Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015 > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 70)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI 370/2015-11Prvostupanjskim rješenjem Grada Crikvenice, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, Odsjeka za komunalni sustav, KLASA: UP/I-363-03/14-01/431, URBROJ: 2107/01-06/12-14-1 od 10. ožujka 2014. godine, obvezniku M. s. d.o.o., ovdje tužitelju, utvrđena je obvez... 15.12.2015
UsI-1425/14-15 Osporavanom odlukom tuženika odbijen je kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora pretplatnika Darka Petrovića iz Zagreba, Kolarova 6 (tužitelja), vezano uz prigovor i naplatu naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunatih na računu za studeni 2013. od strane operatora javnih komunikacijski... 8.12.2015
3 UsI-1180/14-26Osporavanom Odlukom tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, UP/I-344-08/14-01/142, urbroj: 376-05/MS-14-04 (IM) od 11. lipnja 2014. odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za rješavanje spora vezanog uz prigovor na račune za mjesec svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2013. 3.12.2015
UsI 422/2014-10Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnica Pula, KLASA: UP/I-415-02/11-01/137, URBROJ: 513-02-4498/4-12-2 od 11. siječnja 2012. tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja uvoznog duga koji se sastoji od carine, posebnog poreza na plovila i poreza na dodanu vrijednost... 27.11.2015
UsI-4305/13-8 Odlukom tuženika klasa: UP/I-344-08/12-01/1843, urbroj: 376-05/MB-13-7 (DB) od 8. svibnja 2013., odbijen je prigovor tužiteljice, za raskid ugovora za IPTV uslugu, sklopljen s OT-Optima Telekomom d.d., Zagreb, Buzin, Bani 75/a. 26.11.2015
4 UsI-1013/13-34 Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-034-02/13-06/35, URBROJ: 529-06-13-2 od 19. travnja 2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada (…), Odjela gradske Uprave za poduzetništvo, KLASA: UP/I-335-05/03-01/67, URBROJ: 2170-01-03-01-03-43 od 12. veljače 2004. Ovim prvostupanjskim rje... 17.11.2015
4 UsI-1613/13-14 Rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/12-01/873, urbroj: 376-05/MP-12-6 (DB) od 3. rujna 2012. odbačen je zahtjev tužiteljice za rješavanje spora koji je u HAKOM podnesen 16. lipnja 2012. obzirom da se po istome ne može postupiti. 16.11.2015
UsI 1655/2013-6Rješenjem Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Mali Lošinj KLASA: UP/I-361-03/13-14/296, URBROJ: 2170/01-03-05/3-13-3 od 14. lipnja 2013. godine odbijen je zahtjev A. T. D., ovdje tužiteljice, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednost... 16.11.2015
5 UsI-1972/14-4Osporavanom odlukom tuženika odbačena je, kao nedopuštena, žalba žalitelja, ovdje tužitelja, izjavljena protiv Odluke Županijske skupštine (…) županije o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, (…), KL... 13.11.2015
UsI 335/2014-11Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Pazin, KLASA: UP/I-471-02/11-01/245, URBROJ: 513-07-18-11-01 od dana 5. listopada 2011., tužitelju je u t. I. izreke utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od dana 1. siječnja 2011. do dana 31. ... 9.11.2015
2 UsI-923/14-10Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave (…), broj: 511-04-04-02-6843/2-08 od 4. svibnja 2009. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje potvrde o statusu hrvatskog branitelja. 4.11.2015
2 UsI-1010/13-29Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda u (…), KLASA: UP/I-502-03/13-01/51, URBROJ: 338-08-81-13-02 od 21. veljače 2013., tužiteljici, zaposlenoj kod poslodavca (…), ozljedom na radu nije priznata ozljeda pretrpljena 3. siječnja 2013., dijagnoza: druge b... 28.10.2015
UsI 123/2015-15Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-157-62837/1-2012 od 17. prosinca 2012., odbačena je žalba tužitelja protiv rješenja navedenog tijela, broj: 511-01-157-56578/3-2012 od 26. listopada 2012., o izboru ovdje zainteresirane osobe na radno mjesto načelnika Sektora po... 26.10.2015
UsI 206/2014-11Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za imovinsko - pravne poslove KLASA: UP/I-943-04/08-01/29, URBROJ: 2170-04-03-10-22 od 16. prosinca 2010. godine prihvaćen je prijedlog Grada Rijeke, ovdje tužitelja, za izvlaštenjem k.č.br. … i … k.o Z., u vlasniš... 26.10.2015
UsI-4003/13-8 Osporavanom odlukom tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/11-01/1098, urbroj: 376-05/GK-12-05 (DB) od 4. rujna 2012., pod točkom 1. odluke usvojen je prigovor pretplatnika Mladena Pupića iz Križevaca, Ul. Krunoslava Heruca 46 na račun za mjesec svib... 22.10.2015
2 UsI-1460/14-10Prvostupanjskim rješenjem (…), KLASA: UP/I-551-06/12-07/58, URBROJ: 2168-36-12-4 od 22. svibnja 2012., u postupku preispitivanja prava pokrenutom po službenoj dužnosti, određeno je da tužiteljici prestaje pravo na novčanu potporu - osobnu invalidninu s danom 31. svibnja 2012. godine. 16.10.2015
7 UsI-706/13-16 Odlukom o javnom ukidanju statusa javnog dobra Općinskog vijeća Općine (…) KLASA: 011-03/13-01/01, URBROJ: 2169/02-01/13-01 od 19. veljače 2013. godine ukinuto je svojstvo javnog dobra k.č.br. 10119/3 k.o. (…) i dr., te je za njih 2. travnja 2013. godine objavljen natječaj radi za prodaju. 13.10.2015
2 UsI-630/14-11 Rješenjem tuženika, broj: 511-01-157-13294/1-2014. od 4. veljače 2014., odbijen je zahtjev tužiteljice za prestankom službe u Ministarstvu unutarnjih poslova. Tuženik je za svoju odluku naveo, u bitnome, sljedeće razloge. Tužiteljica je raspoređena u Policijskoj upravi (…), Operativno-komunikac... 5.10.2015
7 UsI-1682/13-6Rješenjem (…) županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave (…) KLASA: UP/I-361-03/12-14/106, URBROJ: 2170/01-03-05/3-13-6 od 28. svibnja 2013. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužiteljice, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu stambene namjene ... 30.9.2015
7 UsI-398/15-11 Osporavanom odlukom tuženika odbijen je kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora korisnika Ćurak d.o.o. Slavonski Brod, Gaj 36, vezan uz prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora od operatora javnih komunikacijskih usluga Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9. 29.9.2015
5 UsI-1815/13-11Osporavanom odlukom tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda (…), Ispostave (…) od 24. svibnja 2013. godine, KLASA: UP/I-416-02/13-01/411, URBROJ: 513-07-08-08/13-2, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za u... 14.9.2015
2 UsI-444/14-13Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda (…), KLASA: UP/I-102-05/07-01/1990, URBROJ: 2170-35-67/5-13-06 od 4. prosinca 2013., odbijen je zahtjev tužiteljice za produženje novčane naknade sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i p... 14.9.2015
2 UsI-504/14-16Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-371-07/99-04/00260, URBROJ: 522-04/2-1-14-24 od 31. siječnja 2014., ukinuto je pravomoćno rješenje tuženika, KLASA: UP/I-371-05/98-04/00896, URBROJ: 19-06-02-98-07 od 10. rujna 1998., te je naloženo tužiteljici da vrati predmetni stan u roku od 30 dana od dostave rješ... 11.9.2015
UsI-1284/14-10 Osporenom odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/13-01/1425, urbroj: 376-05/GK-14-6 (IM) od 27. veljače 2014. obustavlja se postupak rješavanja spora korisnika Mezomorfa d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 5 s operatorom javnih komunikacijskih usluga Hrvats... 10.9.2015
UsI-4304/13-8Točkom I. osporene odluke usvojen je prigovor zainteresirane osobe izjavljen radi nemogućnosti raskida ugovora, sklopljenog s tužiteljem, radi pružanja javnih telekomunikacijskih usluga za broj 021/616 713. Točkom II. odluke nalaže se tužitelju da, u roku od 15 dana, omogući raskid pretplatničkog od... 9.9.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2015(70)
> Siječanj(4) > Veljača(8) > Ožujak(9) > Travanj(8) > Svibanj(4) > Lipanj(5) > Srpanj(4) > Kolovoz(1) > Rujan(9) > Listopad(7) > Studeni(8) > Prosinac(3)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(67)
Presuda i rješenje(3)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite