Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.10.2018

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Zakon o obavljanju studentskih poslova prvi je zakon kojim se uređuje institut studentskog rada. Njime se uvodi minimalna satnica, propisuje se veća naknada za noćni rad, rad blagdanima i nedjeljom, te se izjednačava pravo na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata koji nisu u radnom odnosu.

Obavljanje studentskih poslova do sada je bilo regulirano odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08) koji je donesen još 1996. godine. Tijekom godina, uočena je manjkavost toga propisa jer mnoga pitanja nisu jasno definirana ili nisu uopće uređena. To je bio temelj za izradu jedinstvenog propisa koji će na cjelovit način urediti institut studentskog rada.

Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje: Zakon) usvojen je 19. listopada 2018. na 9. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a njegovim stupanjem na snagu prestaje vrijediti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata. Međutim, svi postupci započeti temeljem toga Pravilnika dovršit će se prema njegovim odredbama.

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom su:

- definiranje prava studenata - redoviti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva sada su izjednačeni u pravu na obavljanje studentskih poslova

- definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja

- detaljno je propisan postupak za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja

- definiranje obveze posrednika

- definiranje načina korištenja naknade za posredovanje

- definiranje uvjeta za obavljanje studentskih poslova

- reguliranje obveze vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova

- definiranje uvjeta i načina zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova

- definiranje obveza naručitelja posla

- inspekcijski nadzor.

Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskog posla za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište. Ugovor se sklapa između izvođača, posrednika i naručitelja posla i to prije početka obavljanja studentskog posla.

Zakonom su definirani osnovni pojmovi:

- student je osoba koja pohađa visoko učilište u Republici Hrvatskoj, građanin je Republike Hrvatske i Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili je student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj. Bitno je da taj student nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. Redoviti i izvanredni studenti koji ispunjavaju ove uvjete izjednačeni su u pravima i obvezama u pogledu obavljanja studentskih poslova te u pogledu oporezivanja dohotka.

- izvođač je student ili druga osoba koja je s naručiteljem posla i posrednikom sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i koja za naručitelja posla obavlja taj posao,

- posrednik je studentski centar ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu, a koja ima rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja izdano od ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje,

- naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao.

Ugovorom o obavljanju studentskog posla izvođač se obvezuje obavljati određeni posao, a naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni posao, doprinose te naknadu posredniku. Posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade za račun izvođača.

Obvezni elementi ugovora o obavljanju studentskog posla (članak 11. stavak 3. Zakona):
- broj rješenja, odnosno odluke kojom je izdana dozvola odnosno odobrenje za posredovanje
- ime, prezime i OIB izvođača
- broj studentske iskaznice (gdje je primjenjivo)
- puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika
- podaci o vrsti posla i mjestu obavljanja posla
- podaci o početku i očekivanom trajanju posla
- podaci o neto cijeni sata posla ili količine posla
- podaci o doprinosima prema posebnim propisima
- podaci o uvećanju naknade i iznosu naknade.

Ugovor se zaključuje na obrascu koji se može izdati, popuniti i potpisati u pisanom ili elektroničkom obliku. Osim ubrzavanja cijelog postupka, ovime se staje na kraj redovima u studentskim servisima.

Bitno je napomenuti da je ovaj ugovor vjerodostojna isprava za obračun i naplatu (doprinosa, naknade za obavljeni studentski posao, te naknade posredniku).

Propisana je i minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu koja se izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj podijeli sa 160. Budući da minimalna bruto plaća za 2018. godinu iznosi 3.439,80 kuna, prema ovom izračunu minimalna studentska satnica za 2018. godinu iznosit će 21,49 kuna.

Propisano je i da pravo na sklapanje ugovora ne može biti dulje od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini, s time da posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekućoj akademskoj godini ako je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod. Međutim, posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Na taj način pokušava se smanjiti mogućnost iskorištavanja instituta studentskog rada. Naime, obavljanje studentskog rada do sada je bilo prožeto mnogim neregularnostima, poput rada na tuđe ime, prodaje studentskih ugovora i slično.

Ugovor o obavljanju studentskog posla zaključuje se za svaki kalendarski mjesec. Iznimno, ugovor se može zaključiti i za nešto dulje razdoblje od mjesec dana, pod uvjetom da se navede razlog za njegovo trajanje. U tom slučaju ugovor se može zaključiti najdulje na razdoblje do 45 dana.

Važno je napomenuti i da se za rad u vrijeme državnih blagdana, noćni rad, prekovremeni rad i rad nedjeljom satnica uvećava za 50%. Također, studenti sada imaju i pravo na naknadu putnih troškova te pravo na naknadu za topli obrok (članak 13. Zakona). Isto tako, za obavljanje studentskog posla koji traje najmanje šest sati dnevno student odnosno izvođač ima pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Određen je i zakonski rok isplate naknade studentu pa je tako naručitelj studentskog posla dužan posredniku isplatiti naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Dodatna zaštita studenata, ali i radnika, ogleda se u tome da poslodavac (naručitelj studentskog posla), koji je radniku dao poslovno uvjetovani otkaz, ne smije šest mjeseci za tu vrstu poslova sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova. Time se pokušava spriječiti da studenti ne postanu jeftina radna snaga.

Sprječavanje zlouporabe studentskog rada provodit će se i inspekcijskim nadzorom kojega će provoditi tijela državne uprave nadležna za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa. Za prekršaje su propisane novčane kazne u iznosu do 100.000,00 kuna.

Marina Turković


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite