Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 340)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 155/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka tuženika K. d.o.o. (OIB…) broj 222/16 od 26. srpnja 2016. kojom je tuženik kao poslodavac dao tužitelju kao radniku izvanredni otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme skl... 31.1.2019
III Kr 11/2019-3Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 9. svibnja 2018. broj K-172/17 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 9. listopada 2018. broj Kž-811/2018 proglašen je krivim os. D. N. zbog kaznenog djela iz čl. 247. st. 1. KZ/11. za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju o... 31.1.2019
Gž R 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „ I              Dužna je tužena R. H. isplatiti tužiteljici P. Š. iz Z., izgubljenu zaradu na ime neisplaćenih regresa za godišnji odmor i božićnicu u iznosu od 30.000,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. II  ... 31.1.2019
Gž 438/2019-2Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se obveže tuženica da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju s naslova pretrpljene nematerijalne štete iznos od 60.500,00 kuna, i to na ime pretrpljenih fizičkih bolova iznos ... 31.1.2019
Gž 512/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 246.520,00 kuna sa pripadajućom zakonskom kamatom, tekućom od 9. travnja 2008., kao dana podnošenja odštetnog zahtjeva pa do konačne isplate, po stopi u visini eskontne stope koju određuje Hrvatska... 31.1.2019
Gž 119/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženici naloži da mu na ime manje zaprimljenog iznosa mjesečne najamnine stana u S., ukupne korisne površine 42,11 m2, smještenog u potkrovlju zgrade položene na k.č. zgr. ... 31.1.2019
Kžm 44/2017-6Pobijanom presudom oglašen je krivim S. R. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11., za koje mu je, uz primjenu članka 25. stavka 1. i 2. i članka 105. ZSM, izrečena kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, uz urač... 31.1.2019
Gž 5011/2018-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Određuje se ispravak na nekretnini upisanoj u Z.U. 2081, K.O. Žirje, označenoj kao čest. br. 736/195, neplodno od 1132 m2 na način da se dopušta brisanje upisanog prava vlasništva za korist tuženika P ... 31.1.2019
I Kž 614/2017-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. H. D. proglašen je krivim zbog kaznenih djela iz čl. 246. st. 2. KZ/11. (toč. 1. izreke presude) i čl. 248. KZ/11. (toč. 2. izreke presude). Optuženiku su prethodno utvrđene kazne zatvora, za kazneno djelo iz čl. 246. st. 2. KZ/11. u trajanju ... 31.1.2019
Jž 219/2019-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona (''Narodne novine'', broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17.) okr. T. P. oslobođen je od optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci počinio prek... 31.1.2019
Gž 5870/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu svakom od tužitelja iznosa od 115.500,00 kuna sa zatraženim kamatama /točka I. izreke/ i troškom postupka /točka II. izreke/, te je naloženo tužiteljima naknaditi troškove postupka tuženici u iznosu od 72.825,00 kuna /točka III. izreke... 31.1.2019
Gž 5943/2018-3Prvostupanjski sud donio je sljedeću presudu: „Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. B. iz Požege, broj Ovrv-827/2018 od 23. travnja 2018. održava se na snazi te se nalaže B. I., 31.1.2019
Gž 827/2017-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 18.427,39 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 28. kolovoza 2006. pa do isplate, po zakonom propisanoj stopi te naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 7.500,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim ... 31.1.2019
UsIpn 15/2018-7U pravovremeno podnesenoj tužbi protiv rješenja tuženika, Klasa: UP/II-471-02/15-01/193, Urbroj: 513-04/18-2 od 30. svibnja 2018. godine, tužitelj osporava rješenje te je u bitnom naveo: da je porezno tijelo tužitelju osporilo rashode u 2012. godini po osnovi vrijednosnog usklađenja, a da je zanemar... 31.1.2019
Gž 30/2019-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tužena L. C. dužna je iseliti iz stana u Zagrebu, Škrlčeva 15, II kat, koji se sastoji od tri sobe i ostalih prostorija, ukupne površine 63,62 m2, te isti slobod... 31.1.2019
Gž 828/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti puta (pravo staze, pravo progoniti stoku) preko nekretnine označene kao čest. zemlj. br. 5590/2 u k.o. M., upisane u zk.ul. 3858, i to sa sjeverozapadne strane te nekretnine u širini od jednog metra, na skici l ... 30.1.2019
Gž Ob 55/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Prestaje uzdržavanje koju je tužitelj dužan plaćati tuženom na osnovi presude presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, poslovni broj P Ob-99/15-5 od 12. svibnja 2015. i presu... 30.1.2019
Gž 207/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je suđeno: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica L. P. iz V. B., putovnica br….., izdana 11. srpnja 2012. od MZZ. R. S., u ostavinskom postupku iza svog oca pokojnog B. K. iz Z., rođenog 16. prosinca 1948., umrlog 3. srpnja 2015., koji je okončan pravomoćnim rješenjem ... 30.1.2019
I Kž 375/2015-8Pobijanom presudom opt. V. P. i opt. Z. P. proglašeni su krivima zbog jednog kaznenog djela protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ/97 opisanog u toč. 1. izreke prvostupanjske presude za koje je opt. V. P. na temelju istog zakonskog propisa osuđena na k... 30.1.2019
Gž 504/2017Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužitelja-protutuženika (u daljnjem tekstu: tužitelji), zakonskih nasljednika ostavitelja D. Š. pok. M., utvrđenih rješenjem o nasljeđivanju Javnog bilježnika M. V. iz B. posl. br. O-374/08 od 27. siječnja 2010. godine i uknjiženih suvlasnika u zemljišn... 30.1.2019
Gž 1094/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: " Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Pljenidba i prijenos tražbine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda B., (OIB….) temeljem bjanko zadužnice broj: OV…. od 25. srpnja 2017. godine, proglašava se nedopuštenom. Tuženi ... 30.1.2019
Usž 4915/2018-2Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: 140-02/17-03/OB:03164510078, urbroj: 341-99-06/2-17/2100 od 16. ožujka 2017., te vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tužitelj u žalbi u bitnom navodi da razumije odredbu članka 36. Zako... 30.1.2019
Rev 2615/2015-2Presudom suda prvog stupnja ispravljenom rješenjem od 27. veljače 2012. suđeno je: "I. Nalaže se tuženom M. M. iz Z., ... da isplati tužiteljici V. M. iz Z., ..., iznos od 45.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju iz tečajnice Z. b. d.d. Z. važećem na dan isplate, zajedno sa... 30.1.2019
Rev 2034/2016-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja kojim je traženo da mu tuženici solidarno isplate iznos od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, uvećan za zateznu kamatu. Ujedno je naloženo tužitelju da tuženicima nadoknadi troš... 30.1.2019
Revr 727/2017-2Presudom Županijskog suda u Bjelovaru, poslovni broj Gž R-122/2017 od 28. travnja 2017., odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-3904/14-38 od 30. siječnja 2017., kojom je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju ukupan iznos od... 30.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(1)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(4)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(16)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(4)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(9)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(143)
Županijski sud(163)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite