Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 403
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10060)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 1028/2015-0Pobijanim rješenjem, odbijen je prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe zaprimljen kod prvostupanjskog suda, dana 24. listopada 2013. godine, pod poslovnim brojem Ovr-5203/2013. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka  353. st. 1.... 11.11.2015
Gž Ovr 1707/2015-0Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba ovršenika izjavljena protiv rješenja o ovrsi od dana 02. travnja 2015. godine. Protiv tog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne nov... 20.10.2015
Gž 564/2014-0Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je o zahtjevima tužiteljice tako da izreka glasi: „Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev  koji glasi: "Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je između tužiteljice G. B. iz B., i sada pok.M. S. iz B., sklopljen i ovjeren dana 08.ožujka 2005.... 27.8.2015
Gž R 229/2015-0Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojim potražuje isplatu otpremnine u iznosa od 7.333,32 kune s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 1. siječnja 2013. pa do isplate. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja u... 3.12.2015
K-Rz 10/2014-0Optužnicom ŽDO u Splitu broj K-DO-6/14 od 18. srpnja 2014. optužen je M. Ž. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva  iz članka 120. stavak 1. OKZRH, a koje djelo da je počinio na način naveden u izreci presude. Na raspravi održanoj 18. svibnja 2015.g. suglasnošću stranka tem... 2.10.2015
IUS 05-10/2015-12Odlučivanje u smislu članka 86. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.) ne podrazumijeva javno glasovanje. 5.10.2015
IUS 08-09/2015-8Pojedinačna odluka kojom se čini vjerojatnim da je primjenom općeg akta povrijeđeno pravo ili pravni interes podnositelja zahtjeva može biti i prvostupanjska i drugostupanjska odluka. 8.9.2015
IUS 25-09/2015-10Rok za provedbu izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu ocjenjuje se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 25.9.2015
IUS 25-09/2015-9O zahtjevu za stambeno zbrinjavanje u provedbi Zaključka Vlade o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika - bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi ne odlučuje se u upravnom postupku. 25.9.2015
IUS 25-09/2015-11Potvrda o opravdanosti troškova projekta za istraživačko-razvojni projekt je upravni akt. 25.9.2015
UsII-1/15-7Osporenim rješenjem tuženika, povodom žalbe B. N. iz Z., poništeno je rješenje Ministarstva, klasa: UP/I-008-02/14-01/04, urbroj: 525-06/0870-14-2 od 2. travnja 2014., u dijelu kojim je odbijen zahtjev za dostavu lovnogospodarskih osnova i odobren podnositelju zahtjeva pristup informacijama navedeni... 15.4.2015
Gžp 152/2015-1Prvostupanjskom presudom u odluci pod točkom I. izreke odlučeno je da se djelomično prihvaća precizirani tužbeni zahtjev tužitelja, te je tuženiku naloženo da tužiteljima od 1. do 5. solidarno isplati iznos od 20,28 kuna za svaki dan u razdoblju od 02. listopada 2000. godine do 15. veljače 2001. god... 11.2.2015
Gžp 244/2015-1Prvostupanjskim pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika izjavljen na rješenje o određivanju sudske pristojbe poslovni broj P1-10802/09 od 14. siječnja 2015. godine. Pravovremenom podnesenom žalbom to rješenje pobija tuženik ističući da je došlo do zastare prava na naplatu pristojbe odgovor... 20.3.2015
Gžp 380/2015-1Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba tuženice. Protiv tog rješenja tuženica je telegrafski izjavila žalbu u kojoj nisu naznačeni žalbeni razlozi. Žalba je osnovana. Prvostupanjski je sud odbacio žalbu tuženice koju je telegrafski uputila sudu dana 8. kolovoza 2014. jer po sadržaju upućenog... 21.10.2015
Gžp 576/2014-1Prvostupanjskom presudom: - odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice da joj tuženik isplati iznos od 46.048,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na iznos od 41.600,00 kn od podnošenja tužbe, a na iznos od 4.448,00 kn od 1. lipnja 2003., sve do isplate (toč. I izreke), - naloženo je tužiteljic... 6.10.2015
Gžp 73/2015-1Prvostupanjskom presudom: - utvrđeno je da je tužiteljica suvlasnica za 1/3 dijela stana u S., stan broj 8, ukupne površine 59,52 m2, izgrađenog u zgradi položenoj na čest. zem. 6242/3 i 6246/14 poduloška 2666 k.o. S., a koji posebni dio nekretnine je povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom ci... 15.10.2015
Gžsp 192/2014-1Prvostupanjskim rješenjem, glavni tužbeni zahtjev tužiteljice usmjeren na zaštitu posjeda prava stvarne služnosti prolaska dijelom je odbijen, a dijelom odbačen (točke I. i II. izreke). Točkom III. izreke odbačen je eventualno kumulirani tužbeni zahtjev sadržaja pobliže navedenog pod ovom točkom izr... 26.1.2015
Gžzk 154/2014-1Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protivnika upisa kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Solinu posl. broj Z-3264/07 od 5. lipnja 2013. (točka I. izreke), naloženo je brisanje zabilježbe prigovora protivnika upisa posl. broj Z-1807/13 (točka II. izre... 12.10.2015
Gžzk 310/2015-1Prvostupanjskim pobijanim rješenjem točkom 1. izreke odbačen je prigovor protustranke kao nepravovremen dok je točkom 2. riješeno da se odbacivanje prigovora ne zabilježuje. Pravovremeno podnesenom žalbom to rješenje pobija protustranka iz svih žalbenih razloga, te predlaže da se usvoji žalba protu... 14.10.2015
Gžzk 357/2013-1Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog te je određena zabilježba odbijanja prijedloga. Žalbu protiv ovog rješenja podnosi predlagatelj zbog bitnih povreda postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže se da se pobijano rješe... 7.1.2015
Kvm 1/2015-1Mlađi punoljetnik M. V. pravomoćno je osuđen presudom Općinskog suda u Splitu Kml-49/14 od 1. srpnja 2014.g. zbog kaznenog djela iz čl. 315.  st. 1. KZ/ 11 i osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca. Temeljem čl. 70. KZ-a prema mlađem punoljetniku M. V.... 27.11.2015
Gžst 221/2015-1Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da ne postoji pravo stvarne služnosti na teret nekretnine označene kao č. zgr. 2905/1 k.o. S. kao poslužne nekretnine, a u korist nekretnina označenih kao č. zem. 9381/1, 9381/7, 9381/23, 9381/24 i 9381/25 s... 15.10.2015
Gžst 249/2015-1Prvostupanjskom presudom odbijen je glavni tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženiku naloži da izda tužitelju brisovno očitovanje za nekretninu upisanu u zk.ul. 17896 k.o. Split, podulošku br. 5129, 211 etaža 21/9084 dijela čest. zem. 6337/2, koji je suvlasnički dio povezan s cjelinom stana oz... 15.10.2015
Gžst 39/2015-1Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja uređena je međa između k.č. 5847/36 iz Z.U. 5305 K.O. N., kuća i dvorište, vlasništvo i posjed predlagatelja i k.č. 5847/476 iz Z.U. 3595 K.O. N. vlasništvo i posjed predloženika, prema zadnjem mirnom posjedu sredinom kameno-betonskog zida koji predstavlja ogra... 26.10.2015
Gžst 408/2014-1Prvostupanjskom presudom odbijen je kako glavni, tako i podredni tužbeni zahtjev tužitelja, dok je rješenjem suda prvog stupnja odbijen prijedlog tužitelja za određivanje zatražene privremene mjere. Žali se tužitelj pobijajući prvostupanjsku presudu u cijelosti i to zbog svih žalbenih razloga iz od... 17.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 403 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2015(10060)
> Siječanj(723) > Veljača(910) > Ožujak(906) > Travanj(859) > Svibanj(880) > Lipanj(678) > Srpanj(667) > Kolovoz(322) > Rujan(1106) > Listopad(910) > Studeni(997) > Prosinac(1102)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(45)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(70)
Ustavni sud Republike Hrvatske(823)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(43)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(104)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(144)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7455)
Županijski sud(1376)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(624)
Odluka i rješenje(40)
Pravno shvaćanje(9)
Presuda(2739)
Presuda i rješenje(416)
Rješenje(6227)
Sažetak(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite