Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019
 

Sudske odluke

Stranica 3 / 253
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6320)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 783/2019-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tuženika za obustavom ovog postupka. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se tuženik zbog svih razloga navedenih u odredbi čl. 353. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, ... 21.10.2019
Gž R 423/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijeno je sudjelovanje umješača Financijske agencije i R. H. u ovoj pravnoj stvari, zbog nepostojanja pravnog interesa umješača. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenim žalbama pobijaju tuženica i R. H.. Tuženica osporava rješenje suda prvog stupnja n... 18.10.2019
Gž 1878/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev tuženika za osiguranjem parničnih troškova. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da su u ovom postupku radi utvrđenja vlasništva i djelomičnog poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju tuženici podnijeli zahtjev za osiguranje parničnih t ... 18.10.2019
Gž 1922/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. U. Z., A2, OIB B2, isplatiti tužiteljici S. K. iz 18.10.2019
Gž 238/2018-2Pobijanom djelomičnom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženici da tužitelju A. L. na ime naknade štete isplati iznos od 70.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29. svibnja 2015. pa do isplate, a toč. II izreke određeno je da će se... 18.10.2019
Gž 756/2019-3Pobijanom toč.I/ izreke prvostupanjske presude ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. H. P. iz Zagreba broj Ovrv-5111/06 od 24. listopada 2006. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 400,00 kn sa zat... 18.10.2019
Gž 877/2019-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 18.406,25 kn sa zateznom kamatom koja teče od 24. srpnja 2013. godine pa do isplate te da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 20.250,00 kn sa zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate. Protiv ove presude u zako ... 18.10.2019
Gž 1026/2019-2Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak, a nasljednica M. P. upućena je da u roku od 30 dana protiv ostalih zakonskih nasljednika pokrene parnicu radi utvrđenja postojanja i razdoblja trajanja njezine izvanbačne zajednice s ostaviteljem. P... 18.10.2019
U-III/4091/2019I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Matej Bjekić iz Petrinje, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Budimir, odvjetnica u Puli, podnio je 11. listopada 2019. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda ... 17.10.2019
Gž R 274/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka  o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. siječnja 2016.g. II. Nalaže se tuženiku  B.  d.o.o., OIB:  ... iz G., ..., vratiti tužitelja M.  M., OIB: ...,  iz G., ..., na radno mjesto koje je obavljao prije donošenja Od... 17.10.2019
Gž 986/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj: 8 Pn-195/2015-29, od 24. kolovoza 2018., u točki I.1. izreke presude naloženo je tuženiku E. O. d.d. Z., isplatiti tužitelju I. L. s osnove pretrpljene neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno (duševno) zdravlje iznos od ... 17.10.2019
Gž 2551/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da u korist č.zem. ... stojna kuća pov. 162 m2 i dvor pov. 346 m2 k.o. S. kao povlasnog dobra postoji pravo služnosti puta označenog i omeđenog kao lik A-B-C-D-E-F-G-H-A pov. 30 m2 sve sukladno skici vještaka P. G. V 136/2018, a na teret zemlji... 17.10.2019
Gž 2858/2019-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " 1/ Nalaže se tuženiku I. I. predati tužitelju E.&S. B. d.d.  nekretninu upisanu u z.k.ul. br. ..., k.o. ... B.-T., ukupne površine 1715 m2, koja se sastoji od čest.kat.br. ..., opisane kao kuća i dvorište, površine 859 m2 i čest.kat.br. ... opisane kao kuć... 17.10.2019
Gž R 2/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/               Utvrđuje se da je tuženik H. V., p. o. za u. v., svojim ponašanjem i postupcima prema tužiteljici, posebice onemogućavanjem osnovnih sredstava za rad tužiteljici, onemogućavanjem izvršavanja poslova njezinog radnog mjesta koordinatora u Služb... 17.10.2019
Gž R 444/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu tuženika H. g. k., Z., ..., OIB: ..., broj I-... od 25. siječnja 2006., kojim se otkazuje Ugovor o radu od 26. veljače 1996. tužitelju S. P. iz Z., ..., OIB: ..., zbog osobno uvjetovanih razloga ... 17.10.2019
Kžzd 49/2019-6Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu opt. I. Z. proglašena je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zanemarivanje obveze ishrane - opisano u čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češke broj 40/2009 Zbirke zakona za koje je temeljem čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češk... 17.10.2019
Gž 391/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je vlasnik nekretnina upisanih zk. ul. broj 1410 k.o. V. koje se sastoje od čkbr. 475/2 - oranica sa 2 j i 104 čhv. i zk. ul. broj 1298 k.o. V., koje se sastoje od čkbr. 474/3 - oranica ograda sa 1112 čh... 17.10.2019
Gž 526/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja isti se sud oglasio nenadležnim za postupanje u tom predmetu (točka I. izreke); po pravomoćnosti tog rješenja predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu (točka II. izreke). Protiv rješenja tužitelj je pravovremeno podnio žalbu zbog razlo... 17.10.2019
Gž 592/2019-2Presudom suda prvog stupnja, platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Ć. iz R. poslovni broj: Ovrv-8635/2014., od 24. srpnja 2014., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužiteljima isplati iznos od 940,32 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.337,50 kn... 17.10.2019
Gž 812/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj Š. Š., OIB: … stekao pravnu osnovu za stjecanje upis prava vlasništva dijela čest.zem. 651/126 k.o. J., površine 493 m2 na skici vještaka mjernika dipl. ing. geod. I. B. označeno crvenom bojom i slovima A-B-C-D-E-F-G-A što su tuženi... 17.10.2019
U-III/4028/2019I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlatko Nanut iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Rijeci, podnio je 7. listopada 2019. ustavnu tužbu u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Rijeci broj: Kv I-392/19 (Kir-848/19) od 19. rujna 2 ... 17.10.2019
Gž 1355/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Dužni su tuženici pod 1. i 2. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe solidarno isplatiti tužitelju kunsku protuvrijednost iznosa od ukupno 50.000,00 USD sve to ... 17.10.2019
Gž 52/2019-2Pobijanom toč.I izreke prvostupanjske presude naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 4.200,00 EUR sa zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja predmetne tužbe - 17.lipnja 2016. do isplate, a nepobijanom toč.II izreke tužiteljica je obvezana naknaditi tuženiku prouzročeni parnični tro... 17.10.2019
Gž 915/2019-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je da Ugovor o darovanju između tuženica od 12. svibnja 2015. godine gubi pravni učinak prema tužitelju u dijelu u kojem je potrebno za namirenje tužiteljevih potraživanja prema 1. tuženici u iznosu od 119.103,37 kn sa zakonskom zateznom kamatom koje teku od 25. tr... 17.10.2019
Gž 1184/2019-2Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha u spisu Općinskog suda u Puli-Pola broj Ovr-3429/17 u odnosu na glavnu tražbinu tuženika u iznosu od 693,53 Eura te iznos od 4.860,00 kn. Istom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe u istom predmetu radi naplat... 17.10.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 253 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(6320)
> Siječanj(1051) > Veljača(1019) > Ožujak(913) > Travanj(689) > Svibanj(683) > Lipanj(435) > Srpanj(485) > Kolovoz(338) > Rujan(466) > Listopad(239) > Studeni(2)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(16)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(37)
Ustavni sud Republike Hrvatske(657)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(228)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(220)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(73)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(2464)
Županijski sud(2625)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(508)
Odluka i rješenje(28)
Presuda(1958)
Presuda i rješenje(408)
Rješenje(3415)
Sažetak(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite