Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2015
 

Sudske odluke

Stranica 2 / 403
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 10060)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Rev 2222/2012-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se ništavim, s pravnim posljedicama ex tunc, ugovor o kupoprodaji dvosobnog stana u V. G., anagrafske oznake .... na IV katu, površine 51,43 m2, sklopljen između G. A. kao prodavateljice i tuženika B. B., kao kupca, dana 18. rujna 2000. godine, ovj... 29.12.2015
Rev 2314/2011-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 20.210,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, odbijen je tužbeni zahtjev preko dosuđenog iznosa, te je odlučeno o troškovima postupka. Samo protiv odluke o troškovima postupka sadržane u pobijanoj drugostupanjskoj presudi r... 29.12.2015
Revt 218/2013-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj P-1365/08 od 14. listopada 2009. prekinut je postupak u odnosu na drugotuženika S. m. B.-B. d.d. u stečaju (točka I. izreke), a prvotuženiku Z. b. d.d. Z. naloženo je umješaču na strani tužitelja R. d.d. R. naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 675.0... 29.12.2015
Revr 1278/2014-3Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrdi da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu s ponudom za sklapanje izmijenjenog ugovora o radu br. ..., kao i da se naloži tuženiku da tužitelja vrati natrag na rad i poslove za... 29.12.2015
Rev 1226/2012-2Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „Tuženik F. Š. iz Z., dužan je sklopiti s tužiteljicom S. K. iz Č., i to u roku 15 dana od dana donošenja ove presude slijedeći UGOVOR O NAJMU Članak 1. Najmodavac F. Š., Z., daje u najam najmoprimcu S. K. iz Č., sta... 29.12.2015
Rev x 362/2015-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 8.586,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 31. svibnja 2013. pa do isplate. Rješenjem suda drugog stupnja prvostupanjsko rješenje djelomično je potvrđeno, a djelomično je ... 29.12.2015
Rev x 438/2015-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.776,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, dok je tužitelj odbijen sa dijelom zahtjeva u iznosu od 30.144,00 kn. Također odlučeno je i o troškovima parničnog postupka. Pozivom na odredbu čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom post... 29.12.2015
Rev 2002/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja da sud, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 230.702,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polu... 29.12.2015
Rev 2003/2015-3Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja da sud, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 230.702,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polu... 29.12.2015
Rev 646/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „1. Odbija se prijedlog predlagateljice A. B. iz Z., ..., radi zabilježbe spora u zk.ul.br. 104 k.o. K. 2. Određuje se zabilježba odbijenog prijedloga iz točke 1 ovog rješenja u zk.ul.br. 104 k.o. K.“ Rješenjem suda drugog stupnja odlučeno je: „I. Odbija... 29.12.2015
Gr1 477/2015-2Županijski sud u Vukovaru je dopisom poslovni broj 32-Su-323/15 od 16. rujna 2015. zatražio da se za postupanje u tom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud. Kao razlog za određivanje drugog stvarno nadležnog županijskog suda navodi se da je tuženica M. M. (jedna od zakonskih nasljednica iza  po... 29.12.2015
Revr 1046/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati na poslove Sales Managera u roku od 8 dana od pravomoćnosti ove presude. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati naknadu za izgubljenu plaću u razdoblju od 01. stu... 29.12.2015
Rev 2250/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Mijenja se iznos uzdržavanja određen presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 31. prosinca 2002. donesenoj u parničnom postupku broj P-777/02 u pravnoj stvari određivanja visine uzdržavanja tada maloljetnog I. V. iz B. i M. V. iz B., na način da se nalaže tu... 29.12.2015
Rev x 602/2014-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku na ime naknade materijalne štete isplatiti tužitelju 17.422,27 EUR u protuvrijednosti kuna na dan isplate sa zateznim kamatama i troškovima postupka. Naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu 5.000,... 29.12.2015
Rev x 746/2013-2Prvostupanjskom presudom naloženo je prvotuženiku isplatiti prvotužitelju iznos od 20.000,00 kn i trošak parničnog postupka u iznosu od 2.662,09 kuna u roku od 15 dana (točka I. izreke), odbijen je zahtjev prvotužitelja da mu prvotuženik isplati iznos od 55.000,00 kuna i zahtjev drugotužitelja da mu... 29.12.2015
Rev 1995/2011-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 5.853,51 kn tužitelju s pripadajućim kamatama, sve u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti pod prijetnjom ovrhe (toč. I. izreke). Pod toč. II. izreke naloženo je tužitelju da tuženici naknadi parnični trošak u iznosu... 29.12.2015
I Kž Us 142/2015-3Županijski sud u Rijeci, rješenjem od 22. listopada 2015. godine, br. Kir-Us-117/15, na temelju čl. 271. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) u svezi čl. 11. st. 1. ... 29.12.2015
Rev 446/2012-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Nalaže se tuženiku da tužiteljima solidarno u roku od petnaest dana isplati iznos od kn 33.695,10 (tridesetitri tisuće šestodevedesetpet kuna i deset lipa) sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. 09. 2001.g., po stopi propisanoj u čl. 1. Uredbe o visini ... 29.12.2015
Gr1 499/2015-2Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj P-1516/14 od 21. rujna 2015. oglasio stvarno nenadležnim i odlučio da će se spis nakon pravomoćnosti rješenja ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu. U obrazloženju rješenja navodi se da je tijekom postupka sud utvrdio da se radi o sporu glede ... 29.12.2015
Gž Ovr 686/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog ovrhovoditelja radi provođenja ovrhe temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi javnog bilježnika Z.V. iz R. posl.br. Ovrv-2/11 od dana 07. siječnja 2011.g., kao nedopušten. Protiv tog je rješenja žalbu podnio ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz čl. 3... 29.12.2015
Rev 154/2011-2Međupresudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je prvotuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju u noći između 26. i 27. prosinca 2000. (toč. I.). Toč. II. odbijen je zahtjev u odnosu na drugotuženika Grada Buzet, dok je toč. III. određeno da će se do pravomoćnosti međupresude zastati s r... 29.12.2015
Pž 4176/2013-4Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je tužba. Protiv ovog rješenja žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 28/13 i 89/14; dalje: ZPP) te ... 29.12.2015
Rev 285/2009-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da mu tuženici solidarno isplate iznos od 257.714 DEM s kamatama po stopi Z. b. d.d. u DEM po viđenju tekućim od utuženja do isplate. Ujedno je naloženo tužitelju da prvotuženiku Republici Hrvatskoj nadoknadi troškove... 29.12.2015
Rev 1750/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu poslovni broj Ovr-26/08 Općinskog suda u Rijeci u odnosu na suvlasnički udio drugotuženice R. A. na nekretninama koje su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisane kao k.č.br. 1564/3, kuća broj 134, sa dv... 29.12.2015
Pž 2338/2013-4Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu ukinuo je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik M. J. iz Z., poslovni broj Ovrv-25038/11 od 07. studenoga 2011. kojim je naloženo tuženiku platiti iznos od 1.549... 29.12.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 403 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2015(10060)
> Siječanj(723) > Veljača(910) > Ožujak(906) > Travanj(859) > Svibanj(880) > Lipanj(678) > Srpanj(667) > Kolovoz(322) > Rujan(1106) > Listopad(910) > Studeni(997) > Prosinac(1102)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(45)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(70)
Ustavni sud Republike Hrvatske(823)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(43)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(104)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(144)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7455)
Županijski sud(1376)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(624)
Odluka i rješenje(40)
Pravno shvaćanje(9)
Presuda(2739)
Presuda i rješenje(416)
Rješenje(6227)
Sažetak(2)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite