Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke
 

Sudske odluke

Stranica 10402 / 10558
Dokumenti od 260026 do 260050 (od ukupno 263935)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 657/1991"Drugostupanjski sud je usvojio otkaz stanarskog prava što ga je tužiteljica dala tuženicima temeljem odredbe članka 102. stavak 2. i 4. Zakona o stambenim odnosima, budući da je tuženiku B.J. koji je sporni stan dobio na korištenje u svezi s vojnom službom, radni odnos mu je prestao na njegov zahtj... 1991
VSRH Rev 2589/1991"Sudska nagodba (parnične su stranke, u materijalno-pravnom smislu, doista ugovorile obvezu uzdržavanja i odredile visinu za to potrebnog iznosa), kao i sudska presuda kojom je u ranije vođenom postupku iznos uzdržavanja već povišen, jednako su podložne izmjeni ako su se u međuvremenu promijenile ok... 1991
VSRH Rev 2321/1991"Izvanbračni drugovi, koji žive u izvanbračnoj zajednici, dužni su razmjerno svojim mogućnostima pridonositi (i radom) troškovima održavanja takve zajednice. Stoga, uz razloge koje ima u vidu drugostupanjski sud, izvanbračni drug nema pravo na novčanu naknadu za svoj rad u izvanbračnoj zajednici, ve... 1991
VSRH Rev 354/1991"Nema dvojbe da zajednička imovina bračnih drugova nije samo ona koju su oni radom stekli za vrijeme trajanja bračne zajednice, nego i ona koja potječe iz te imovine. Već je rečeno da zajednička imovina može biti samo ona koja je stečena (i) za "trajanja bračne zajednice". Ona ne postoji, a slijedom... 1991
VSRH Rev 1786/1991"Prvostupanjski sud je prihvatio prigovor zastare potraživanja (utvrđenje bračne tečevine), navodeći da je od razvoda braka do podnošenja tužbe u ovom sporu proteklo više od 10 godina i da je stoga nastupila zastara u smislu članka 14. Zakona o zastari potraživanja. Drugostupanjski sud je u pobijano... 1991
VSRH Rev 2552/1991"Nakon što je drugostupanjski sud rješenjem ukinuo prvostupanjsku presudu u dijelu kojim je utvrđeno očinstvo tuženoga i u tom dijelu predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, nije više postojala mogućnost da se potvrdi prvostupanjska presuda u dijelu kojim je tuženik obvezan plaćati ... 1991
VSRH Rev 2960/1991"Nije sporno da je tuženiku M.V. kao radniku RO "V." dan na korištenje sporni stan, da je taj radni odnos raskinut, nakon čega je tuženik zasnovao radni odnos s tužiteljem. Također nije sporno da je Radna organizacija "V." na tužitelja prenijela pravo raspolaganja spornim stanom, te da je radni odno... 1991
VSRH Rev 825/1991"Odredbom članka 88. stavak 1. ZN propisano je da oporučitelj može opteretiti nekom dužnošću osobu kojoj ostavlja neku korist iz ostavine. Prema tome, ostavitelj je mogao valjano opteretiti nasljednika i dužnošću da mu nasljednik za života isplaćuje stalnu novčanu pomoć, omogući zdravstvenu zaštitu ... 1991
VSRH Rev 541/1991"Ovaj revizijski sud smatra da su nižestupanjski sudovi u ovom slučaju pravilno primijenili odredbu članka 126. Zakona o nasljeđivanju, pa je prihvaćen zahtjev tužitelja i raskinut ugovor o doživotnom uzdržavanju. Nije sporno među strankama da su sklopile predmetni ugovor i da je temeljem tog ugovor... 1991
VSRH Rev 345/1991"Predmet spora jest zahtjev za poništenje nasljedničke izjave koju je tužiteljica kao nasljednik dala u ostavinskom postupku. Sporno je pitanje da li je tužiteljica svoju izjavu o prihvatu nasljedstva iza smrti svog oca i ustupu svog nasljednog dijela u korist majke - tužene u ovoj parnici dala u za... 1991
VSRH Rev 661/1991"Kako je nesporno da potpis nasljednice G.M. na punomoći koju je dala odvjetniku M.J. nije bio ovjeren, ni njezina izjava o odricanju od nasljedstva u ostavinskom postupku pod poslovnim brojem O 652/85 Općinskog suda u K., dana 25. travnja 1986.g. nije pravno valjana. I sama tužiteljica, tijekom pos... 1991
VSRH Rev 937/1991"Nije u pravu revident kada smatra da bez riječi "to je moja oporuka" nema valjane pismene oporuke sastavljene pred svjedocima koju predviđa odredba iz članka 69. ZN. Ovaj revizijski sud prihvaća pravno stajalište nižeg suda da ostaviteljičina izjava može biti data i s rječju "da", kojom je na jasan... 1991
VSRH Gzz 21/1991"Nema sumnje da su na strani T.M. postojale određene subjektivne teškoće koje su joj onemogućavale da sastavi sudski tastament, a to je njezina bolest, koja joj je onemogućavala kretanje, pa nije mogla sama otići u najbliži općinski sud - dakle u mjesto udaljeno od mjesta stanovanja, uz dosta otežan... 1991
VSRH Rev 2160/1991"U postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno je: - da je V. J. sada pok. otac tuženika u oporuci od 29. VIII. 1983. godine isključio tuženika potpuno iz nasljeđivanja zbog njegova načina života, jer mu je nanio mnogo sramote i moralno i financijski, s nepotrebnim izdacima, - da je otac tuženik... 1991
VSRH Rev 2115/1991"U članku 74. ZSO predviđeni je jedini slučaj kada bivši stanar u slučaju iseljenja iz stana ima pravo tražiti od davatelja stana povrat utrošenih sredstava. Povrat uloženih sredstava može se tražiti u roku od godine dana od dana iseljenja. Riječ je o prekluzivnom roku na koji sud pazi po službenoj ... 1991
VSRH Rev 2193/1991"Sklapanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama korisnik odnosno vlasnik motornog vozila ne oslobađa se od odgovornosti za štetu nanesenu upotrebom motornog vozila trećim osobma već se uz odgovornost sukorisnika odnosno vlasnika motornog vozila statuira i odgovornos... 1991
VSRH Rev 221/1991"Za predmetno vozilo - autobus, kao sredstvo vojske prema odredbi članka 46. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", broj 53/91) bila je isključena obveza zaključenja ugovora o obveznom osiguranju po odredbama tog Zakona. Međutim, odredbom članka 51. Zakona propisano ... 1991
VSRH Rev 610/1991"Prvostupanjski je sud utvrdio, a drugostupanjski sud prihvatio utvrđenja prvostupanjskog suda iz kojih proizlazi: - da je u ovom predmetu pravomoćnom presudom prvostupanjskog suda razveden brak stranaka time da je maloljetni B. I. rođen u braku stranaka i upisan u matične knjige rođenih kao bračno ... 1991
VSRH Rev 1745/1991"U ovoj parnici majka maloljetne tužene traži da se ukine njezina obveza plaćanja uzdržavanja tuženoj zbog toga što joj je tužena povjerena na čuvanje i odgoj. U parnici je maloljetnu tuženu, koja je dakle parnično nesposobna, kao zakonski Prema odredbi iz članka 77. stavak 2. u svezi s člankom 73. ... 1991
VSRH Rev 1330/1991"Prema odredbi članka 237. Zakona o braku i porodičnim odnosima (pročišćeni tekst -"Narodne novine SRH", broj 51/89 - u daljnjem tekstu: ZBPO) roditelji su dužni uzdržavati svoju maloljetnu djecu. Roditelji su dužni uzdržavati svoju maloljetnu djecu i nakon punoljetnosti ako im se djeca redovito ško... 1991
VSRH Rev 2522/1991"Tužitelj je već tijekom postupka stavio prigovore za koje smatra da predstavljaju materijalnopravnu osnovu zbog koje tuženica ne bi imala pravo na uzdržavanje, i to da je bračna zajednica raskinuta već pet godina prije podnošenja tužbe za razvod braka, te da kroz to vrijeme nije uzdržavao tuženicu.... 1991
VSRH Rev 368/1991"Dijete, osim iznosa uzdržavanja, nema samostalno pravo na isplatu iznosa doplatka za djecu koji prima za njega roditelj sa mirovinom iz inozemstva, kako je to pravilno ocijenjeno u pobijanoj presudi. Doplatak prima tuženik, a ne tužitelj. Dječji doplatak se isplaćuje ovlašteniku (radniku ili umirov... 1991
VSRH Rev 2449/1991"Prema pravnom shvaćanju ovog suda uzdržavanje može, a pod pretpostavkama iz članka 248. ZBPO zahtijevati bračni drug. Pretpostavke pod kojima može i bivši bračni drug zahtijevati tužbom uzdržavanje propisane su odredbom članka 249. ZBPO, a iznimka se odnosi samo na one slučajeve kada u parnici za r... 1991
VSRH Rev 1588/1991"Naime, tužiteljica uporno tijekom cijelog postupka, pa i u reviziji, nastoji dokazati da je njezin propust da već u brakorazvodnoj parnici zatraži uzdržavanje od tuženika -opravdan, jer da kao osoba nevična pravu nije znala za obvezu iz članka 250. Zakona o braku i porodičnim odnosima - dalje ZBPO ... 1991
VSRH Rev 308/1991"Odredbama članka 53. Zakona o lovstvu, regulirane su naime, obveze vlasnika pasa i mačaka, pa i pastirskih pasa u odnosu na područje lovišta tako da se pastirski psi, prije svega, mogu po lovištu kretati samo uz stado i pri tome moraju biti obilježeni propisno obješenim klipom, ili uz nadzor vlasni... 1991
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 10401 10402 10403 ... 10558 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(5029) 2018(10852) 2017(12969) 2016(14646)
2015(10060) 2014(9488) 2013(8845) 2012(10292)
2011(11966) 2010(13638) 2009(13058) 2008(14583)
2007(15996) 2006(14698) 2005(12593) 2004(8023)
2003(7857) 2002(7980) 2001(7282) 2000(6829)
1999(5885) 1998(4887) 1997(4009) 1996(4740)
1995(4345) 1994(4703) 1993(5016) 1992(4922)
1991(5001) 1990(3711) 1989(10) 1988(5)
1987(2) 1986(2) 1985(4) 1984(3)
1983(2) 1982(1) 1981(1) 1980(1)
1958(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(730)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(754)
Ustavni sud Republike Hrvatske(11949)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1321)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(28579)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4893)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(195090)
Županijski sud(20619)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Dopis(16)
Dopis podnositelju(13)
Dopunska presuda(3)
Dopunsko rješenje(11)
Izdvojeno mišljenje(1)
Izvješće(20)
Konačna odluka o dopuštenosti(1)
Načelni stav sjednice odjela(29)
Obavijest(1)
Odgovor(1)
Odluka(8739)
Odluka i rješenje(276)
Odluka o dopuštenosti(1)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(76)
Presuda(86347)
Presuda i rješenje(10211)
Preuda i rješenje(1)
Priopćenje(3)
Priopćenje i upozorenje(5)
Remisorno(5)
Rješenje(156168)
Rješenje i presuda(2)
Sažetak(11)
Upozorenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite