Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj
 

Sudske odluke

Stranica 3 / 46
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 1137)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 100/2018-4Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni Ž. P. radi kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11 za koje je osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci, a temeljem odredbe čl. 56. KZ/11 optuženiku Ž. P. je izrečena uvjetna osuda tako što se kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci prema optuženiku n... 9.1.2019
Gž Zk 1011/2018-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-14201/18 od 27. kolovoza 2018. Protiv tog rješenja žalbu podnosi predlagatelj upisa pobijajući ga zbog svih žalbenih razloga predviđeni... 2.1.2019
I Kž Us 102/2018-4Pobijanom presudom, opt. G. B. proglašen je krivim zbog počinjenog kaznenog djela protiv službene dužnosti, trgovanjem utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11. i na temelju te zakonske odredbe osuđen je na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci, a na temelju čl. 56. KZ/11. izrečena mu je uvjetna osuda, t... 17.1.2019
Rev 1022/2015-3Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru broj P-1470/07 od 1. veljače 2013. suđeno je: ''I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju za pretrpljene fizičke bolove 35.000,00 kn, za pretrpljeni strah 30.000,00 kn, za duševne boli zb... 16.1.2019
Kžzd 103/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola okrivljenik I. B. proglašen je krivim zbog jednog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 4. KZ/11 i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. KZ/11. Okrivljeniku je za kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 4.... 15.1.2019
I Kž Us 103/2018-4Pobijanim je rješenjem, na temelju članka 498. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09. i 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.), odbijen zahtjev za preinačenje pravomoćne presude bez ... 22.1.2019
Kž 1034/2018-3Prvostupanjskim rješenjem na temelju članka 431. stavak 3. u vezi članka 86. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbijen je kao neosnovan prijedlog optuženog N. P. da se iz spisa predmeta,... 15.1.2019
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Rev 1038/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja ovrha određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1521/11 od 23. kolovoza 2011. se obustavlja. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja ovrhovoditelj je podnio reviziju pozivom... 16.1.2019
Gž 104/2019-2Presudom prvostupanjskog suda poslovni broj Povrv-368/18-8 od 7. studenog 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim tužiteljica predlaže da se održi na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovrv-4668/04 od 20. ruj... 29.1.2019
Rev x 1045/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji pod 1. B. G. pok. A., pod 2. B. I. pok. I. zv. „C.”, pod 3. M. M. rođ. B. pok. J., pod 4. G. L. rođ. B. pok. J. i pod 5. B. I. pok. J. zv. „Z.” suvlasnici realnog materijalno odvojenog dije... 22.1.2019
Rev x 1049/2016-2Presudom i rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4894/14-89 od 23. veljače 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da su prvo-trećetužitelji vlasnici u jednakim suvlasničkim dijelovima cijelog drugog kata i 1/2 dijela podruma u stambenoj zgradi izgrađenoj na ... 29.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
I Kž Us 105/2018-4Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu odbijen je prijedlog okrivljenog T. S. da se iz spisa predmeta, kao nezakoniti dokaz, izdvoji nalaz i mišljenje vještaka za rukopise, dokumente i novčanice Z. Ć. i Đ. Č. Protiv tog rješenja žali se okrivljeni T. S. po braniteljima D. M.... 17.1.2019
Rev x 1052/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 568,500 kn zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 25.10.2004. do 31.12.2007. godine po stopi iz čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a o... 29.1.2019
Rev 1056/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži isplatu 295. 253,70 kn i 121.197,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom kako su naznačeni pod toč. I i II izreke. Naloženo je tužitelju da tuženici naknadi trošak postupka od 12.500,00 kn (toč. II izreke). Drugostupanjskom presu... 29.1.2019
Gž Ovr 106/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja protiv ovršenik, radi ovrhe na nekretninama ovršenika, podnesen kod Općinskog suda u Varaždinu 26. listopada 2018., pod brojem Ovr-1016/18, kao neuredan. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj, pozivajući se na sve žal... 25.1.2019
Revr 106/2017-4Općinski sud u Vukovaru presudom poslovni broj P-260/2013-18 od 19. prosinca 2013. utvrdio je da je odluka tuženika H.-H. d.d. Z. o otkazu ugovora o radu tužiteljici Z. L. iz V. zbog poslovno uvjetovanih razloga broj: HRMI-184566/2005 od 2. veljače 2006. nedopuštena i da radni odnos tužiteljici nije... 15.1.2019
I Kž Us 107/2018-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbačeni su kao nedopušteni prijedlozi optuženog M. B., optuženog S. L., optuženog I. T., optuženog M. B., optuženog V. B., optuženog M. L. i optuženog Z. A. za izdvajanjem nezakonitih dokaza i to: 1. dokaza pod rednim brojem ... optužnice: CD me... 17.1.2019
I Kž 107/2016-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zadru opt. D. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 154. st. 2. u vezi sa st. 1. toč. 1. i čl. 153. st. 1. i čl. 152. st. 1. a sve u vezi s čl. 34. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i četiri mjeseca. Na temelju čl. 57... 17.1.2019
II 4 Kr 107/2018-4Predsjednik vijeća Općinskog suda u Dubrovniku je, temeljem čl. 28. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine” br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08.), dostavio prijedlog da se za vođenje kaznenog p... 10.1.2019
Rev x 107/2017-2Prvostupanjskom presudom utvrđen je ništavim i bez pravnih učinaka ugovor o darovanju od 4. lipnja 1997. godine između tužitelja kao darovatelja i I i II-tuženih kao daroprimateljica, predmet kojeg je k.č.br. 1436/4 k.o. B., s izgrađenom obiteljskom kućom i dvorištem u B., kao u stavku I izreke, dok... 9.1.2019
Rev 1074/2015-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je naloženo tuženiku da tužitelju isplati 21.616,39 kn sa zakonskim zateznim kamatama pobliže označenim u izreci, kao i da mu naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 152,00 kn... 30.1.2019
Rev 1075/2014-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 214.212,10 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne mjesečne iznose kako je to pobliže naznačeno u izreci prvostupanjske presude, te je odbijen i zahtjev tužitelja za naknadu trošk... 9.1.2019
Gž 1078/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Ugovor o darovanju od 25.08.2008., ovjeren kod javnog bilježnika M. J. iz Z. pod brojem Ov-832/08 od 09.09.2008. između 1. tuženika A. T. iz B., OIB: … i 2. tužene T. T. B. iz B., OIB: … radi darovanja nekretnina upisanih u zk.ul. 4725 k.o. G. B. čk.br. 40... 14.1.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 46 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(11)
Ustavni sud Republike Hrvatske(62)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(37)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(20)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(10)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(436)
Županijski sud(557)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(51)
Odluka i rješenje(1)
Presuda(376)
Presuda i rješenje(81)
Rješenje(627)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite