Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Ostalo
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 233)
Naslov Datum
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06) 2.12.2008
Na vaš upit da li su njemački državljani, zaposleni u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu dužni s tog osnova plaćati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, za plaću koju ostvaruju radom u Veleposlanstvu SR Njemačke, nastavno odgovaramo.
Tumačenje članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 24.4.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno tko se smatra dužnikom pojedincem u postupku...
Tumačenje članka 11. i članka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 15.5.2014
​Vezano za Vaš upit koji se odnosi na pitanje postoji li mogućnost ugovaranja roka plaćanja dužeg od 60 dana a u skladu sa člancima 11. i 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), odgovaramo kako slijedi.
Tumačenje članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 14.11.2013
​Glede Vašeg upita od 4.studenoga 2013., oznaka HUP-Zg-0630-13/I, vezano za tumačenje članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12,81/13,112/13), odgovaramo kako slijedi;
Zakon o upravnim pristojbama - članak 7. i 12. Zakona 8.11.2004
Vezano uz vaš dopis Klasa: 412-01/03-01/08 Ur.broj: 515-04/1-04-6 od 16. veljače 2004. kojim dajete očitovanje i upute za postupanje u primjeni odredaba Zakona o upravnim pristojbama, koje se razlikuju od uputa danih od strane Porezne uprave - Središnjeg ureda, zatražili smo mišljenje Vlade Republik...
Tumačenje čl. 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 7.11.2013
​Nastavno na Vaš zahtjev za tumačenje članka 3. točke 1. i 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), a vezano za primjenu članka 12.a  tog Zakona, odgovaramo kako slijedi;
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske (NN - Međunarodni ugovori 13/95) 2.12.2009
Društvo X postavilo je upit o poreznom tretmanu same tvrtke i svoja dva radnika vezano za ugovoren posao u Republici Poljskoj. Naime, tvrtka je osnovana 2009. godine, ima dva zaposlena radnika, oba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i prijavljenim boravištem u Republici Poljskoj. Nema stalnu posl...
Tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 19.3.2015
Nastavno na upit mogu li se jamstva koristiti i prije izvršenja predstečajne nagodbe za naplatu otpisanog potraživanja od 40% kojeg je vjerovnik otpisao jamcu platcu po predstečajnoj nagodbi vezano za tumačenje članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne n...
Deblokada poslodavca s dugom na računu 1406 17.7.2003
Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Zagreb o deblokadi poslodavca "A" koji je u zakonskom roku podnio zahtjev za nagodbu te prijavio ukupna dugovanja i dug poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje do 31. prosinca 2000. godine, a u svrhu obrade godišnjih prijava poreza na d...
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa 9.9.2003
Na upit Hrvatske udruge poslodavaca da li se na Hrvatsku gospodarsku komoru mogu primijeniti odredbe Zakona o Poreznoj upravi, glede nadzora obračuna i naplate članarine i doprinosa odnosno mogu li druge komore ili strukovne udruge primijeniti odredbe Zakona o Poreznoj upravi u pogledu nadzora i nap...
Tumačenje članka 70. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 13.5.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo mišljenje o tumačenju odredbe članka 70. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje u tekstu: Zakon), i postavljen upit je li Financijska age...
Tumačenje članka 88. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 15.5.2014
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje na koga se odnose prekršajne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno da li se odredba članka 88. Zakona p...
Plaćanje PDV-a u postupku predstečajne nagodbe 11.11.2013
​Porezni obveznik „A“, obratio nam se podneskom u kojemu traži mišljenje je li ispravno da društvo napravi presjek poreza na dodanu vrijednost za mjesec lipanj 2013. godine te podmiri obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 13. lipnja 2013. do 30. lipnja 2013. dok će se preostala...
Tumačenje Zakona a fiskalizaciji u prometu gotovinom za plaćanje putem PayPal-a 15.11.2013
Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, vezano za provedbu postupka fiskalizacije kod izdavanja računa koji su naplaćeni putem PayPal-a. Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 133/12  - dalje: Zakon), odgovaramo kako slijedi.
Smatraju li se računi izrađeni u PDF/A formatu računima u elektroničkom obliku 22.4.2013
Računi izrađeni u PDF/A formatu smatraju se računima u elektroničkom obliku ako metoda kojom su izdani ispunjava uvjete iz članka 104.a stavka 3. Pravilnika.
Kada će se ukloniti razne administrativne prepreke u uslužnom sektoru 14.5.2013
Započete su analize uvjeta poslovanja u Hrvatskoj temeljem kojih će se uklanjati prepreke slobodi pružanja usluga na hrvatskom tržištu, sukladno zahtjevima Europske unije i praksi država članica. Administrativno pojednostavljenje i olakšavanje uvjeta poslovanja jedan je od ključnih uvjeta daljnje li...
Uvećanje plaće ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti u osnovnoj školi 20.11.2012
Zaposlenica je završila poslijediplomski specijalističku studij te je prema trenutno važećem zakonu stekla titulu sveučilišni specijalist ili magistar specijalist, kako joj i piše u potvrdi s fakulteta. Poslijediplomski studiji i dalje postoje, ali ne za magistre znanosti već doktore znanost te magi...
Može li predstavništvo obavljati aktivnosti ovlaštenog zastupnika? 1.9.2012
Registrirano predstavništvo korporacije u Republici Hrvatskoj, sastavni je dio strane osobe i nema status pravne osobe. Sukladno člancima 3. i 4. Uredbe o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 21/09) predstavništvo ne može obavljati pos...
Može li predstavništvo obavljati aktivnosti ovlaštenog zastupnika 6.5.2013
Registrirano predstavništvo korporacije u Republici Hrvatskoj, sastavni je dio strane osobe i nema status pravne osobe. Sukladno člancima 3. i 4. Uredbe o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 21/09) predstavništvo ne može obavljati pos...
Može li se napredni elektronički potpis ostvariti aplikacijskim certifikatom Fine 22.4.2013
Prema očitovanju Ministarstva gospodarstva, Uprave za trgovinu i unutarnje tržište KLASA: 410-01/10-01/07, URBROJ: 526-05-05/1-12-12 od 26. lipnja 2012. godine napredni elektronički potpis se po definiciji ne može ostvariti aplikacijskim certifikatom, jer sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o elektr...
Je li potrebno donošenje internih odluka u vezi poslovnih procesa izdavanja računa u elektroničkom obliku, odnosno o metodi koja se primjenjuje te procesu arhiviranja i upravljanja arhivskim podacima 22.4.2013
Odredbom članka 104.a stavka 4. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik koji namjerava ispostavljati i primati račune u elektroničkom obliku obvezan utvrditi način na koji će osigurati odgovarajuće uvjete propisane Zakonom o elektroničkoj ispravi i uvjete iz stavka 3. toga članka, kao i uvjet...
Arhiviranje računa u izdanih elektroničkom obliku 22.4.2013
Člankom 159. Pravilnika propisano je da računi u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom obliku u kojem su i poslani u skladu s posebnim propisima, da vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja pohranjenih računa moraju biti zajamčeni od trenutka izdavanja do kraja razdoblja ču...
Primjena Zakona o upravnim pristojbama u arhivskoj službi RH 19.7.2010
U Središnjem uredu 23. veljače 2009. godine zaprimljen je upit Državnog arhiva "A" u kojem je traženo tumačenje dali su arhivi obvezni naplaćivati upravne pristojbe pri obavljanju određenih djelatnosti iz svoje nadležnosti propisanih člankom 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine ...
Oporezivanje dividendi prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Austrije 12.7.2013
Podnositelj postavlja pitanje može li Hrvatska oporezivati porezom na dividende isplate dobiti iz poslovanja obrta osnivaču koji je austrijski porezni rezident.  Podnositelj upita prvo zaključuje da se isplate od strane obrta austrijskom osnivaču iz hrvatske perspektive smatraju dividendama i stoga ...
Jesu li valjani strani certifikati u slučaju kada su izdavatelji digitalnog potpisa i vremenskog žiga sa liste autoriziranih u Europskoj uniji 22.4.2013
Prema očitovanju Ministarstva gospodarstva, Uprave za trgovinu i unutarnje tržište KLASA: 410-01/10-01/07, URBROJ: 526-05-05/1-12-12 od 26. lipnja 2012. godine tumačenje Zakona o elektroničkom potpisu je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, stoga se u vezi navedenog navodi da je člankom 35. Zako...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 10 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2018(1) 2017(2) 2016(2) 2015(17)
2014(59) 2013(96) 2012(15) 2011(1)
2010(3) 2009(4) 2008(5) 2007(5)
2006(5) 2005(4) 2004(6) 2003(8)

Područje

< SviOstalo

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(168)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(47)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(16)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite