Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2008
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 92)
Naslov Datum
Izdavanja uvjerenja za uporabu građevine 29.12.2008
Klasa: 360-01/08-01/147
Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima 23.12.2008
Društvo „A“ d.o.o., postavilo nam je pitanje vezano za klijenta kojem pruža knjigovodstvene usluge. Naime, radi se o društvu koje se, pored osnovne djelatnosti (hoteljerstvo i turizam), u dijelu građevinskog objekta planira baviti i priređivanjem posebnih igara na sreću u igračnicama i na automatima...
Usklađenje prostornih planova u odnosu na obvezu izrade UPU-a i DPU-a 19.12.2008
Klasa: 350-01/08-01/193
Trgovina u inozemstvu 15.12.2008
Ministarstvo financija, Uprava za financijski sustav, dostavilo nam je upit tvrtke „A“ d.o.o. , o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada ta tvrtka kupuje robu u inozemstvu na paritetu CIP Luka „B“, te istu robu na istom paritetu prodaje drugoj tuzemnoj tvrtki kojo...
Porezni tretman realizacije opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom iz inozemstva 15.12.2008
Banka 'A' dostavila nam je upit koji se odnosi na porezni tretman realizacije opcijskog ugovora koji je radnik tog društva sklopio s s povezanim društvom u inozemstvu. U upitu je obrazloženo da se, ako se polazi od neto vrijednosti takovog primitka u naravi koji se treba preračunati na bruto, pri ob...
Kamate na zajmove dioničara i članova društva 11.12.2008
Porezni obveznik "A" iz Zagreba postavio je upit vezano uz kamate na zajmove dioničara i članova društva. Naime, postavlja se pitanje da li je, prilikom izračunavanja iznosa kapitala temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o porezu na dobit, u izračun potrebno uključiti i akumulirane gubitke. Temeljem n...
Porez na dodanu vrijednost na knjige 9.12.2008
Poduzeće „A“ d.o.o., obratilo nam se sa zahtjevom za rješenje o poreznoj stopi za artikle „FRANCE“ i „PORTUGAL“. Navedene artikle planiraju uskoro uvoziti i plasirati na tržište Republike Hrvatske.
Obracun pdv-a prilikom isporuka sendvica kojima je protekao rok valjanosti 5.12.2008
Primili smo upit društva „A“ d.o.o. za usluge i trgovinu, koje proizvodi, distribuira i prodaje sendviče, u vezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost prilikom isporuke sendviča kojima je protekao rok valjanosti stočnoj farmi za ishranu stoke. Na postavljeni upit o osnovici za obračun i plaća...
Obračun pdv-a u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata 5.12.2008
Hrvatska komora „A“, postavila je upit u vezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata.
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06) 2.12.2008
Na vaš upit da li su njemački državljani, zaposleni u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu dužni s tog osnova plaćati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, za plaću koju ostvaruju radom u Veleposlanstvu SR Njemačke, nastavno odgovaramo.
Prepuštanje poslova drugim izvođačima 28.11.2008
Poroveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor u vrijednosti oko 6 milijuna HRK. Nakon sklapanja ugovora, izvođač samoinicijativno i bez znanja naručitelja daje drugim izvoditeljima oko 85% posla. Izvođač u svojoj ponudi nije naveo da će dio poslova prepustiti drugim podizvođačima. Je li taka...
Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda 28.11.2008
U svezi s upitom o poreznom tretmanu stipendija studentima, nastavnicima ili profesorima, koje će se isplaćivati na teret sredstava  IPA fonda u tijeku provođenja programa Europske zajednice i to Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu te u okviru tih programa pilot projekata, nast...
Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak 25.11.2008
Sindikat 'A' dostavio nam je upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak ( 'NN' br. 95/05, 96/06, 68/07), poglavito u smislu što se smatra vjerodostojnom ispravom kojom se dokazuju izdaci nastali za prehranui na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.
Podaci o kupoprodajnom ugovoru 25.11.2008
Vezano za Vašu zamolbu da se istraži u arhivi Ministarstva financija RH da li postoji pisani trag kupoprodaje iz 1937. ili 1938. godine, nastavno odgovaramo.
Nabava električne energije 21.11.2008
Naručitelj postavlja upit o nabavi električne energije procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 HRK pri čemu smatra da je HEP-Opskrba d.o.o. jedini opskrbljivač električnom energijom.   
Izdavanje lokacijskih dozvola za elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama ( antenski prihvat) i elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima 19.11.2008
Klasa:350-01/08-02/643
Faktoring (otkup potraživanja) 18.11.2008
Ubraja li se faktoring (otkup potraživanja) u financijske usluge iz čl. 5. t. 9. Zakona o javnoj nabavi?   
Izvješće o javnoj nabavi 18.11.2008
Naručitelj započinje s javnom nabavom za 2009. godinu te traži pojašnjenje vezano uz Izvješće o javnoj nabavi za 2008. godinu, a za koje je najavljeno da će biti generirano uz podataka sadržanih u EOJN-u. Ukoliko već sada pokrene postupak javne nabave za 2009. godinu, izvješćem za koju godinu će taj...
Javno nadmetanje 17.11.2008
Naručitelj zbog, po njegovom mišljenju, nepotpune dokumentacije za nadmetanje koju je otkupio, nije predao ponudu na javno nadmetanje. Koliki iznos mora uplatiti uz žalbu ako naručitelj nije objavio procijenjeni iznos vrijednosti nabave?   
Rokovi dostave odgovora na žalbu 14.11.2008
Naručitelj traži pojašnjenje rokova dostave odgovora na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Naručitelj je zaprimio žalbu u postupku javne nabave te je prema Zakonu o javnoj nabavi rok za odgovor na žalbu DKOM-u pet dana. S obzirom da se radi o vikendu, do kada najkasni...
Obavijest o poništenju nadmetanja 13.11.2008
Mora li naručitelj objaviti obavijest o poništenju nadmetanja s obzirom da je zaprimio rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave da se poništava otvoreni postupak javne nabave (žalitelju je odbijena žalba, ali se postupak poništava zbog termina otvaranja ponuda)?   
Inozemni ponuditelj 12.11.2008
Može li se u postupku javne nabave radova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao ponuditelj javiti i društvo koje je registrirano izvan Republike Hrvatske, odnosno u državi članici Europske unije? Mora li navedeni ponuditelj ispunjavati bilo kakve posebne uvjete ili dostaviti ...
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima 11.11.2008
Naručitelj je zaprimio zahtjev za izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima o javnoj nabavi robe, a u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 52. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07). Međutim, tvrtka koja je uputila zahtjev, neke sklopljene ugovore nije ispunil...
Rok za dostavu zahtijeva 10.11.2008
Naručitelj će provoditi ograničeni postupak javne nabave za izradu i montažu uredskog namještaja. Je li rok za dostavu zahtijeva 10 dana, a rok za dostavu ponuda također 10 dana, s time da se skraćuje na pet dana ako se dokumentacija stavi na elektroničko raspolaganje? Ako zahtjev pošalje manje od p...
Korekcija cijena 7.11.2008
Naručitelj je sklopio osnovni ugovor o građenju 2006. godine od kada su se ugovorene cijene dosta promijenile (za 50%) te izvođač traži njihovu korekciju. Je li moguće korigirati cijene prema novoj ponudi koju izvođač traži?   
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2008(92)
> Siječanj(4) > Veljača(9) > Ožujak(6) > Travanj(8) > Svibanj(8) > Lipanj(4) > Kolovoz(4) > Rujan(9) > Listopad(10) > Studeni(20) > Prosinac(10)

Područje

Doprinosi(4)
Gradnja(5)
Gradski i općinski porezi(1)
Javna nabava(36)
Odvjetnici - tarife i kodeks(1)
Opći porezni zakon(1)
Ostalo(5)
Porez na dobit(9)
Porez na dodanu vrijednost(15)
Porez na dohodak(11)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(2)

Izvor

HANFA(2)
Hrvatska odvjetnička komora(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(47)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(5)
Uprava za sustav javne nabave(36)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite