Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 557)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1901/2018-0Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.548,61 kn sa zateznom kamatom od 6. prosinca 2006. do isplate, u točki II. izreke je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 9.963,25 kn sa zakonskom zateznom kamatom od ... 28.1.2019
Kv I 1/2019-9Osuđenik D. A. presudom Županijskog suda u Vukovaru broj K-53/04., od 21. prosinca 2007., a koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-674/08. od 28. siječnja 2009., proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa - silovanje iz čla... 16.1.2019
Gž 1/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Odbacuje se prijedlog tužitelja za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi." Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremenu žalbu izjavio je tužitelj, te u bitnome navodi da je bolestan i praktički nepokretan, da je korisnik socijalne pomoći, te da je starij ... 7.1.2019
Kž 100/2018-4Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni Ž. P. radi kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11 za koje je osuđen na kaznu zatvora od 6 mjeseci, a temeljem odredbe čl. 56. KZ/11 optuženiku Ž. P. je izrečena uvjetna osuda tako što se kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci prema optuženiku n... 9.1.2019
Gž Zk 1011/2018-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-14201/18 od 27. kolovoza 2018. Protiv tog rješenja žalbu podnosi predlagatelj upisa pobijajući ga zbog svih žalbenih razloga predviđeni... 2.1.2019
Kžzd 103/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola okrivljenik I. B. proglašen je krivim zbog jednog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 4. KZ/11 i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. KZ/11. Okrivljeniku je za kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 4.... 15.1.2019
Kž 1034/2018-3Prvostupanjskim rješenjem na temelju članka 431. stavak 3. u vezi članka 86. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbijen je kao neosnovan prijedlog optuženog N. P. da se iz spisa predmeta,... 15.1.2019
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Gž 104/2019-2Presudom prvostupanjskog suda poslovni broj Povrv-368/18-8 od 7. studenog 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim tužiteljica predlaže da se održi na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovrv-4668/04 od 20. ruj... 29.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
Gž Ovr 106/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja protiv ovršenik, radi ovrhe na nekretninama ovršenika, podnesen kod Općinskog suda u Varaždinu 26. listopada 2018., pod brojem Ovr-1016/18, kao neuredan. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj, pozivajući se na sve žal... 25.1.2019
Gž 1078/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Ugovor o darovanju od 25.08.2008., ovjeren kod javnog bilježnika M. J. iz Z. pod brojem Ov-832/08 od 09.09.2008. između 1. tuženika A. T. iz B., OIB: … i 2. tužene T. T. B. iz B., OIB: … radi darovanja nekretnina upisanih u zk.ul. 4725 k.o. G. B. čk.br. 40... 14.1.2019
Gž 1081/2018-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženima da tužitelju solidarno isplate iznos od 16.530,08 kn sa zateznim kamatama koje teku od 10.5.2005. po stopi koju određuje Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 153/2004) do 31. prosinca 2007., a od 1. siječnja 2008. pa do 31. srpnja 2015. po stopi... 17.1.2019
Gž Ovr 1090/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je ovrha u ovom ovršnom predmetu dovršena. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ovršenik osporavajući prvostupanjsko rješenje zbog povrede Kaznenog zakona, Ustava Republike Hrvatske i Međunarodne konvencije o zaštiti temeljnih prava i sloboda. Predla ... 21.1.2019
Gž 1093/2018-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženiku A. Z. d.d. A3, da tužiteljici A. T. iz A1, isplati iznos o... 2.1.2019
Gž 1094/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: " Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Pljenidba i prijenos tražbine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda B., (OIB….) temeljem bjanko zadužnice broj: OV…. od 25. srpnja 2017. godine, proglašava se nedopuštenom. Tuženi ... 30.1.2019
Gž 1094/2018-2Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u Zadru, poslovni broj: 58 O-2682/2017-23, od 20. rujna 2018., utvrđeno je da ostavinsku imovinu iza pokojne ostaviteljice K. M. sačinjavaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 174 k.o. L., a njezinim nasljednicima proglašeni su temeljem zako... 4.1.2019
Kž 1095/2018-3Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je, na temelju članka 351. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), odbio prijedlog 2. okrivljenog D. da se iz spisa, kao nezakoniti dokazi, izdvoj... 8.1.2019
Gž Ovr 1096/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog predlagateljice osiguranja od 26. srpnja 2017. za zasnivanje založnog prava uknjižbom založnog prava na brodici u vlasništvu protivnice osiguranja. Protiv tog rješenja žali se predlagateljica osiguranja, pobijajući prvostupanjsko rješenje zbo... 22.1.2019
Gž Ovr 11/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je naloženo ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju iznos od 625,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja tog rješenja do isplate, u roku od 8 dana. Protiv rješenja je žalbu podnio ovršenik pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava. U ž... 21.1.2019
Gž Ovr Ob 11/2019-2Pobijanim je rješenjem odbačen prijedlog ovršenika od 12. prosinca 2018. za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim u postupku izravne naplate temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P2-2024/07 od 12. prosinca 2007. Protiv tog rješenja žalbu pod... 29.1.2019
Gž Ovr 11/2019-2Uvodno označenim rješenjem o osiguranju odlučeno je: "1. Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja javnih bilježnika M. A. - Ž. T. iz K. posl.br. Ovrv-4525/17 od  16.10.2017., pravomoćnog i ovršnog rješenja javnih bilježnika M. A. - Ž. T. iz K. br. Ovrv-2578/16 od 18.10.2016., temelju pravomoćnog i ... 10.1.2019
Gž 110/2019-2Prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika V. Ć., iz Rijeke poslovni broj Ovrv-9444/17 od 15. prosinca 2017. u kojem se nalože tuženiku da tužitelju isplati novčan... 23.1.2019
Kž 1109/2018-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog branitelja 2. okrivljenog Ž. H., B. Š., odvjetnika iz Z., da se iz spisa izdvoje svi nalazi i mišljenja vještaka za strojarstvo T. P. Protiv tog rješenja žalbu je podnio 2. okrivljeni Ž. H. putem branitelja B. Š., odvjetnika iz Z., s prij... 15.1.2019
Gž 111/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je u ovoj pravnoj stvari povučena tužba. Žalbu podnosi tužitelj i navodi da njegova namjera nije bila povlačenje tužbe već privremeno povlačenje tužbe zahtjev da se privremeno zastane s postupkom radi pokušaja dogovora između stranaka, koji da na žalost n... 8.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Presuda(175)
Presuda i rješenje(31)
Rješenje(351)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite