Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 648
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 16199)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 328/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Tuženik R. H. dužna je platiti tužitelju J. C. iz Z., … iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancij... 27.2.2019
Gž 1157/2018-3Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbio prijedlog zakonskog nasljednika K. J. radi donošenja rješenje o raspoređivanju naknadno pronađene imovine iza pokojne J. J.. Protiv ovog rješenja žalbu je podnio na... 26.2.2019
Gž 1420/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji 1/N. S. ud B. rođ. B. pok. L., 2/N. S. pok. B., 3/ R. S.-A. rođ. S. pok. B., 4/H. M. rođ. S. pok. B. i 5/ V. L. rođ. S. pok. B., suvlasnice za... 21.2.2019
Gž R 267/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. M. iz Z., …, OIB: …, koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju D. M. od 26. listopada 2015. koju je dao tuženik H. r., te da radni odnos tuži... 21.2.2019
Gž Ovr 26/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odgađa se izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava ovršenika A. P. na temelju osnove OV-…, ovršenice M. P. na temelju osnove OV-… i ovršenice S. P. Š. na temelju osnove OV-… do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred ... 21.2.2019
Gž 374/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja od 14. prosinca 2017. odbačena je tužba tužitelja od 11. rujna 2014., dok je dopunskim rješenjem od 18. siječnja 2018. naloženo tužitelju da u roku od 15 dana naknadi prvotuženiku O. O. trošak parničnog postupka u iznosu od 50.625,00 kn i drugotuženiku T. O. trošak parni... 20.2.2019
Gž 313/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. isplatiti tužitelju C. J. K. iznos od 12.726,76 kuna, zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godin... 19.2.2019
Gž Ovr 730/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja određena je ovrha temeljem ovršne isprave - sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Ivancu broj: P-2536/10-10 od 29. rujna 2011. radi naplate potraživanja ovrhovoditeljice od 46.350,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2011. pa ... 18.2.2019
Gž R 398/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Nalaže se tuženiku R. H., OIB: … isplatiti tužitelju V. R. iz Z., …, OIB: …iznos od 115.390,28 kn (slovima: tisućustopetnaesttisućatristodevedesetkuna i dvadesetosamlipa) sa zateznim kamatama prema stopi koja se do 31.12.2007. određuje prema članku 1. U... 14.2.2019
Gž R 27/2019-2Presudom suda prvog stupnja riješeno je: " Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I.  Utvrđuje se osnovanom tražbina tužitelja, kao tražbina prvog višeg isplatnog reda prijavljena u postupku stečaja koji je otvoren nad dužnikom S. d.o.o., …, Z. dana 22. 03.2006.godine, sada tuženik Stečaj... 14.2.2019
Gž 1575/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. F. - K. iz V., Poslovni broj: Ovrv-4161/2017 od 14. rujna 2017., u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri novčanu tražbinu od 3.167,05 kn, sa zatraženo... 13.2.2019
Gž Ovr 132/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja, djelomično se usvaja prijedlog ovrhovoditelja i nalaže ovršenici da ovrhovoditelju nadoknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 625,00 kn zajedno sa zateznom kamatom Protiv tog rješenja žalbu pravovremeno podnosi ovršenica, bez pobliže naznake kojeg žalbenih razloga... 13.2.2019
Gž Zk 48/2017-6Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda preinačeno je rješenje Općinskog suda u Imotskom poslovni broj Z-257/14 od 27. svibnja 2014. na način da je temeljem tužbe od 25. ožujka 2014. u povodu koje se kod Općinskog suda u Imotskom vodi spor pod poslovnim brojem P-135/14 u zemljišnoj knjizi za k.o. I... 11.2.2019
Gž 226/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Prekida se postupak do pravomoćnog okončanja ostavinskog postupka pod posl.br. O-… (stari brojevi O-… i O-…)." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 14... 10.2.2019
Gž Ovr 53/2019-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je, radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja, određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika, položenim na računima kod banaka, žalbu je izjavio ovršenik, s prijedlogom da se isto ukine, odnosno, preinači u smislu žalbenih navoda. Žalba nije osnovana. Ovr... 8.2.2019
Gž 237/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: ''Odbacuje se prigovor ovršenika D. P., podnesen 23. srpnja 2016. godine protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Z., poslovni broj Ovrv-… od 17. lipnja 2016. godine, kao nepravovremen.'' Navedenu odluku ovršenik pobija pravovremeno izjavljenom... 8.2.2019
Gž 690/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice da joj tuženik isplati iznos od 38.677,56 kn i troškove postupka, sve sa pripadajućim zateznim kamatama, kako je pobliže opisano u toč. I. izreke iste. Nasuprot tome, obvezana je tužiteljica nadoknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 4.37... 7.2.2019
Gž R 36/2019-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da radni odnos tužitelja nije prestao te se nalaže tuženiku da vrati tužitelja na rad na obavljanje poslova taksi vozača, u roku od osam dana. Nalaže se tuženiku da tužitelju plati naknadu izgubljene pl... 7.2.2019
Gž Ovr 112/2019-2Pobijanim rješenjem je ovršeniku postavljen privremeni zastupnik, i to odvjetnik S. Š., te je ovrhovoditelj pozvan da uplati predujam troškova objave oglasa o postavljanju privremenog zastupnika. Protiv ovog rješenja pravovremenu žalbu podnosi ovrhovoditelj. Smatra da je sud ovršeniku, kao osobi ne... 5.2.2019
Gž Ovr 126/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja udovoljeno je prijedlogu ovrhovoditelja za ovrhu protiv ovršenika na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Ovrv-III-… od 26. siječnja 1999., te je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koja se vode... 5.2.2019
Gž 964/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u toč. I izreke utvrđeno je da je nastupio prekid postupka u odnosu na tuženika. U toč. II izreke poziva se stečajni povjerenik S. R. iz V. G. da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari, čime se po pravomoćnosti rješenja postupak u odnosu na tuženika nastavlja. Protiv prvost... 4.2.2019
Gž Ovr 92/2019-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda od 25. srpnja 2018., broj Ovr-… sud je odredio predloženu ovrhu na nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja utvrđene pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Zagrebu od 11. prosinca 2000., broj P-…, a povodom prijedloga ovrhovo... 4.2.2019
Gž 233/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Utvrđuje se da je tužba u ovoj pravnoj stvari u cijelosti povučena sukladno odredbi članka 193. ZPP-a." Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio M. A., odvjetnik u V., kao punomoćnika drugotuženika  i umješača na strani tuženika. Žalba nije  dopuštena. Iz s... 1.2.2019
Gž Ovr 46/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke žalba ovršenika nakon proteka roka izjavljena protiv rješenja o ovrsi poslovni broj Ovr-1836/16 odbacuje se dok je točkom 2. izreke odbijen kao neosnovan prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Protiv tog rješenja žale se ovršenici iz svih žalbenih razlog... 1.2.2019
Gž 274/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku M. H., OIB: …, iz K., …, da tužitelju R. H., OIB: …, za M. u. p., isplati iznos od 772.734,81 kn uz zateznu kamatu koja teče od 15. studenog 2016. do isplate po stopi od 7,88 godišnje, a u slučaju p... 31.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 648 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(166) 2018(3215) 2017(3178) 2016(2671)
2015(1181) 2014(790) 2013(666) 2012(528)
2011(534) 2010(571) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(6434)
Presuda i rješenje(1166)
Rješenje(7614)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8106)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1409)
MALOLJETNIČKI ODJEL(27)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(947)
Dubrovnik(628)
Gospić(22)
Karlovac(233)
Koprivnica(506)
Osijek(507)
Požega(8)
Pula(605)
Rijeka(1533)
Sisak(167)
Slavonski Brod(361)
Split(2938)
Varaždin(4011)
Velika Gorica(256)
Virovitica(72)
Vukovar(246)
Zadar(951)
Zagreb(1995)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(181)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite