Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 102
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2527)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 275/2019-8Rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola poslovni broj K-392/16, Kv-217/19 od 19. srpnja 2019. je temeljem čl. 501. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) prihvaćen zahtjev okrivljen... 28.10.2019
Gž Ovr 1029/2019-5Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Nalaže se ovršenikovom dužniku P. h. c. e. p. O., ..., kao poslodavcu ovršenika Lj. O., da ovrhovoditelju namiri tražbinu u iznosu od 5.366,55 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i to: -po rn. br. 101503 iznos od 3.795,79 kn od 15.4.1999. pa do... 25.10.2019
R1 7/2019-2Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, rješenjem poslovni br. Ovr-... proglasio se nenadležnim pozivom na odredbu čl. 134. Ovršnog zakona ("Narodne novine", br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17., dalje OZ), s obzirom da ovršenik ima prijavljeno prebivalište na području Đ.. Općinski... 24.10.2019
Gž 595/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici na ime korištenja 86/389 dijela čest. zgr. 5224 Z.U. 7098 Poduložak 3 K.O. S. koji suvlasnički dio je povezan sa cjelinom stan ... 23.10.2019
Gž R 298/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio da ga tuženik vrati na poslove radnog mjesta regionalni voditelj prodaje, odnosno druge odgovarajuće poslove, sukladno važećem ugovoru o radu od 1. rujna 2011., kao i da se tuženika obveže nadoknaditi tužitelju parnič... 23.10.2019
Gž 1535/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima T. P. iz Z., ..., OIB: ... i A. P. iz Z., ..., OIB: ..., da solidarno plate tužitelju T. d.o.o. Z., ..., OIB: ... iznos od 15.444,31 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koj... 22.10.2019
Gž 2098/2019-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I               Nalaže se tuženiku s naslova naknade štete isplatiti tužiteljici iznos od 9.445,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 28. veljače 2014. godine do isplate, u visini koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrv... 22.10.2019
Kž 284/2019-8Presudom Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj 29 K-129/19-12 od 16. srpnja 2019 je temeljem odredbe čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) okrivljeni B. P. oslobođen optužbe da bi po... 21.10.2019
Gž Ovr 1239/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda prijedlog za ovrhu je odbijen. Protiv tog rješenja žalbu su pravovremeno izjavili ovrhovoditelji zbog žalbenog razloga iz čl. 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.... 21.10.2019
Gž R 423/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijeno je sudjelovanje umješača Financijske agencije i R. H. u ovoj pravnoj stvari, zbog nepostojanja pravnog interesa umješača. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenim žalbama pobijaju tuženica i R. H.. Tuženica osporava rješenje suda prvog stupnja n... 18.10.2019
Gž R 274/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka  o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. siječnja 2016.g. II. Nalaže se tuženiku  B.  d.o.o., OIB:  ... iz G., ..., vratiti tužitelja M.  M., OIB: ...,  iz G., ..., na radno mjesto koje je obavljao prije donošenja Od... 17.10.2019
Gž 986/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj: 8 Pn-195/2015-29, od 24. kolovoza 2018., u točki I.1. izreke presude naloženo je tuženiku E. O. d.d. Z., isplatiti tužitelju I. L. s osnove pretrpljene neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno (duševno) zdravlje iznos od ... 17.10.2019
Gž 2551/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da u korist č.zem. ... stojna kuća pov. 162 m2 i dvor pov. 346 m2 k.o. S. kao povlasnog dobra postoji pravo služnosti puta označenog i omeđenog kao lik A-B-C-D-E-F-G-H-A pov. 30 m2 sve sukladno skici vještaka P. G. V 136/2018, a na teret zemlji... 17.10.2019
Gž 2858/2019-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " 1/ Nalaže se tuženiku I. I. predati tužitelju E.&S. B. d.d.  nekretninu upisanu u z.k.ul. br. ..., k.o. ... B.-T., ukupne površine 1715 m2, koja se sastoji od čest.kat.br. ..., opisane kao kuća i dvorište, površine 859 m2 i čest.kat.br. ... opisane kao kuć... 17.10.2019
Gž R 2/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/               Utvrđuje se da je tuženik H. V., p. o. za u. v., svojim ponašanjem i postupcima prema tužiteljici, posebice onemogućavanjem osnovnih sredstava za rad tužiteljici, onemogućavanjem izvršavanja poslova njezinog radnog mjesta koordinatora u Služb... 17.10.2019
Gž R 444/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu tuženika H. g. k., Z., ..., OIB: ..., broj I-... od 25. siječnja 2006., kojim se otkazuje Ugovor o radu od 26. veljače 1996. tužitelju S. P. iz Z., ..., OIB: ..., zbog osobno uvjetovanih razloga ... 17.10.2019
Kžzd 49/2019-6Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu opt. I. Z. proglašena je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zanemarivanje obveze ishrane - opisano u čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češke broj 40/2009 Zbirke zakona za koje je temeljem čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češk... 17.10.2019
Gž 391/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je vlasnik nekretnina upisanih zk. ul. broj 1410 k.o. V. koje se sastoje od čkbr. 475/2 - oranica sa 2 j i 104 čhv. i zk. ul. broj 1298 k.o. V., koje se sastoje od čkbr. 474/3 - oranica ograda sa 1112 čh... 17.10.2019
Gž 526/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja isti se sud oglasio nenadležnim za postupanje u tom predmetu (točka I. izreke); po pravomoćnosti tog rješenja predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu (točka II. izreke). Protiv rješenja tužitelj je pravovremeno podnio žalbu zbog razlo... 17.10.2019
Gž 592/2019-2Presudom suda prvog stupnja, platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Ć. iz R. poslovni broj: Ovrv-8635/2014., od 24. srpnja 2014., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužiteljima isplati iznos od 940,32 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.337,50 kn... 17.10.2019
Gž 812/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj Š. Š., OIB: … stekao pravnu osnovu za stjecanje upis prava vlasništva dijela čest.zem. 651/126 k.o. J., površine 493 m2 na skici vještaka mjernika dipl. ing. geod. I. B. označeno crvenom bojom i slovima A-B-C-D-E-F-G-A što su tuženi... 17.10.2019
Gž 670/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se (alternativni) tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik A. N. ( zv. N.) pok. M. OIB…….može se osloboditi obveze iz točke I na način da tužitelju Srećku A. pok. S. OIB……isplati 75.000,00 kuna na ime naknade štete zbog djelomičnog neispunj ... 16.10.2019
Gž 806/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se u odnosu na tuženike ad. 1 M. Z. (OIB…), ad. 2 L. Ž. (OIB…..), ad. 3 O. S. (OIB….), ad. 4 Z. V. (OIB…..) i ad. 5 Z. Z. (OIB…..) da je tužiteljica M. T. (OIB….) vlasnica za ukupno 1556/10000 dijela nekre ... 16.10.2019
Kžm 19/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju čl. 380. st. 1. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14, u daljnjem tekstu ZKP/08) u svezi čl. 3. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ br. 84/11, 143/12 i 148/... 15.10.2019
Gž 2045/2019-2Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. H. (pogrešno navedena A.) poslovni broj Ovrv-2783/08 od 22. 12. 2008. (pogrešno navedeno 23. 12. 2008.) u dijelu kojim se tuženiku nalaže da... 14.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 102 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(2527)
> Siječanj(523) > Veljača(462) > Ožujak(415) > Travanj(238) > Svibanj(249) > Lipanj(164) > Srpanj(183) > Kolovoz(96) > Rujan(157) > Listopad(40)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Presuda(837)
Presuda i rješenje(155)
Rješenje(1535)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite