Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Javna nabava
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 183)
Naslov Datum
Traženje jamstva za uredno ispunjavanje ugovora sklopljenog na osnovi javne nabave 5.6.2017
U slučaju provedbe postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma koji obvezuje na izvršenje sukladno članku 214. stavku 1. točki 2. ZJN 2016, naručitelj može tražiti jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma. U tom slučaju u dokumentaciji o nabavi navodi da će jamstvo biti napl...
Dostava dokaza o nekažnjavanju vlasnika ponuditelja 22.5.2017
Člankom 251. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje: ZJN 2016) propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član u...
Tumačenje pojma izjava pod prisegom 19.5.2017
S obzirom na to da pojam „izjava pod prisegom“ nije definiran u temeljnim odredbama ZJN 2016, njegovo značenje treba tražiti u posebnom propisu, odnosno u Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93; 29/04; 162/98; 16/07; 75/09; 120/16). Navedeni Zakon u članku 84., propisuje da je javni bilježnik ov...
Obveznici dostave uvjerenja o nekažnjavanju 10.5.2017
Sukladno članku 251. Zakona, naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja od...
Dostavljanje dokaza o nepostojanju osnove za isključenje ponuditelja 3.5.2017
Člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela ili ima ovlast z...
Dokazivanje nepostojanja dokaza za isključenje ponuditelja 28.4.2017
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaze propisane člankom 265. ZJN 2016 za gospodarski subjekt, ali i za sve osobe koje su navedene u članku 251. ZJN 2016, a kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Napominjemo kako je navedena odredba u skladu s člank...
Isključenje ponuditelja zbog osude za kazneno djelo 16.4.2017
Spomenutim člankom propisano je kako je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt pravomoćnom presudom osuđen za neko od razloga taksativno navedenih u članku 251. stavku 1. ZJN 2016., ali se obveza za isključenje...
Usklada Zakona o javnoj nabavi sa Kaznenim zakonom 11.4.2017
Člankom 251. stavkom 1. točkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ...
Dokazivanje nekažnjavanja ponuditelja 3.4.2017
Vezano za pitanje određivanja starosti dokaza o nekažnjavanosti gospodarskog subjekta ili osobe iz članka 251. stavka 1. toč. 1. ZJN 2016, navodimo da isti Zakon ne sadrži odredbe o starosti pojedinih dokaza pa tako niti dokaza o nekažnjavanosti. Obrazloženjem odredbi članaka 260. do 263. istoga Zak...
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja za uredno izvršenje poslova u okviru javne nabave 22.3.2017
Zakon o javnoj nabavi propisuje čime i na koji način gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost za izvršenje ugovora. Sukladno čl. 268. Zakona, gospodarski subjekt može svoju tehničku i stručnu sposobnost, između ostalog, dokazati popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javn...
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja 20.3.2017
Člankom 321. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) propisano je da se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.
Određivanje pojma ažuriranih popratnih dokumenata 14.3.2017
Vezano za pitanje ažuriranih popratnih dokumenata, upućujemo vas na uvodnu izjavu Direktive 2014/24/EU, broj 85, u kojoj se navodi sljedeće: “važno je da bi se odluke javnih naručitelja trebale temeljiti na novim podacima, osobito što se tiče osnova za isključenje, a s obzirom da do važnih promjena ...
Sudjelovanje odvjetnika u postupku javne nabave 8.3.2017
Člankom 30. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za:
Sukob interesa u postupku javne nabave 6.3.2017
Član Fakultetskog vijeća istovremeno je i član Upravnog vijeća gospodarskog subjekta koji planira provesti postupak javne nabave, a za predmet nabave za koji bi fakultet kao ponuditelj sudjelovao u tom postupku.
Dostava podataka o tehničkim karakteristikama predmeta javne nabave 6.3.2017
Sukladno članku 260. ZJN 2016 gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje i da ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, kao dio svoje ponude, dostavlja ispunjen obrazac ESPD-a. U tom smislu, sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. ZJN 2016 tehn...
Razlika između savjetodavnih i odvjetničkih usluga u postupku javne nabave 27.2.2017
Usluge pripreme dokumentacije o nabavi, davanje pojašnjenja iste, sastavljanje zahtjeva za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjene ponuda te izrada odluke o odabiru nisu odvjetničke usluge u smislu članka 30. ZJN 2016, već je riječ o sav...
Isključenje ponuditelja u postupku javne nabave 20.2.2017
ZJN 2016 u člancima 251. i 252. propisuje razloge zbog kojih je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, dok u članku 254. ZJN 2016 propisuje razloge koje može koristiti za isključenje gospodarskih subjekata. Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razu...
Odabir ponuditelja u uvjetima kada naručitelj nema osigurana sredstva za provedbu javne nabave 20.2.2017
Naručitelj valjano određuje procijenjenu vrijednost nabave u trenutku početka postupka javne nabave kako je to propisano odredbom članka 16. stavka 1. ZJN 2016, dok je člankom 17. ZJN 2016 propisano da se izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu v...
Obveza sektorskog naručitelja za provođenjem javne nabave 15.2.2017
U odredbama članaka 339. do 345. ZJN 2016 određene su sektorske djelatnosti. Sektorski naručitelji su naručitelji u smislu članka 7. stavka 1. ZJN 2016, koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima od 339. do 345. ZJN 2016, među kojima su i djelatnosti u području vodoopskrbe. Odre...
Određivanje rokova za sektorske naručitelje u postupku javne nabave 14.2.2017
Određivanje rokova za sektorske naručitelje propisano je člancima 372. - 376. ZJN 2016, a člankom 335. stavkom 2. propisano je da ako nije drukčije propisano dijelom trećim Zakona, koji se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje, sektorski naručitelj primjenjuje odgovara...
Obveza dostave odluka sudionicima javne nabave 8.2.2017
Članak 301. stavak 5. ZJN 2016 propisuje da je javni naručitelj obvezan sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH neposredno svakom pojedinom sudioniku ili javnom objavom.
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi između obveznika javne nabave 6.2.2017
Iz dostavljenih podataka razvidno je da je trgovačko društvo APIS IT d.o.o. osnovano Društvenim ugovorom iz 2005. godine, od strane Republike Hrvatske (51%) zastupane po Vladi Republike Hrvatske i Grada Zagreba (49%), radi obavljanja poslova razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima Republ...
Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda 24.1.2017
Člankom 282. stavkom 6. ZJN 2016 propisana je obveza javnog naručitelja da sastavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Nadalje, stavkom 9. istog članka propisano je da je zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj obvezan odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom...
Ugovor o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja 16.1.2017
Člankom 30. stavkom 1. točkama 5. i 6. ZJN 2016, propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili u p...
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta na osnovi potvrde o urednom izvršenju ugovora za robe ili usluge 9.1.2017
Člankom 259. ZJN 2016 propisano je da naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati d...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(25) 2015(13) 2014(11) 2013(6)
2012(9) 2010(15) 2009(68) 2008(36)

Područje

< SviJavna nabava

Izvor

Uprava za sustav javne nabave(183)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite