Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 814
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 20342)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1771/2019-2Presudom prvostupanjskog suda je suđeno: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Nalaže se tuženoj R. H. OIB ..., da tužitelju V. V., OIB ..., trenutno na izdržavanju kazne zatvora u K. u Š., na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti isplati iznos od 40.000,00 ... 17.9.2019
Gž 2312/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I.              Otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača K. H. iz K. S., U. d. F. I., ... OIB: .... Zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača K. H. OIB: ... III              Oslobađa se potrošač K. H. iz K. S.,... 12.9.2019
Gž 1476/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 94.525,08 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja presude pa do isplate u roku od 15 dana (toč. 1. izreke), kao i da mu naknadi parnične troškove postupka od 10.310,54 kn u roku od 15 dana (toč. 2. izrek... 11.9.2019
Gž Ovr 194/2019-2Po prijedlogu ovrhovoditelja R. H. protiv ovršenice K. T.-G. iz Zagreba, a na temelju ovršne isprave pravomoćne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. Ps-... od 3. veljače 2010. godine, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je rješenje o ovrsi br. Ovr-... od 15. siječnja 2019. kojim je odr... 10.9.2019
Gž 763/2019-8Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog tuženice za ponavljanje postupka kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tuženica pozivajući se na sve žalbene razloge iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 11/99, 88/01, 117/03, 88/... 10.9.2019
Kž 233/2019-7Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženika J. K., zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - prijevarom u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11, odbijen je prijedlog državnog odvjetnika za odr... 5.9.2019
Kžmp 12/2019-8Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, nakon podignute optužnice protiv okrivljenika okrivljenik A. B., okrivljenika A. P. i okrivljene S. C. zbog produljenog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točka 1. u vezi članka 228. stavka 1. KZ/11 i članka ... 5.9.2019
Gž 1671/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „1. Prekida se  ostavinski postupak iza pok. M. B. pok. S. iz Š. 2. Zakonske nasljednice R. F., K. Č. i A. P. , tete ostavitelja,   upućuju se da u roku od 30 dana  nakon pravomoćnosti ovog rješenja pokrenu parnični postupak protiv zakonskih nasljednika M. ... 5.9.2019
Gž Ovr 960/2019-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda određena je ovrha prodajom nekretnine ovršenika, radi namirenja tražbine ovrhovoditelja, pobliže označene u prijedlogu za ovrhu i rješenju o ovrsi, temeljem ovršne isprave. Ovo rješenje o ovrsi pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovršenik, iz razloga označen... 5.9.2019
Kž 636/2018-5Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim okrivljenika P. M. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11, te ga je, temeljem istog članka, osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a potom mu, temeljem čl. 57. KZ/11... 3.9.2019
Kž 387/2019-5Pobijanim rješenjem Općinski sud u Splitu, temeljem čl. 86. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), odbio je prijedlog branitelja okrivljenika za izdvajanjem dokaza navedenih u optužnici... 3.9.2019
Kž I 77/2019-3Pobijanim rješenjem molba zatvorenika M. O. za odgodom izvršavanja kazne zatvora odbačena je kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja žali se zatvorenik po opunomoćeniku, odvjetniku Danijelu Trubiću s prijedlogom da se žalba prihvati i pobijano rješenje preinači na način da se usvoji molba za odg... 3.9.2019
Gž 1559/2019-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj povukao tužbu. Tuženik je podnio žalbu protiv prvostupanjskog rješenja iz žalbenih razloga čl. 353. st. 1. t. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 1... 3.9.2019
Gž Ovr 717/2019-2Prvostupanjskim rješenjem ovršenik je obvezan ovrhovoditelju nadoknaditi troškove ovršnog postupka od 349,60 kn uz zakonsku zateznu kamatu. Ovršenik je podnio žalbu protiv prvostupanjskog rješenja iz sadržaja koje, između ostalog, proizlazi da je žalbu podnio zbog pogrešne primjene materijalnog pr... 3.9.2019
Gž Ob 216/2019-3U obrazloženju presude ovog suda broj Gž Ob-216/19 od 18. travnja 2019. došlo je do očite pogreške u pisanju latinskog naziva načela nemo pro praeterito alitur. Ovu je pogrešku u pisanju valjalo ispraviti temeljem odredbe članka 342. stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", bro... 2.9.2019
Gž Ob 289/2019-4U obrazloženju presude ovog suda broj Gž Ob-289/19 od 30. svibnja 2019. došlo je do očite pogreške u pisanju latinskog naziva načela nemo pro praeterito alitur. Ovu je pogrešku u pisanju valjalo ispraviti temeljem odredbe članka 342. stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", bro... 2.9.2019
Gž 2039/2017-3Prvostupanjskom presudom u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 36.138,72 kn sa zateznim kamatama od 24. listopada 2013. do isplate te zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postupka. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju da naknadi umješaču parnične troškove u ... 29.8.2019
Gž 550/2019-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj Ovrv-61523/16, od 11. listopada 2016., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da isplati tužiteljima iznos od 13.006,70 kuna sa pripa... 26.8.2019
Kž 249/2019-4Općinski sud u Koprivnici, presudom od 12. ožujka 2019., broj K-308/2017, proglasio je krivim 1. optuženog V. K. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - utajom poreza ili carine te ga na temelju čl. 256. st. 1. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Na temelju članka 56. KZ/11 ... 21.8.2019
Kžzd 43/2019-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja su na temelju čl. 498. st. 2. u svezi sa st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08) osuđenom R. D. preinačene u odluci o kazn... 20.8.2019
Gž 609/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Općinski sud u Splitu oglašava se nenadležnim. II. Tužba se odbacuje. III. Odbacuje se prijedlog radi određivanja privremene mjere." Protiv prvostupanjskog rješenja, pravodobnu je žalbu izjavio tužitelj iz svih žalbenih razloga iz člank ... 14.8.2019
Gž Ovr 255/2019-2Prvostupanjskim rješenjem na temelju ovršne isprave - rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovnog broja Ovr-9617/15 od 26. siječnja 2015. godine, radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu 1.122,50 kune sa zateznom kamatom na način opisan u izreci, te radi namirenja t... 12.8.2019
Gž Ovr 4/2019-3Prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršenici da naknadi ovrhovoditelju iznos od 625,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom tekućom od donošenja tog rješenja pa do isplate za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijsk... 12.8.2019
Gž 650/2017-3Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se M. K. iz B., OIB... platiti tužitelju I. Š. iz S., OIB… dvostruku kaparu u iznosu od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti obračunato primjenom srednjeg tečaja HNB na dan plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom koja t... 8.8.2019
Gž 548/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Utvrđuje se da je tuženik smetao prednika tužiteljice u zadnjem mirnom i nesmetanom posjedu prava služnosti puta, tj. staze i kolnika kroz zkčbr. … k.o. D., upisanu u zk.ul. …, na način da je 6.8.2015. izgradio zid na sjeverozapadnoj međi, te og ... 7.8.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 814 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(2054) 2018(4546) 2017(3563) 2016(2856)
2015(1371) 2014(877) 2013(709) 2012(548)
2011(543) 2010(575) 2009(494) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(8153)
Presuda i rješenje(1481)
Rješenje(9723)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(9317)
ISTRAŽNI ODJEL(8)
KAZNENI ODJEL(1615)
MALOLJETNIČKI ODJEL(30)
UPRAVNI SUD(1)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(993)
Dubrovnik(689)
Gospić(23)
Karlovac(239)
Koprivnica(503)
Osijek(629)
Požega(9)
Pula(709)
Rijeka(2088)
Sisak(169)
Slavonski Brod(405)
Split(3322)
Varaždin(4562)
Velika Gorica(275)
Virovitica(72)
Vukovar(281)
Zadar(1499)
Zagreb(3652)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(191)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite