Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2004 > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od ukupno 20)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH ZPa 5/2004-5"Podnositeljica zahtjeva je pravilno svoj zahtjev za zaštitu prava zasnovala na odredbi članka 66. Zakona o upravnim sporovima («Narodne novine», broj 53/91, 9/92, 77/92) prema kojem o zahtjevu za zaš ... 2.12.2004
Us-7457/2004-4 Tužbom od 14. rujna 2004. godine tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv rješenja tužene Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/2004-01/33, urbroj: 580-02-04-12-16 od 27. srpnja 2004. godine i zaključka iste Agencije, klasa: UP/I-030-02/2004-01/33, urbroj: 580-02-04-12-25 ... 24.11.2004
Us-7458/2004-4Kako se sukladno članku 6. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 53/91, 9/92 i 77/92) i praksi ovoga Suda upravni spor može voditi samo protiv jednog osporenog akta, to je ovaj Sud predmete razdvojio i protiv osporenog rješenja od 27. srpnja 2004. godine postupak vodio pod brojem Us-7... 24.11.2004
Us-5572/2004-2 Rješenjem ovog Suda Us-………. od 29. siječnja 2003. odbačena je tužba tužitelja radi šutnje uprave, tuženog Ministarstva obrane, iz razloga što tužitelj ovome Sudu nije dostavio dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26. Zakona o upravnim sporovima. 28.10.2004
UpSRH Us 3892/2002-7"Iz podataka spisa predmeta, dostavljenih uz odgovor na tužbu, proizlazi da je J. J. podnijela zahtjev za usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnoj knjizi, te je priložila z.k.izvadak broj: ... 20.10.2004
UpSRH Us 5430/2001-4"Odlukom Hrvatskog sabora, klasa: 021-13/01-01/01 od 6. travnja 2001., P.Š. je razriješen dužnosti državnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Protiv navedene odluke P.Š.je ovom Sudu podnio tužbu koj ... 29.9.2004
Us-11908/2000-4Osporenim zaključkom obustavlja se postupak pokrenut zahtjevom predsjednika Općinskog poglavarstva, Općine Marina, u povodu utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja protiv poduzetnika »Promet« d.o.o. Split, Hercegovačka 20, jer ne postoje uvjeti za daljnje vođenje postupka. 22.9.2004
Us-2615/2004-5 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb Z., klasa: UP/I-552…, ur. broj: 381-…. od 14. studenoga 2002., kojim je odbačena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog Centra, klasa: UP/I-552-…., ur. broj: 381-… od 19.... 22.9.2004
UpSRH Us 2202/2001-4"Iz spisa predmeta proizlazi da je Carinarnica sukladno članku 37. Carinskog zakona (Narodne novine, broj: 78/99 i 94/99) utvrdila carinsku vrijednost rabljenog osobnog automobila «F. M.», godina proi ... 16.9.2004
UpSRH Us 3464/2004-4"Podaci spisa ukazuju da je tuženo tijelo pobijanim rješenjem tužitelja razriješilo položaja predstojnika Ureda državne uprave u D.-n.županiji temeljem ovlaštenja iz članka 30. stavka 4. Zakona o Vlad ... 15.9.2004
Us-3894/2003-10 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb S. od 2. studenog 2001. godine, kao i žalba izjavljena protiv točke 1. rješenja Centra za socijalnu skrb S. od 1. veljače 2002. godine dok je poništena točka 2. rješenja od 1. velj... 2.9.2004
UpSRH Us 5334/2000-4"Nije sporno da tužiteljev poslodavac «M. r.» d.o.o. nije kod isplate plaće tužitelju uplatio porez na dohodak što ga je obračunao, niti je uplaćivao doprinose za 1997. poslovnu godinu. Sporno je, je ... 31.8.2004
UpSRH Us 4812/2004-2"Tužitelj je 4. lipnja 2004. godine uputio preporučenom poštom ovom Sudu tužbu protiv dopisa Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Građansko upravnog odjela, broj: M-987/02 od 6. svibnja 2004. god ... 26.8.2004
Us-5940/2004-3Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske raspušteno je Gradsko vijeće Grada Metkovića, a vijećnicima Gradskog vijeća prestao mandat (točka 1.) odlučeno je da će Vlada Republike Hrvatske imenovati posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Metkoviću (točka 2.), te da će povje... 28.7.2004
UpSRH Us 3996/2002-5"Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je tuženo tijelo temeljem citirane odredbe članka 267. točke 6. Zakona o općem upravnom postupku proglasilo ništavim rješenje kojim je tužiteljici odob ... 15.7.2004
UpSRH Us 4104/2004-4"Prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 53/91, 9/92 i 77/92) upravni spor se može voditi samo protiv upravnog akta. Stavkom 2. istog članka Zakona propi ... 16.6.2004
Us-4132/2004-3Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske raspušteno je, pozivom na odredbu članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/2001 i 60/2001) Gradsko vijeće Grada Požege a vijećnicima Gradskog vijeća prestao je mandat. Istom odlukom od... 3.6.2004
Us-623/2000-4Osporenim rješenjem u točki 1. dispozitiva utvrđuje se zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika Hrvatskih telekomunikacija d.d., Zagreb, u obavljanju djelatnosti izdavanja potvrde (certifikata) u postupku ispitivanja tehničke opreme i instalacija telekomunikacijskih uređaja u svrhu njihove up... 28.4.2004
Us-2098/2004-6Osporenim rješenjem tužene, raspušteno je Općinsko vijeće Općine Bale, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat, s tim da je odlučeno kako će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade u općini Bale, koji preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, načelnika i Općinskog... 6.4.2004
UpSRH Us 674/2000-4"Prema odredbi članka 6. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima («Narodne novine», br. 53/91, 9/92 i 77/92) upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. Prema stavku 2. citiranog članka Zakon ... 17.2.2004
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2004(20)
> Veljača(1) > Travanj(2) > Lipanj(2) > Srpanj(2) > Kolovoz(2) > Rujan(6) > Listopad(2) > Studeni(2) > Prosinac(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(13)
Rješenje(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite