Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > Vrhovni sud Republike Hrvatske
 

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 302
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7536)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
I Kž Us 161/2017-7Pobijanom presudom optuženici I. B.1, I. M., M. K., Ž. G. i Z. S. proglašeni su krivima zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti, i to kako slijedi: optuženi I. B.1 zbog dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ/11., opisana pod točkama 1) i 2) izreke i kaznenog djela... 10.3.2020
I Kž 119/2020-4Županijski sud u Zagrebu presudom od 9. listopada 2019. br. K-33/19., proglasio je krivim opt. A. D. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi čl. 34. KZ/11. za koje mu je na temelju čl. 110. KZ/11. i čl. 34. st. 2. KZ/11. utvrdio kaznu zatvora u trajanju od ... 4.3.2020
Rev 1931/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: „1. Utvrđuje se da je tužitelj s nadnevkom od 02.11.2014. godine kod tuženika zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. 2. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz ugovora o radu po Odluci tuženika od 06.12.2014.g... 26.2.2020
Rev 4856/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „ I/ Održava se djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. poslovni broj: Ovrv-4684/2011 od 18. 02. 2011. koji glasi: Nalaže se tuženiku I. G., … P., OIB: … da tužitelju Odvjetničkom društvu H. & P., Z., , OIB: …, MB …, n... 18.2.2020
Rev 1778/2019-3Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenom odluke tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 5. travnja 2012. temeljem koje je tužiteljici prestao radni odnos 23. travnja 2012. te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao, za vraćanje na rad na posl... 11.2.2020
Rev x 1171/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku W. V. I. G. d.d. Z., ..., OIB: ..., da Ž. O. iz Z., ..., OIB: ..., s naslova ostatka naknade neimovinske štete isplati iznos od 10.500,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 30. studenog 2006. do 31. prosinca 2007. godine prema članku 1... 29.1.2020
Rev x 945/2015-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja kojim tužitelji potražuju od tuženika solidarnu isplatu naknade nematerijalne štete (I. tužitelju u iznosu od 272.000,00 kuna, a II. do VI. tužiteljima u iznosu od po 220.000,00 kuna svakom), naknade materijalne štete u vidu izgubljene zarad... 29.1.2020
Rev 3073/2016-2Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pn-6660/08-71 od 25. ožujka 2015. pod točkom I. izreke naložio je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 6.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 16. listopada 2006. do isplate (točka I. izreke), dok je pod ... 28.1.2020
Rev x 1186/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim su tražili da svakom od tužitelja tuženica naknadi štetu u iznosu od 220.000,00 kuna, na ime nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe te II. tužiteljici iznos od 5.003,80 kuna na ime materijalne štete, sve s pripadajućim zat... 22.1.2020
I Kž 40/2019-9Pobijanom presudom donesenom u ponovljenom postupku optuženi T. O. i optužena M. O. su, na temelju čl. 453. toč. 3. ZKP/08., oslobođeni od optužbe za kaznena djela protiv gospodarstva, i to optuženi T. O. za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11., a o... 21.1.2020
Rev 2405/2016-2Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Pn-1317/12-62 od 21. srpnja 2015. sudio je: „I Nalaže se tuženiku platiti I tužiteljici iznos od 48.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 22. ožujka 2012. godine do isplate; II tužiteljici iznos od 132.000,00 kn sa zakonskom zatez... 21.1.2020
Rev 3795/2018-2Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom su odbijeni tužiteljevi zahtjevi: - da mu sve troje tuženika solidarno plate 9.422,84 kn sa zateznim kamatama (toč. I.1. izreke prvostupanjske presude), - da mu prvotuženica B. L.-F. i drugotuženik I. F. solidarno plate 52.380,41 ... 15.1.2020
Rev 2380/2019-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja I. M. koji glasi: I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 15.020,80 kuna zajedno sa  pripadajućom zateznom kamatom koja do 31. srpnja 2015. teče po stopi koja se određuje za svako polugodište  u visini esko... 15.1.2020
Revr 1138/2016-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - prihvaćen zahtjev tužitelja na utvrđenje da je nedopušten otkaz ugovora o radu kojeg je tuženik dao tužitelju odlukom od 8. studenog 2011., te je tuženik obvezan vratiti tužitelja na poslove Voditelja... 15.1.2020
Rev 321/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku J. o. d.d., Z., da tužiteljici S. J. iz D., plati s osnova neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje iznos od- 272.000,00 kn kn, te s osnove imovinske štete radi potrebe tuđe pomoći i njege iznos 0 5.300 ... 15.1.2020
I Kž 686/2016-7Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru od 26. listopada 2016. broj K-43/2015-18, ispravljenom rješenjem istog suda od 24. studenog 2016., pod točkom 1. izreke, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ust... 14.1.2020
Rev 56/2015-2Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica vlasnica u cijelosti dviju čestica (1380/3 i 1384/2 upisanih u zk.ul. 6418 k.o. C.) uz dužnost trpljenja upisa prava vlasništva, dok je pod toč. II. izreke prihvaćen eventualno ... 8.1.2020
I Kž Us 136/2016-18Županijski sud u Osijeku je uvodno citiranom presudom proglasio krivim opt. B. T.1 zbog jednog kaznenog djela trgovanja utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11, opisanim pod toč. 1. izreke pobijane presude, za koje ga je na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci čije je i... 18.12.2019
Rev 1401/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev: "I Utvrđuje se da su djelomično ništetni i da ne proizvode nikakve pravne učinke i to : -Ugovor o kreditu broj … sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 28. 06. 2006. g. -Ugov... 17.12.2019
Rev 1552/2012-4Prvostupanjskom je presudom odlučeno: "I Utvrđuje se da je tužiteljica M. D. iz D. 9, suvlasnik u ½ dijela nekretnine upisane u zk.ul. 2476 k.o. S. P. Č. koju čine čk.br. 5864/2 oranica sa 496 čhv, čk.br. 5865 oranica sa 198 čhv, čk.br. 5866/1 vrt sa 91 čhv, čk.br. 5866/2 oranica sa 1 ral i 540 čhv... 17.12.2019
Rev 2584/2014-2Ispravljenom prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. M. iz Z., posl. br. Ovrv-840/07 od 27. rujna 2007. za iznos od 89.143,61 EUR sa zateznim kamatama prema stopi ugovorne kamate od 15% godiš... 17.12.2019
Rev 2862/2018-2Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo tužiteljici isplatiti razlike manje isplaćenih plaća u iznosu od 29.823,64 kn bruto, osim za iznos zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza dohotku. Prvostupanjskim rješenjem tuženiku je naloženo tužiteljici naknaditi troškove postupka u iznos... 17.12.2019
Rev 3122/2015-3Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "1. Nalaže se tuženiku I. J. da tužitelju R. H. isplati iznos od 204.951,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 9. svibnja 2006. do 31. prosinca 2007. po stopi  od 15 % godišnje, a od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. po stopi od 14 % godišnje, te ... 17.12.2019
Rev 2816/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-9206/02 od 30. lipnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev da je tuženik dužan platiti tužitelju 326.641.017,76 kn sa zateznim kamatama te je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnične troškove u iznosu od 1.526.625,00 kn. Presudom Župan... 17.12.2019
Revr 357/2017-8Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, Klasa: 112-02/14-01, Urbroj: 251-94/14-52 od 19. studenoga 2014., kojom tuženik otkazuje ugovor o radu tužitelji... 17.12.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 302 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(17) 2019(412) 2018(358) 2017(349)
2016(560) 2015(253) 2014(292) 2013(261)
2012(279) 2011(301) 2010(565) 2009(289)
2008(213) 2007(243) 2006(206) 2005(236)
2004(225) 2003(229) 2002(246) 2001(230)
2000(209) 1999(209) 1998(210) 1997(125)
1996(147) 1995(120) 1994(213) 1993(130)
1992(178) 1991(154) 1990(77)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite