Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 37)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsIgr 395/2018-17Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-361-03/18-02/139 URBROJ: 531-05-2-2-18-3 od 3. rujna 2018. odbija se zajednička žalba tužitelja i J. D. izjavljena protiv građevinske dozvole Šibensko - kninske županije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica Klasa: UP/I-361-03/1... 22.11.2019
UsIgr 430/2018-7Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/18-02/01382 URBROJ: 531-07-1-2-1-18-02 od 5. listopada 2018. naređuje se tužitelju kao investitoru: - u roku od osam dana ukloniti kameno betonski zid uz proširenje ceste za parking dužine 5,00 m i visine od 2,5 do 3,5 m, septičku jamu dimenzija 8,00 ... 20.5.2019
UsInoi 25/19-27Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-942-01/17-01/375, URBROJ: 514-05-02-01-02-18-08 od 20. ožujka 2018., koje je doneseno po žalbama tužitelja pod 2) i 3) protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave Omiš K... 6.5.2019
UsImio 41/2019-7Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: 140-02/18-03/03014139024, Urbroj: 341-99-99-06/2-18-009514 od 18. veljače 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u D. od 3... 26.4.2019
UsI 1658/2018-23I. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole tuženika KLASA: UP/I-350-05/18-01/137, URBROJ: 531-06-1-1-2-18-16 od 26. listopada 2018. izmijenjena je i dopunjena pravomoćna lokacijska dozvola istog tijela KLASA: UP/I-350-05/14-01/000081, URBROJ: 531-06-15-0015 od 29. srpnja 2015. kojom je odobren zahvat ... 3.4.2019
UsImio 941/2018-7Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: 141-06/18-01/03145988489, Urbroj: 341-99-05/3-18/4475 od 23. listopada 2018. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u D., Klas... 14.3.2019
UsIgr 474/2018-7Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Područna jedinica u D., Odjel D.-n. ž. Klasa: UP/I-362-02/18-02/1187 urbroj: 531-07-1-3-6-18-05 od 9. listopada 2018. godine, tužitelju kao investitoru naređeno je da u roku od 8 dana uklon... 28.2.2019
UsIgr 505/2018-6Osporenim rješenjem tuženika  naloženo je tužiteljici kao investitoru da u roku od 120 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni dijelove postojeće stambene građevine u mjestu Z. na k.č. 1015/73 i 1015/47 k.o. N. izvedene u rekonstrukciji iste i to: -nadozid na sjeveroistočnom vanjskom nosivom zidu pr... 18.2.2019
UsIgr 225/2018-13Osporenim rješenjem tuženika Klasa:UP/I-362-02/18-02/686 urbroj:531-07-1-3-6-18-04 od 11. svibnja 2018. godine  naređeno je tužitelju  kao investitoru da u roku od 8 dana ukloni izgrađeni magazin, prizemlje tlocrtnih dimenzija 4,30x7,85m, temelje i građevinu izgrađenu iznad magazina tlocrtnih dimenz... 31.1.2019
UsIrs 93/2018-7Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-080-07/15-01/03 Urbroj: 2117/01-01-18-06 od 24. svibnja 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbija se žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja privremenog pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu 22.10.2018
UsImio 45/2018-7Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: UP/II 141-06/17-01/03459873585, Urbroj: 341-99-05/3-17-7039 od 10. siječnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u S., K... 31.8.2018
UsI 1724/2017-9Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/17-02/1572, URBROJ: 531-07-1-3-1-17-2 od 7. prosinca 2017. naloženo je tužiteljici da u roku od osam dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni zgradu i septičku jamu izgrađenu na k.č. … k.o. P. izvan građevinskog područja bez građevinske dozvole od... 17.7.2018
UsImio 328/2017-6Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: UP/II 141-02/17-01, Urbroj: 341-99-05/3-17/5308 od 6. studenog 2017. odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u S.,... 26.6.2018
UsIjn 46/2016-23Tužbom zaprimljenom kod Upravnog suda u Zagrebu 21. listopada 2016. tužitelj osporava rješenje tuženika KLASA: UP/II-034-02/16-01/684 Urbroj: 354-01/16-16 od 26. rujna 2016. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje od 26. rujna 2016.) kojim se poništava Odluka o odabiru broj: 08-MS1-000056-16 od 3. kol... 7.5.2018
UsIrs 96/2017-6Osporenom presudom tuženika u točki I. izreke djelomično je odbijena žalba disc. okr. I. Š., odvjetnika u Z., ovdje tužitelja i potvrđena je presuda D. s. HOK-a DS-19/16 od 14. prosinca 2016. za disciplinsko djelo pod točkom 1), kojom je tužitelj proglašen krivim radi teže povrede dužnosti ugleda od... 4.5.2018
UsIrs 103/2017-10Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I-112-03/17-01/56, Urbroj: 517-01-17-4 od 11. travnja 2017. N. A., ovdje zainteresirana osoba, profesorica sociologije i geografije (zemljopisa), imenovana je ravnateljicom J. u. „N. p. P.“, na razdoblje od četiri godi... 23.3.2018
UsIrs 186/2017-6Osporenim rješenjem tuženika od 22. rujna 2017., donesenim u izvršenju presude ovog suda, poslovnog broja Uslrs-143/15-10 od 14. studenog 2016., odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., G. V., J. u. o., Klasa: UP/I-100-01/15-01/03, Urbroj: 2190/01-03-15-1 od ... 9.3.2018
UsIrs 99/2017-7Osporenim rješenjem tuženika Općine Šestanovac, općinskog načelnika, Klasa: UP/II 740-08/16-01/24, Urbroj: 2155/03-16-02-3 od 5. travnja 2017., donesenim u izvršenju presude ovog suda, poslovnog broja UsIrs-118/16-12 od 6. veljače 2017. odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja M. B. izjavljena pro... 9.3.2018
UsIrs 156/2017-11Osporenim rješenjem tuženika Općine Vrsi, općinskog načelnika, Klasa: UP/I-113-06/17-01/1, Urbroj: 2198/34-01-17-1 od 17. srpnja 2017. tužitelju, pročelniku u J. u. o. O. V., s danom 29. kolovoza 2010. utvrđen je prestanak službe po sili zakona. Tužitelj je protiv osporenog rješenja podnio tužbu zbo... 2.3.2018
UsI 111/2017-7Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-08/16-01/307, URBROJ: 338-01-21-16-02 od 14. prosinca 2016. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područne službe Karlovac, ... 23.2.2018
UsIjn 39/2016-26Tužbom od 12. listopada 2016. povodom koje je, nakon rješenja ovog suda broj 16 UsIjn-39/16-19 od 1. ožujka 2017. o razdvajanju upravnih sporova, u ovom sudu formiran spis pod gornjim poslovnim brojem, tužitelj traži poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-342-22/16-01/07 URBROJ: 530-03-2-1-16-10 ... 19.1.2018
UsIpn 26/2016-7Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-471-02/11-01/846, Urbroj: 513-04/16-13 od 09. svibnja 2016. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Dubrovnik, Klasa: UP/I-471-02/09-01/63, Ur.broj: 513-07-19/09-04 od 05. srpnja 2011.,... 13.10.2017
UsIgr 256/2015-14Rješenjem tuženika Klasa: UP/II-361-05/15-26/325, Urbroj: 531-05-1-2-2-15-2 od 20. travnja 2015. (dalje: osporeno rješenje) odbijena je žalba tužitelja pod 1. do 4. (dalje:tužitelji) protiv po zahtjevu zainteresirane osobe donesenoga rješenja o izvedenom stanju prvostupanjskog tijela Klasa: UP/I 361... 14.7.2017
UsImio 358/2014-20Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: 141-02/14-02, Urbroj: 341-99-05/3-14/4330 od 16. svibnja 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Š., Klasa: UP/I-141-02/11-01, Urbroj: 341-19-05/3-11/12043, broj: 48536 od 15. stude... 21.4.2017
UsIgr 270/2015-7Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-612-08/14-02/0278, Urbroj: 532-06-01-01/8-15-4 od 14. svibnja 2015. odbijena je, između ostalog, žalba S. K., izjavljena protiv rješenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Š., Klasa: UP/I-612-0... 12.4.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(9) 2018(12) 2017(6) 2016(1)
2015(3) 2014(3) 2013(1) 2012(2)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite