Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

6.5.2019

Izrada pečata školske ustanove s grbom Republike Hrvatske

Uporaba pečata s grbom Republike Hrvatske uređena je Zakonom o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 33/95.) i Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 93/95.).

Statutom školske ustanove propisuje se uporaba pečata odnosno žiga bez grba Republike Hrvatske i uporaba pečata odnosno žiga s grbom Republike Hrvatske te izgled i dimenzija pečata s grbom Republike Hrvatske u skladu s člankom 3. i 4.  Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Škola je javna ustanova koja djelatnost odgoja i obrazovanja obavlja kao javnu službu. Člankom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je koje poslove školske ustanove obavljaju na temelju javnih ovlasti i kod obavljanja tih poslova propisana je uporaba pečata s grbom Republike Hrvatske u skladu s člankom 2. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata, odnosno žiga s grbom Republike Hrvatske podnosi se Ministarstvu uprave pisanim putem. Zahtjev potpisuje ravnatelj škole. Sadržaj zahtjeva propisan je člankom 9. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, br.  93/95.).

U zahtjevu je potrebno navesti:

- broj (količina i redni broj pečata odnosno žiga) i propisani promjer pečata odnosno žiga; (kako je navedeno u Statutu)

- sadržaj pojedinog pečata i žiga (naziv i sjedište školske ustanove pečata odnosno žiga), npr. „OSNOVNA ŠKOLA VELI ŽAL“ (naziv škole), SPLIT (sjedište škole)

- naziv i sjedište ovlaštenog obrtnika ili trgovačkog društva kod kojeg će se naručiti izrada pečata odnosno žiga

Pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti dužne su u zahtjevu obrazložiti koje javne ovlasti imaju i na temelju kojeg zakona. Što znači da je škola dužna, u zahtjevu za dobivanje odobrenja za izradu pečata s grbom Republike Hrvatske, navesti i obrazložiti da u skladu s člankom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ima javne ovlasti i koje poslove obavlja na temelju javnih ovlasti.

Popis ovlaštenih trgovačkih društava i obrta koji imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/zig_i_pecati/71813-pecati-05-05-2017.pdf

Ukoliko se radi o zahtjevu za dobivanje odobrenja za izradu pečata, odnosno žiga s grbom Republike Hrvatske koji školska ustanova podnosi prvi puta, uz zahtjev se dostavlja statut kojim je propisana uporaba pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske koji je predmet zahtjeva i preslika rješenja nadležnog tijela (Ministarstva znanosti i obrazovanja) kojim se školskoj ustanovi dozvoljava početak rada.

Primjerak rješenja kojim je odobrena izrada pečata i žiga Ministarstvo uprave dostavlja ovlaštenom obrtniku ili trgovačkom društvu kod kojeg korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske naručuje izradu pečata i žiga. O izdanim odobrenjima za izradu pečata i žiga Ministarstvo uprave vodi evidenciju.

U slučaju da je pečat odnosno žig dotrajao, pokidao se i nije uporabljiv, ako je došlo do promjene naziva školske ustanove, ukidanja obavljanja javnih ovlasti itd.) pečat s grbom Republike Hrvatske mora se dostaviti Ministarstvu uprave radi uništenja. Način dostave i postupak pečata za kojeg se traži uništenje propisan je Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Pečati i žigovi koje treba uništiti dostavljaju se Ministarstvu uprave osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.  Uz pečate i žigove prilaže se službeni dopis i popis tih pečata i žigova na Obrascu broj 4 - Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti (obrasci su sastavni dio Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske).

Predmet jednog dopisa ne može biti dostava pečata na uništenje i traženje odobrenja za izradu novog pečata. Popis pečata i žigova koje treba uništiti sadrži sljedeće podatke:

  • naziv i adresu sjedišta korisnika pečata i žiga s grbom R. Hrvatske
  • razlog uništavanja pečata i žiga
  • redni broj, promjer pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, otisak pečata i žiga
  • datum i vlastoručni potpis ravnatelja
  • mjesto za otisak službenog pečata
Ravnatelj školske ustanove dužan je Ministarstvu uprave dostaviti pečate i žigove radi uništavanja, najkasnije u roku od sedam dana od dana nastupanja razloga zbog kojih pečate i žigove treba uništiti.

U slučaju gubitka ili nestanka pečata odnosno žiga s grbom Republike Hrvatske, nestanak se mora prijaviti Ministarstvu uprave.  Također, korisnik (školska ustanova) nestalog pečata odnosno žiga, nestanak mora oglasiti i u Narodnim novinama. Uz prijavu nestanka pečata i žiga mora se navesti promjer, redni broj i sadržaj nestalog pečata i žiga. O nestalim pečatima i žigovima Ministarstvo uprave vodi evidenciju. Korisnik (školska ustanova) pečata odnosno žiga s grbom Republike Hrvatske koji je prijavio nestanak pečata odnosno žiga, mora podnijet zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i žiga s oznakom prvog sljedećeg slobodnog rednog broja nakon broja pečata odnosno žiga istog promjera za koji mu je izdano odobrenje.

Ukoliko se nestali pečat odnosno žig pronađe, nakon upisa u evidenciju Ministarstva uprave o nestalim pečatima odnosno žigovima i nakon oglašavanja nestanka u Narodnim novinama, Ministarstvo uprave će uništiti pronađeni pečat odnosno žig.

Sandra Tomić Ilić, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite