Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dobit
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 157)
Naslov Datum
Porezni tretman dnevne parkirne karte 25.5.2018
Na dostavljeni upit o poreznom tretmanu dnevne parkirne karte za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima, odnosno smatra li se to kaznom ili troškom parkinga te je li to porezno priznati ili nepriznati trošak kod obračuna poreza na dobit, u nastavku odgovaramo:
Prijava poreza na dobit - uputa 23.4.2018
U skladu s odredbama članka 35. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 14...
Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije 16.1.2018
Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita porezni obveznik posluje s gubitkom te iz prethodnih poreznih razdoblja ima neiskorištenih poreznih gubitaka. Obzirom da porezni obveznik pl...
Porezni tretman poreza po odbitku podružnice prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 17.8.2017
​Porezna uprava Republike Hrvatske zaprimila je upit hrvatskog konzultantskog društva u kojemu se navodi kako je društvo iz Savezne Republike Njemačke 2015. godine osnovalo u Republici Hrvatskoj podružnicu koja je obveznik poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. U upitu se navodi kako podružnica nije...
Porez po odbitku pri isplati dividendi 18.4.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividendi tijekom 2017. godine. U konkretnom slučaju postavljeno je pitanje primjene članka 31.e Zakona o porezu na dobit, ukoliko je tijekom listopada 2016. godine došlo, zbog statusnih promjena unuta...
Primjena olakšice za reinvestiranu dobit 10.4.2017
​Zaprimili smo upit vezano za tumačenje odredbi Zakona o porezu na dobit u slučaju prodaje dugotrajne imovine - nekretnine koja je bila osnova za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. U upitu se navodi da je porezni obveznik nabavio predmetnu n...
Otpisi nenaplativih potraživanja 10.4.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika 'A' d.o.o., u svezi priznavanja rashoda s osnove otpisa nenaplativih potraživanja. Prema navodima iz upita porezni obveznik je član Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe - Eurocontrola, te stoga primjenjuje uredbe Europske Komisije koje se odnose na ...
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
​Primili smo upit poreznog obveznika vezano za promjenu načina oporezivanja fizičke osobe - obrtnika. Naime, porezni obveznik je do 31.12.2015. bio obveznik poreza na dobit, a od 1. siječnja 2016. godine postao je obveznik poreza na dohodak. Pri prelasku s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka p...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
​Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u visini reinves...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
​Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2015.), Klasa: 410-01/16-01/81, Ur.broj: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja 2016. godine, primjenjuje se na odgovarajući i prilag...
Ulaganje u zemljište kao osnova za umanjenje porezne osnovice 22.8.2016
​Primili smo upit u svezi utvrđivanja prva na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit temeljem ulaganja u zemljište. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom prosinca 2015. godine kupio zemljište radi izgradnje hotela na istom. Nakon kupnje zemljišta porezni obveznik je 28. pro...
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti 16.8.2016
Primili smo upit poreznog obveznika koji je u prijavi poreza na dobit za 2013. godinu iskazao umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, a koji sada planira provesti statusnu promjenu pripajanja drugom tuzemnom društvo. U dostavljenom upitu se postavlja pitanje, trebali li društvo koj...
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 5.4.2016
​Porezni obveznik 'A' d.d., dostavio je upit u svezi priznavanja rashoda vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom 2013. godine proveo vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine te je iskazano umanjenje vr...
Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba 1.3.2016
​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi poreznog tretmana potraživanja od povezane osobe nerezidenta. Prema navodima iz upita, porezni obveznik je tijekom 2013. sklopio Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iz Neuma, Bosna i Hercegovina s Agencijom za privati...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu 14.1.2016
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 4.1.2016
​Temeljem dopisa u kojemu se postavlja pitanje u svezi poreznih obveza zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te porezni tretman isplata dobiti iz takvoga fonda, u nastavku dostavljamo odgovor.
Porezni tretman sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe koji preostanu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe 16.10.2015
​Dopisom Klasa: 711-I-1368-P-174/15-05-11 od 7. kolovoza 2015. zatražili ste tumačenje poreznih propisa u svezi naknade troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna koju ostvare  kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju određeni broj glasova birača.  Obzirom da je Zak...
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
​Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu...
Porezni postupak pri isplati dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama rezidentima Švicarske Konfederacije 2.4.2015
1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
Porezni tretman kamata između povezanih osoba 31.3.2015
​Primili smo upit u svezi poreznog tretmana kamata između povezanih osoba uzimajući u obzir i udio dioničara ili člana društva u kapitalu društava. U dostavljenom upitu postavlja se pitanje poreznog tretmana zajma primljenog od povezane osobe koja nema udjela u kapitalu primatelja zajma, odnosno do ...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014. godinu 7.1.2015
​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit - Obrazac PD.
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. 28.5.2014
​Primili smo upit društva za poslovno savjetovanje u svezi poreznih obveza pri provođenju  statusnih promjena odnosno spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica prema Direktivama 90/434/EEZ i 2005/19/EZ. U dostavljenom ...
Porezni tretman aktivnosti u području farmaceutske industrije 29.4.2014
​Primili smo upit poreznog obveznika koji se odnosi na utvrđivanje poreznih obveza u provođenju marketinških i promidžbenih aktivnosti vezanih za specifičnu farmaceutsku i medicinsku industriju. Prema navodima iz upita porezni obveznik, između ostalog, obavlja usluge vezane za registraciju lijekova,...
Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu 19.2.2014
​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim pot...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2018(3) 2017(7) 2016(7) 2015(5)
2014(4) 2013(9) 2012(15) 2011(12)
2010(5) 2009(3) 2008(9) 2007(13)
2006(14) 2005(2) 2004(7) 2003(19)
2002(23)

Područje

< SviPorez na dobit

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(154)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite