Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 32)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-53/19-4B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za... 25.7.2019
Usoz-11/19-7 Podnositelj zahtjeva navodi da je svojom odlukom klasa: 023-05/19-01/8, urbroj. 515-05-02-02/1-19-2 od 29. siječnja 2019. obustavio od primjene Odluku o plaći općinskog načelnika Općine N. V., klasa: 120-01/17-01/02, urbroj: 2137/22-17-1 - dalje: Odluka, koju je Općinsko vijeće Općine N. V. don... 28.6.2019
Usoz-32/18-8 Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017. 29.4.2019
Usoz-91/18-5Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/03, urbroj: 2198/13-3-17-1 od 21. travnja 2017. 29.4.2019
UsII-195/18-6 Osporenim rješenjem, inspektor elektroničkih komunikacija je pozivom na odredbe članka 12. stavka 1. točke 14., članka 111., članka 112. i članka 116. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/17. i 72/17., dalje: ZEK) te članka 142. Zakon... 24.4.2019
UsII-379/18-5Uvodno naznačenim rješenjem tuženika utvrđuje se tužitelju niz obveza koje je dužan izvršiti kao infrastrukturni operator u cilju izmještanja izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u zoni obuhvata projekta uređenja prometnih površina i projektiranja vodoopskrbe ... 28.3.2019
UsII-20/18-5 Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na česticama navedenim u točki I. izreke u k.o. V. u vlasništvu zainteresirane osobe Općine V. (točka I izreke). U točki II. izreke rj... 27.3.2019
Usoz-21/19-4 Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti članka 2. stavka 1. i članka 7. stavka 5. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. - ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13.... 27.3.2019
UsII-173/19-7Osporavanim rješenjem je utvrđeno da je tužitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Ogulina i da ima pravo puta na nerazvrstanim cestama na području Grada Ogulina ... 21.3.2019
Usž 899/2018-3Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-04/15-01/0034, URBROJ: 2181/1-10/13-16-0002 od 22. travnja 2016. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Grada K. Upravnog odjela... 20.3.2019
UsII-114/18-5Osporenim (djelomičnim) rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama, i to na česticama navedenim u izreci toga rješenja u k.o. D., P., R. i S., koje su u vlasništvu G. S. (točka I.). Nadalje, utvrđeno je da ele... 14.3.2019
UsII-196/18-4Osporenim rješenjem utvrđeno je da tužitelj nije postupio prema odredbi članka 15. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama jer tuženiku nije dostavio podatke određene zaključkom od 23. siječnja 2018., klasa: UPI 344-03/17-11/530, urbroj: 376-04-18-82 (točka I.). Tužitelju je naloženo da u ro... 14.3.2019
Usž 3680/2017-2Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3539/15-11 od 9. svibnja 2017.  odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-943-04/13-01/231, urbroj: 514-04/01-15-02 od 6. kolovoza 2015. Rješe... 14.3.2019
Usž 3870/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika KLASA: UP/II-361-05/16-07/15, URBROJ: 531-05-2-2-16-2 od 22. studenoga 2016. i rješenja Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada R., KLASA:... 6.3.2019
UsII 146/2019-8Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave rješenjem: klasa: UP/II-034-02/17-01/615, urbroj: 354-01/17-8 od 10. studenog 2017. poništila je odluku o odabiru, klasa: 330-05/17-01/35, urbroj: 2181/01-09-01/06-17-13 od 16. kolovoza 2017., u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2017/S0... 28.2.2019
Usž 4064/2018-2Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-612-07/17-50/50, urbroj: 517-07-1-1-17-3 od 7. srpnja 2017., kojim se odbacuje zahtjev tužitelja za izdavanje uvoznog dopuštenja za 46 komada električnih gitara koje sadrže drvo vr... 21.2.2019
UsII-321/18-7 Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. Z. (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima prava puta na nekretninama koje se na dan donošenja ovog rješenja nalaze u vlasništvu G. J. prema evidenciji Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko, d... 20.2.2019
Usž 1435/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda, poslovni broj: UsI-3383/16-8 od 7. ožujka 2017. odbijen je prijedlog Grada Z. da se u obnovi upravnog spora poništi presuda tog suda UsI-288/15 od 12. srpnja 2016. Predlagatelj obnove je protiv osporenog rješenja izjavio žalbu u kojoj u bitnom navod... 20.2.2019
Usž 4077/2018-3Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-415/17-8 od 13. srpnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za pravne poslove, Službe za drugostupanjski postupak, klasa: UP/II-551-06/16-01/303, u... 20.2.2019
UsII 155/2019-2Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-35/18-16 od 3. svibnja 2018., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja  Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/584, urbroj: 401-01/03-17-02 od 18. prosinca 2017. i naknadu š... 20.2.2019
UsII-283/18-8 Navedenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator i da ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja toga rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Garčin prema evidenciji Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni o... 13.2.2019
UsII-486/18-6 Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Općine Brodski Stupnik, prema evidenciji Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjiž... 6.2.2019
UsII-511/18-8Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Slunja, prema evidenciji Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižnog odjela Slunj, dostu... 6.2.2019
UsII-281/18-6Osporenim rješenjem u točki I. izreke se utvrđuje da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze na području Općine K.₁, a koje su u vlasništvu/suvlasništ... 30.1.2019
Usž 4915/2018-2Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: 140-02/17-03/OB:03164510078, urbroj: 341-99-06/2-17/2100 od 16. ožujka 2017., te vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tužitelj u žalbi u bitnom navodi da razumije odredbu članka 36. Zako... 30.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(32)
> Siječanj(9) > Veljača(9) > Ožujak(9) > Travanj(3) > Lipanj(1) > Srpanj(1)

Sudovi

< SviVisoki upravni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(26)
Presuda i rješenje(1)
Rješenje(5)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite