuženik dužan tužitelja vratiti na radno mjesto „station menager - voditelj smjene“ te mu na ime ... 30.9.2015
Rev x 279/2014-2Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke raskinut je ugovor o oročenoj štednji sklopljen između stranaka broj ... te je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 38.230,79 EUR s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dospijeća kako je to pobliže naznačeno u toč. I ... 30.9.2015
Rev x 210/2015-2Presudom suda prvoga stupnja odbijeni su zahtjevi tužitelja kojim su tražili naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe. Pri tome je prvotužitelj A. V. odbijen sa zahtjevom od 224.000,00 kn, drugotužitelj L. V. s iznosom od 220.000,00 kn, trećetužiteljica N. R. s izno... 30.9.2015
Revr 892/2015-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj s tuženikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme DIR-09-13-6142/10 na poslovima šumskog radnika te da radni odnos tužitelja nije prestao, naloženo je tuženiku da tužitelju izda potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme ko... 30.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Rujan

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(1)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(9)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(4)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(8)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(224)
Županijski sud(97)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite