Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Studeni
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 40
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 997)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžsp 167/2014-1Prvostupanjskim rješenjem točkom I. izreke obustavljen je postupak u ovom predmetu, jer je tuženik S. G. umro, točkom II. izreke odlučeno je da svaka stranka snosi svoje troškove. Žali se tužitelj pod 2. M. G., osobno i putem punomoćnika pobijajući prvostupanjsko rješenje zbog svih žalbenih razloga ... 30.11.2015
Gžovr 2555/2014-1014 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E NJ E Županijski sud u Splitu, kao sud drugog stupnja, po sucu Amari Trgo, kao sucu pojedincu, u postupku osiguranja predlagatelja osiguranja T. commerce d.d., zastupanog po punomoćniku D. P., odvjetnik u S., protiv protivnice osiguranja M. T., radi ... 30.11.2015
II Kž 410/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, nakon izrečene nepravomoćne presude kojom je optuženi S. P. proglašen krivim zbog počinjenja dva kaznena djela ubojstva iz članka 90. KZ/97 i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 20 (dvadeset) godina, protiv optuženika je određen istražn... 30.11.2015
Gr1 453/2015-2Općinski sud u Puli-Pola je rješenjem poslovni broj Povrv-1387/15-2 od 25. kolovoza 2015., stavio izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu kojim je određena ovrha i ukinuo provedene radnje. Istim rješenjem taj sud je odlučio da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga te se... 30.11.2015
Gr1 401/2015-2Županijski sud u Slavonskom Brodu je dopisom poslovni broj Gž-1264/15-4 od 1. listopada 2015. zatražio da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud, navodeći kao razlog da je tuženica M. M.-P., sestra I. P. V., sutkinje građanskog odjela Županijskog suda u Slavonskom Brodu, S... 30.11.2015
II Kž 407/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog D. P., zbog kaznenog djela iz članka 91. točke 5. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. - Odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/0... 30.11.2015
II Kž 409/2015-4Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Splitu, nakon podignute optužnice protiv okrivljenog M. Š. zbog kaznenog djela iz članka 110. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. dalje u tekstu - KZ/11), pod točkom I. izreke na temelju članka 131. sta... 30.11.2015
Gž 1086/2014-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka u cijelosti glasi: „Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. M. R. iz Z., posl. broj Ovrv-2357/12 od 28. prosinca 2012. godine, kojim je tuženoj naloženo da tužitelju plati iznos od 3.1... 30.11.2015
Gž 3166/2015-3Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „Smatra se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj. Tvrdi da je pobijano rješenje doneseno temeljem odredbe čl. 295. . Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91 ... 30.11.2015
Gž 3163/2015-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „Smatra se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj navodeći da zbog izuzetno složenih obiteljskih razloga nije pristupio na ročište zakazano za dan 22. siječnja 2010. godine, jer j ... 30.11.2015
UsII-51/13-14Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić, članica vijeća, te Biserke Cerovski, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojeg zas... 28.11.2015
Kvm 1/2015-1Mlađi punoljetnik M. V. pravomoćno je osuđen presudom Općinskog suda u Splitu Kml-49/14 od 1. srpnja 2014.g. zbog kaznenog djela iz čl. 315.  st. 1. KZ/ 11 i osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca. Temeljem čl. 70. KZ-a prema mlađem punoljetniku M. V.... 27.11.2015
Gž-5586/14-2Pobijanim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužitelja izjavljena po njegovom privremenom zastupniku protiv rješenja istog suda broj P-348/13-9 od 16. rujna 2014. godine. 27.11.2015
Gž Ovr 2437/2015-1Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 427,80 kuna s pripadajućom zateznom kamatom koja teče od 3. prosinca 1999. pa do isplate, iznosa od 150,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom koja teče od 8. lipnja 2011. pa do isplat... 27.11.2015
Usoz-58/14-5Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 2., 7., 8., 9. i 10. članka 11. osim točke 3. stavka 1., te član... 27.11.2015
II Kž 406/2015-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog J. V. zbog kaznenog djela iz članka 110. u vezi s člankom 34. stavkom 1. KZ/11, protiv optuženika su pod točkom I. izreke pobijanog rješenja produljene mjere opreza zabrane približavan... 27.11.2015
Rev 170/2012-3Rješenjem suda drugog stupnja odbijena je žalba predlagatelja kao neosnovana i potvrđeno je rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina, koja u naravi predstavlja zajedničku prostoriju u razizemlju stambene zgrade u Z., ... Pro... 27.11.2015
Rev 2636/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim se traži utvrđenje da je ona stekla pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva čest. 379 k.o. P., nova izmjera povr. 5583 m2, za cijelo, što je tuženica dužna priznati i trpjeti da tužiteljica na temelju ove presude ishodi upis p... 27.11.2015
UsI 422/2014-10Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnica Pula, KLASA: UP/I-415-02/11-01/137, URBROJ: 513-02-4498/4-12-2 od 11. siječnja 2012. tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja uvoznog duga koji se sastoji od carine, posebnog poreza na plovila i poreza na dodanu vrijednost... 27.11.2015
Gž 1517/2015-3Pobijanom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.500,00 kn sa zateznim kamatama tekućima od 24. siječnja 2013.g. do isplate, kao i kamate na iznos od 12.710,00 kn od 24. siječnja 2013.g. do 23. svibnja 2013.g. te kamate na iznos od 10.945,00 kn od 24. siječnja 2... 27.11.2015
Gž 1034/2014-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Nalaže se tuženici da isplati tužitelju s osnova povrede prava osobnosti pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 12.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 04. svibnja 2011. godine na dalje prema stopi 12% godišnje, a u slučaju promjene ... 27.11.2015
Gž 2633/2015-1Pobijanom presudom Općinskog suda u Krku br. P-860/2010-26 od 3. veljače 2015. naloženo je tuženiku da na ime naknade štete isplati tužitelju iznos od 12.440,83 kune sa zateznom kamatom koja teče od 23. srpnja 2008. do isplate (točka I. izreke), dok je odbijen zahtjev u pogledu dosuđivanja stope zat... 27.11.2015
Gž-48/14-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 83.430,61 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od 26.657,37 kn od 25. lipnja 2009., a na iznos od 56.773,24 kn od dana donošenja presude (27. ožujka 2012.), pa do isplate, sve u roku od 15 dana. 26.11.2015
Kž 268/2015-3Pobijanom presudom Općinski sud u Bjelovaru po sucu pojedincu proglasio je krivim opt. D. E. zbog kaznenih djela povrede prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke iz čl. 285. st. 2. KZ/97, zbog djela obmanjivanje kupaca iz čl. 284. st. 1. KZ/97 i zbog kaznenog djela krađe iz č... 26.11.2015
Kž 582/2015-1Pobijanom presudom Općinski sud u Velikoj Gorici proglasio je krivim A. D. F. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavak 2. KZ/11 pa ga je na temelju navedene zakonske odredbe osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca. Na te... 26.11.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 40 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2015 Studeni

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(8)
Ustavni sud Republike Hrvatske(74)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(12)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(753)
Županijski sud(140)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(58)
Odluka i rješenje(3)
Pravno shvaćanje(3)
Presuda(218)
Presuda i rješenje(46)
Rješenje(668)
Sažetak(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite