Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019
 

Sudske odluke

Stranica 86 / 109
Dokumenti od 2126 do 2150 (od ukupno 2723)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 47/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je određena ovrha radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 939,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog računa do isplate te iznosa od 417,20 kn koji predstavlja trošak odmjeren rješenjem o ovrsi istog suda poslovni broj Ovrv-192/... 28.1.2019
Gž 1901/2018-0Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.548,61 kn sa zateznom kamatom od 6. prosinca 2006. do isplate, u točki II. izreke je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 9.963,25 kn sa zakonskom zateznom kamatom od ... 28.1.2019
Gž 148/2018-2Presudom suda prvog stupnja tuženik je dužan isplatiti tužitelju iznos od 515.494,58 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. izreke); tužbeni zahtjev u preostalom dijelu, za iznos od 6.326,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom je odbijen kao neosnovan (točka II. ... 28.1.2019
Gž 168/2019-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja nije dopuštena preinaka tužbe u predmetnoj pravnoj stvari. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnose tužitelji zbog svih žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. u vezi čl. 381. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/... 28.1.2019
Gž 368/2019-2Rješenjem suda prvoga stupnja određen je prisilni smještaj M. G. u psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan Zagreb, u trajanju do trideset dana počevši od 5. siječnja 2019. kao dana određenog u prethodnom rješenju o prisilnom zadržavanju. Protiv navedenoga rješenj... 28.1.2019
Gž 671/2018-2Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. K. iz V. broj Ovrv-1675/17 od 10. srpnja 2017., u kojem je naloženo tuženiku da namiri tužitelju tražbinu u iznosu od 1.104,65 kn sa pripadajućim zakonskim zat... 28.1.2019
Gž 224/2019-2Prvostupanjskom presudom poslovni broj P-2571/87-109 od 31. svibnja 2010. u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja te im je naloženo da tuženiku naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 10.895,00 kn. Drugostupanjskom odlukom poslovni broj Gž-3152/11 od 6. ožujka 2012. potvrđena je ... 28.1.2019
Gž 5804/2018-2Rješenjem suda prvoga stupnja prekinut je ostavinski postupak iza pokojnog P. J., upućena je L. V. da u roku od 30 dana od pravomoćnosti toga rješenja pokrene postupak radi utvrđenja pravne valjanosti ugovora o doživ... 28.1.2019
Gž 2042/2018-2Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju prvostupanjskog suda utvrđena je ostavinska imovina pok. A. M. (dalje pok. ostavitelj) u vidu a/ nekretnina i b/ prava, kako to stoji pobliže opisano u toč. I. izreke rješenja, te su njegovim nasljednicima na utvrđenoj ost... 28.1.2019
Gž 1479/2018-2Prvostupanjski sud je u pobijanom rješenju u točki I. izreke djelomično prihvatio zahtjev tužitelja te utvrdio da je tuženik smetao tužitelje u zadnjem mirnom faktičnom posjedu balkona koji je sastavni dio stana u potkrovlju izgrađenog na nekretnini oznake čest. zemlj. 2129/61 upisane u Z.U. 2257 k.... 28.1.2019
Gž Ovr 53/2019-2Pobijanim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Opatiji poslovni broj K-46/99 od 20. listopada 2003. radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od  115.200,00 kn sa pripadajućim  zateznim kamatama koje teku  od  20. listopada 2003. do  31. p... 25.1.2019
Gž 20/2019-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice L. D. iz Z. poslovni broj: Ovrv-2270/2017. od 5. svibnja 2017. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 31.333,50 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na svaki dospjeli a neplaćeni mjesečni... 25.1.2019
Gž Ovr 106/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja protiv ovršenik, radi ovrhe na nekretninama ovršenika, podnesen kod Općinskog suda u Varaždinu 26. listopada 2018., pod brojem Ovr-1016/18, kao neuredan. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj, pozivajući se na sve žal... 25.1.2019
II Kž 26/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog D. B., zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 110. KZ/11., pod točkom I. na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11... 25.1.2019
Gž 506/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odmjerena je nagrada vještaku KBC R. za obavljeno vještačenje u iznosu od 8.800,00 kuna. Protiv toga rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi tužiteljica, a u žalbi, u bitnome, navodi da smatra da je odobrena nagrada odobrena u previsokom iznosu, da ista nij... 25.1.2019
Gž Ovr 377/2018-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se prigovor ovršenika od 18. prosinca 2014. godine kao nepravovremen.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovršenik, koju žalbu obrazlaže time da je ovrhovoditelju podmirio predmetno dugovanje iz rješenja o ovrsi. U odgovoru na... 25.1.2019
Gž Ovr 804/2018-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi, na temelju ovršne javnobilježničke isprave - Ugovora o kreditu uz valutnu klauzulu broj 10100775/05 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 20. lipnja 2005. potvrđenog od strane javnog bilježnika M. B. iz O. poslovn... 25.1.2019
II Kž 28/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, u tijeku postupka nakon podignute optužnice zbog kaznenog djela iz članka 158. stavaka 1. i 2. i drugih KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. -... 25.1.2019
Gž 1163/2018-2Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. A. -. Ž. T. iz Karlovca od 31. prosinca 2014. godine broj Ovrv-9174/2014, a u kojem je naloženo tuženiku da tužitelju... 25.1.2019
Gž 1193/2018-2Prvostupanjskim rješenjem riješeno je da se tužba smatra povučenom. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga. Predlaže da drugostupanjski sud njezinu žalbu uvaži, pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovni postupak. Žalba tužiteljice nije osnovana. Prvostupan ... 25.1.2019
Gž Zk 35/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prigovor predlagateljice M. B. odbija se kao neosnovan te se potvrđuje rješenje o pristojbi broj Z-11276/2018 od 21. prosinca 2018.“ Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je predlaga... 25.1.2019
Gž 139/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor II tuženice-protutužiteljice od dana 16. studenoga 2016. protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe broj P-7531/11 od 10. studenoga 2016. Protiv navedenog rješenja žali se II tuženica-protutužiteljica ne navodeći određene žalbene ra ... 25.1.2019
Gž 190/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor Općine S. te je održano na snazi rješenje o nasljeđivanju Javnog bilježnika I. K. iz Čakovca poslovni broj O-593/15-14 od 28. srpnja 2015. (dalje: rješenje o nasljeđivanju). O... 25.1.2019
Gž 215/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je revizija zakonskog nasljednika I. F. od 11. listopada 2018. kao nedopuštena. Protiv tog rješenja žali se nasljednik I. F.. Žalba je neosnovana. U ovome je predmetu javni bil... 25.1.2019
Gž Ovr 1248/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u dijelu pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova ovršnog postupka u iznosu od 45.315,89 kn. Točkom II. izreke rješenja određena je dioba kupovnine ostvarene prodajom predmetne nekretnine, u ukupnom iznosu od 372.182,77 kn raz... 25.1.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 85 86 87 ... 109 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(2723)
> Siječanj(766) > Veljača(755) > Ožujak(614) > Travanj(357) > Svibanj(189) > Lipanj(38) > Srpanj(4)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(7)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(8)
Ustavni sud Republike Hrvatske(389)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(142)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(18)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(636)
Županijski sud(1523)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(308)
Odluka i rješenje(17)
Presuda(728)
Presuda i rješenje(119)
Rješenje(1548)
Sažetak(2)
presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite