Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 32)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usž 899/2018-3Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-04/15-01/0034, URBROJ: 2181/1-10/13-16-0002 od 22. travnja 2016. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Grada K. Upravnog odjela... 20.3.2019
Usž 1830/2018-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda u dijelu zahtjeva kojim tužitelj traži donošenje odluke o javnom natječaju za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja groblja i objekata na groblju, na području Općine K., objavljenog 17. velj... 18.10.2018
Usž 3360/2017-3Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, Uprave za inspekcijske poslove, Područnog ureda u S., Službe S. I. za Grad S. i centralno područje S.-d.županije, KLASA: UP/I-362-02/16-02/00929, URBROJ: 531-07-1-2-1-16-04 od 15. srpnja 2016., kojim je tužitelju naređe... 16.8.2018
Usž 1558/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/15-02/00283, urbroj: 531-07-1-2-1-15-09 od 20. travnja 2015. kojim je tužiteljima naređeno uklanjanje prizemne građevine koja se sastoji od niza građevina i to: prizemne zgrade tl... 16.5.2018
Usž 3168/2016-2Osporenom presudom pod točkom I. izreke poništava se stavak I. točka 2. rješenja Župana Međimurske županije o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Č., klasa: 510-01/11-02/2, urbroj: 2109/1-01-11-04 od 26. ožujka 2014. godine. Pod točkom II. izreke odbija se z... 26.10.2016
Usž 2441/2015-2Pobijanom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužiteljice. Tužiteljica je u zakonskom roku podnijela žalbu protiv navedene presude u kojoj u ponavlja u bitnome sve tužbene navode te se posebno poziva na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-2168/2013 i dr. od 15. travnja 20... 20.10.2016
Usž 287/2016-2Upravni sud u S. odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tužba se uvažava. Poništava se osporeni akt tuženog tijela klasa: 602-03/12-01/00099, urbroj: 2181-04-02DP-12-2 od 1. listopada 2012. i predmet vraća na ponovni postupak.“ Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu zbog povrede pravila po ... 25.5.2016
Usž 1953/2015-2Osporenom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/462, urbroj: 513-04/14-2 od 18. veljače 2014. te rješenja Ministarstva financija ... 12.5.2016
Usž 51/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se tuženiku naredi da u roku od 30 dana od dana primitka presude donese odluku u svezi sa zahtjevom tužitelja od 9. listopada 2014. za obnovu nekretnina upisanih u zk. uložak broj 1510 k.o. G. k.č. br. 1339/1 kuća i... 23.3.2016
UsII 77/2014-12Tužitelj je podnio ovom Sudu tužbu koja je zaprimljena 11. kolovoza 2014., radi utvrđivanja ništavim i poništenja rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/26-2014-002 od 3. srpnja 2014. i rješenja klasa UP/I 034-03/2014-01/016, urbroj: 580-07/2... 23.3.2016
Usoz-315/13-10Damir Fresl iz Samobora podnio je ovom Sudu 3. srpnja 2013. godine podnesak u kojem zahtijeva ocjenu zakonitosti Cjenika pogrebnih usluga Komunalca d.o.o., Samobor, urbroj: 3608/08 od 8. srpnja 2008. godine te ocjenu zakonitosti suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Samobora: zaključak, klasa: 022... 23.2.2016
Usž 2469/2015-2Presudom Upravnog suda u Osijeku od 27. listopada 2015., točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore broj: 2032/2014-2-HK/DP od 13. prosinca 2013. i priznanje prava na dodjelu kredita, a prema točki II. izreke svaka stranka podmiruje... 4.2.2016
Usž-2291/15-2Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz Č., i I. Š. iz Č., koje zastupa opunomoćenik M. T., odvjetnik iz S. B., protiv tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Z., radi određivanje vanjske granice inundacijskog pojasa, odlučujući o žalbi tužitelja... 17.12.2015
UsII-76/14-14Tužitelj je osporio privremeno rješenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti klasa: UP/I-344-01/14-03/04, urbroj: 376-11-14-8 od 3. srpnja 2014. kojim je u točki 1. određen operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za ... 2.7.2015
Usoz-12/2013-9Podnositelj Rockwool Adriatic d.o.o. podnio je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 1. i 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan, broj: 11/12) i odredbe članka 1. Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službene... 29.10.2014
Usž-51/2014-5Visoki upravni sud Republike Hrvatske .. u upravnom sporu tužitelja N. R. iz P., kojeg zastupaju opunomoćenici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. B. i M. M. B., P., protiv tuženika Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63, uz sudjelovanje zainteresirane osobe Lovačkog društva Z. iz P., kojeg za... 28.8.2014
Us-3646/2011-7Osporenim rješenjem tuženog tijela poništen je zaključak Područnog ureda za katastar S., klasa: UP/I-932-07/09-02/159, urbroj: 541-23-02/9-10-7 od 15. siječnja 2010. i predmet je vraćen na ponovni postupak. 20.11.2013
Usoz-53/2012-6Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Ljiljane Karlovčan-Đurović, Ane Berlengi Fellner i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujam, zapisničara, u postupku o... 27.8.2013
Us-4243/2010-14Osporenim rješenjem tuženog utvrđeno je u točki 1. izreke, da je za tužitelje M. K. iz R., M. K. iz M., D. K. iz S., I. P. iz Z., D. R. iz Z., V. P. iz Z., i P. B. iz Š., temeljem zajedničkog djelovanja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. iz R., te im je, točkom 2. iz... 22.8.2013
Us-3544/2011-17 Osporenim rješenjem odbijene su žalbe A. P. iz R. i Z. S., ovdje tužitelja, protiv rješenja tuženog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora nadzora građevinske inspekcije, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za ... 10.4.2013
Us-3028/2011-19 Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu grada, Odjela za upravno pravne poslove, Prvog područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/1997-02/146, urbroj: 251-14-02/208-08-30 od 20. listopada 2008. kojim je... 27.3.2013
Us-5587/2010-8 Osporenim rješenjem odbijene su žalbe M. M., M. M., I. P., te P. i J. A. izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. županiji, Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-04/97-01/732,... 17.10.2012
Us-10604/2010-6 Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora nadzora građevinske inspekcije, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Z. za područ... 13.9.2012
Us-1189/2011-4Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, mr. sc. Marije Kriletić i Borisa Markovića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja NCL Media Grupa d.o.o. iz Zagreba, Vlaška 4... 16.5.2012
Us-8800/2009-8Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja M. M., T. K., Z. D., S. S. S., M. M. i M. M., te A. R. i M. N. izjavljena protiv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora inspekcijskog nadzora, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne je... 16.11.2011
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1) 2018(3) 2016(8) 2015(2)
2014(2) 2013(5) 2012(3) 2011(3)
2010(2) 2009(2) 2008(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite