Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Kolovoz
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 322)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 38/2015-1Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim je tražio naknadu imovinske štete s osnova razlike plaće u iznosu od 112.205,73 kune i 7.086,83 kune te naknade za duševne boli zbog protuzakonitog ponašanja tuženika u iznosu od 20.000,00 kuna, dok je odbijen tužbeni zah... 31.8.2015
Gž 926/2015-2Sud prvog stupnja donio je presudu koja glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju, u roku od 15 dana, isplati 77.863,91 kn /sedamdesetsedamtisućaosamstošezdesettrikune i devedesetjednulipu/ sa zateznom kamatom koja je po stopi od 15% godišnje tekla od 22. 1. 2007. god. do 31. 12. 2007. god. a koja od... 31.8.2015
VSRH II Kž 303/2015-4Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zadru, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog A. M., zbog kaznenih djela pokušaja ubojstva iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11 ... 31.8.2015
Gž 18/2015-2Pobijanom presudom poništavaju se kao nezakoniti izbori za radničko vijeće trgovačkog društva H. C. d.o.o. iz Z., provedeni 8. do 10. svibnja 2015. Također, naloženo je tuženicima da tužitelju naknade trošak parničnog postupka u iznosu od 1.875,00 kn. Protiv navedene presude žalbu su podnijeli tuže... 31.8.2015
Gž 19/2015-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor I-tuženika i II-tuženika izjavljen protiv rješenja o pristojbi poslovni broj P-10/15-3 od 7. srpnja 2015. kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu su podnijeli tuženici, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalno... 31.8.2015
Gž 1941/2014-4Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: “I. Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženik Grad P. dužan je tužiteljima D. B., M. B. i D. B., svi iz P., isplatiti zajedno iznos od 1.549.753,23 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od da... 31.8.2015
Gž 1009/2015-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I. Odbacuje se izjava o stupanju u parnicu S. G. p. J., iz A5 i L. G. p. J., iz A6, od ... 31.8.2015
II Kž 301/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog S. M. i optuženog K. B., zbog tri kaznena djela iz članka 230. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. i jednog kaznenog djela iz članka 229. stavka 1. točka 1. u vezi s člankom 228. stav... 28.8.2015
VSRH II Kž 302/2015-4Prvostupanjskim rješenjem izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu (u uvodu rješenja greškom navedeno "optužno vijeće"), u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog J. R., zb ... 28.8.2015
Gž 707/2015Označenim rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj Ovr-1157/14-19, riješeno je: „I. U gornjem ovršnom predmetu treća osoba G. M. upućuje se protiv ovrhovoditeljice i ovršenice na parnicu radi proglašenja nedopuštenom ove ovrhe, u roku od 15 dana, račun... 28.8.2015
Gžnš 126/2015-1Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju naknadu imovinske štete u ukupnom iznosu od 11.356,54 kuna, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Pored toga, naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana naknadi parnični trošak u iznosu od 12.487,50 kuna. Protiv pre... 27.8.2015
Gž Ovr-576/15-2Ovrhovoditeljica je protiv ovršenika podnijela prijedlog radi ovršne diobe suvlasničke zajednice nekretnina čkbr. 917 kuća i dvorište u S. ulici u K., površine 436 m2, iz z.k.ul. 117 k.o. K., koja je u suvlasništvu stranaka u ovom postupku, svakog u ½ dijela, i to civilnom diobom predmetne nekretnin... 27.8.2015
Gž-2071/15-2Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, utvrđeno je da tuženik G. P. iz Z., S. 104, nema pravni temelj posjedovanja nekretnine upisane u z.k.ul. 8781 k.o. G. Z., poduložak 27771, što u naravi predstavlja stan na II katu lijevo, koji se sastoji od 2,5 sobe i ostalih prostorija ukupne površine od 81,51 ... 27.8.2015
UsII-105/13-6Osporenim rješenjem u točki I. izreke utvrđuje se da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu: 27.8.2015
Gr1 335/2015-2Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić Gradu se rješenjem poslovni broj R1-34/15-5 od 17. lipnja 2015. oglasio mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti predmet ustupio Općinskom sudu u Bjelovaru. U obrazloženju navodi da se vodi izvanparnični postupak radi uređenja međe koja leži na p... 27.8.2015
Gr1 338/2015-2Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj P-925/11-9 od 5. listopada 2012. oglasio stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu, a koje rješenje je potvrđeno rješenjem Županijskog suda u Zagrebu posl.broj. Gž-5892/2013-2 od 28. svibnja 2... 27.8.2015
Gr1 317/2015-2Općinski sud u Novom Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ovr-6023/15 od 28. travnja 2015. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje i predmet nakon pravomoćnosti ustupio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. U obrazloženju se poziva na odredbu čl. 79. Ovršnog zakona kojim je propisano da je za odlučiva... 27.8.2015
VSRH II 4 Kr 80/2015-4U tijeku postupka pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, opt. M. T. dostavio je prijedlog da se, temeljem čl. 28. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („ ... 27.8.2015
VSRH I Kž Us 91/2015-4Pobijanim rješenjem, temeljem čl. 498. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 – dalje u tekstu: ZKP/08), odbijen je kao n ... 27.8.2015
VSRH II 4 Kr 45/2015-4Dana 23. travnja 2015. Općinski sud u Rijeci (sudac Z. K.) predložio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se izvrši prenošenje nadležnosti za suđenje opt. J. D. i opt. Ž. L. radi provođenja jedinstv ... 27.8.2015
VSRH II 4 Kr 69/2015-3U kaznenom predmetu privatne tužiteljice M. K. protiv okr. S. P. zbog kaznenih djela iz čl. 149. st. 2. KZ/11, Općinski kazneni sud u Zagrebu izazvao je sukob nadležnosti, nalazeći da je za postupanje ... 27.8.2015
VSRH II 4 Kr 58/2015-3Dana 6. svibnja 2015. Općinski sud u Puli-Pola po sucu tog suda mr. sc. V. G. G. podnio je prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti sa Općinskog suda u Puli-Pola na neki drugi općinski sud u Republi ... 27.8.2015
VSRH I Kž Us 84/2015-4Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, br. Kv-Us-67/15 (K-Us-37/11) odbijen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka os. V. L. Protiv tog rješenja žali se opt. V. L., po branitelju K. Š., odvjetniku u ... 27.8.2015
VSRH I Kž 414/2015-4Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv-rz-14/15 (K-rz-8/11) od 8. lipnja 2015. temeljem odredbe čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/ ... 27.8.2015
VSRH II 4 Kr 84/2015-4Dana 2. srpnja 2015. predsjednik vijeća Županijskog suda u Zagrebu temeljem odredbe čl. 28. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 ... 27.8.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 13 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Kolovoz

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(1)
Ustavni sud Republike Hrvatske(1)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(249)
Županijski sud(68)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(56)
Presuda i rješenje(13)
Rješenje(252)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite