Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > 2015 > Siječanj
 

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stranica 3 / 22
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 530)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev x 997/2014-2Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika i preinačena prvostupanjska presuda na način da je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje da je vlasnik nekretnina označenih kao čest. zem. 1210. ... 28.1.2015
VSRH Rev x 349/2009-2Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj II P-1536/98 od 14. studenog 2007. prihvatio je tužbeni zahtjev u dijelu kojim tužiteljica-protutuženica traži utvrđenje ništavim Ugovora o zajmu na iznos ... 28.1.2015
VSRH I Kž 609/2012-6Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zadru opt. S. A., opt. P. K., opt. M. Đ. i opt. S. A. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz čl. 99. st. 1. KZ/97, činjenično i ... 28.1.2015
VSRH I Kž 664/2014-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Bjelovaru odbijena je kao neosnovana revizija podnositelja T. K., unuka os. pok. J. K., radi poništenja presude Okružnog suda u Daruvaru od 26. studenog 1945. bro ... 28.1.2015
VSRH Rev x 1047/2014-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku predati tužitelju stan u R., … te nadoknaditi mu troškove postupka u iznosu od 7.210,00 kn kao i umješaču nadoknaditi troškove u iznosu od 6.405,00 kn, a ... 28.1.2015
VSRH Rev x 1130/2014-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 85.263,57 kn kao neosnovan (točka I. izreke) i naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od ... 28.1.2015
VSRH Revt 374/2013-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 28.978,58 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 27. siječnja 2009. do isplate. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba ... 28.1.2015
VSRH Gr1 13/2015-2Općinski sud u Jastrebarskom je rješenjem poslovni broj P-125/13 od 7. listopada 2014. utvrdio prekid postupka jer je nad I. tuženikom otvoren stečajni postupak, oglasio se stvarno nenadležnim i odluč ... 28.1.2015
VSRH Rev x 1067/2014-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici-protutužiteljici dozvoliti upis u zemljišne knjige na nekretninama označenim kao kčbr. 526/1 i 526/13 upisanim u zk. uložak 1290 k.o. S., s imena tuženice ... 28.1.2015
VSRH Rev x 1147/2014-2Prvostupanjskom presudom ukinuto je rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvz-2400/03 od 30. prosinca 2003. te je naloženo tuženici platiti tužiteljima iznos od 1.484,16 kn s pripa ... 28.1.2015
VSRH Rev x 923/2014-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da se smatra da je tužba povučena, a drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba tužitelja i prvostupanjsko rješenje potvrđeno. Protiv navedenog drugostupanjs ... 28.1.2015
VSRH I Kž Us 5/2015-3Prvostupanjskim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 11. stavak 1. točka b/ Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem („Naro ... 28.1.2015
VSRH Rev x 1135/2014-2Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke utvrđeno je da je tužitelj suvlasnik u 1/8 dijela stana u S., anagrafske oznake Š., stan broj 31, površine 85,13 m2, koji je stan poseban dio zgrade sagrađ ... 28.1.2015
Rev 934/2011-2Rješenjem suda prvoga stupnja revizija nasljednice N. P. protiv rješenja Županijskog suda u Puli-Pola br. Gž-2857/07-3 od 24. studenoga 2008. odbačena je kao nedopuštena (toč. I.)., a ujedno je opozvan nalog za plaćanje sudske pristojbe od 1. travnja 2009. (toč. II.). Rješenjem drugostupanjskog sud... 28.1.2015
Rev 187/2015-3Rješenjem suda prvoga stupnja odbijen je prigovor nasljednice N. P. zaprimljen kod javnog bilježnika 6. prosinca 2006., a koji je izjavljen protiv rješenja o nasljeđivanju iza pok. V. B., te kojim rješenjem je utvrđena ostavinska imovina i proglašeni nasljednici ostavitelja. Rješenjem drugostupanjs... 28.1.2015
Rev 2658/2011-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja kojim je traženo da mu tuženik isplati iznos od 230.000,00 kn sa zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka (toč. I.). Ujedno je naloženo tužitelju da tuženiku nadoknadi troškove postupka ... 28.1.2015
VSRH Rev x 103/2015-2Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženi solidarno plate na ime naknade štete po osnovi izgubljene zarade iznos od 116.000,00 kn s pri ... 28.1.2015
VSRH Rev x 766/2013-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog tužitelja od 14. listopada 2008. za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari te je ujedno obvezan tužitelj naknaditi trošak parničnog postupka prvot ... 28.1.2015
Rev x 735/2014-2Presudom suda prvog stupnja u točci I. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužitelju 20.451,67 eura u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju P. b. Z. na dan 21. prosinca 1998. kao i zatezne kamate na devizno štedne uloge po viđenju koje teku od 21. prosinca 1998. do 31. prosinca 2001. u ... 28.1.2015
Rev x 1211/2014-2Rješenjem o nasljeđivanju br. O-16/09 od 2. listopada 2012. iza smrti B. P. pok. T. iz P., utvrđena je njegova ostavinska imovina i proglašeni nasljednici temeljem oporuke te je tako odlučeno na način kako slijedi: "I.              Utvrđuje se da njegovu ostavinsku imovinu čine: NEKRETNINE: -    ... 28.1.2015
Rev x 1235/2014-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "1. Nalaže se tuženiku da plati tužitelju iznos od 183.050,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom propisanom člankom 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, tekućom na iznos od 350,00 kuna od dana 25.9.2002. godine pa do 31.12.2007. godi... 28.1.2015
Revr 60/2015-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „Odbija se tužitelj B. B. iz Ž., …, s tužbenim zahtjevom koji glasi: „Utvrđuje se da su Odluke tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponaš... 28.1.2015
Revr 78/2014-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja Z. J. koji glasi: „1. Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od dana 21.2.2011. kojom je tuženik T.-E. P. d.o.o.,... 28.1.2015
Rev x 11/2015-2Prvostupanjskom presudom naloženo je I-tuženiku i II-tuženiku solidarno na ime naknade štete isplatiti I-tužiteljici iznos od 9.262,80 kn sa zateznom kamatom tekućom od 13. prosinca 2013. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja ... 28.1.2015
Rev x 138/2014-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno je: „I. Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Tuženici su dužni tužiteljici isplatiti iznos od 313.877,39 kuna zajedno sa zakonskom zateznom ka... 28.1.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Siječanj

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(168)
Presuda i rješenje(16)
Rješenje(346)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite