Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Travanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 357)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II 4 Kr 35/2019-4Sudac Općinskog suda u Puli-Pola predložio je da se za vođenje kaznenog postupka u predmetu povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola od 23. listopada 2014. broj KMP-Do-85/14, izmijenjene podneskom od 19. listopada 2018. protiv optuženog D. K. zbog počinjenja protupravnog djela u... 30.4.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 513/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja pod prijašnjom oznakom poslovni broj P-14/13 Općinskog suda u Benkovcu, sadašnje oznake P-1985/18 Općinskog suda u Zadru zaprimljena 10. siječnja 2013. godine." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužite... 30.4.2019
Kž 207/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju čl. 403. ZKP/08 branitelj, odvjetnik  K. V. kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn zbog neopravdanog nedolaska na raspravu dana 26. ožujka 2019., te je obvezan naknaditi troškove odgode navedene rasprave i to troškove vještaka F. B. i I. B. u ukupnom iznosu... 30.4.2019
Gž 1401/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Usvaja se djelomično tužbeni zahtjev prvo tužitelja J. P. i drugo tužitelja J. M. u dijelu u kojemu isti glasi: "Nalaže se tuženiku 30.4.2019
Gž 1989/2017-3Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari. II. Naloži tužitelju I. Ž. naknaditi tuženici M. G. parnični trošak u iznosu od 1.171,87 kn, u roku 15 dana.“ U ... 30.4.2019
Gž 5955/2017-2Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se suvlasništvo stranaka na nekretninama i u omjerima, pobliže označenim u točki I izreke prvostupanjske presude, te se suvlasnička zajednica stranaka na navedenim nekretninama razvrgava tako da tužiteljici na ime njezinog suvlasničkog dijela pripadaju u vlasništ... 30.4.2019
Gž 6012/2017-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "1.Utvrđuje se ništetnom odredba članka 4. Ugovora o kreditu broj 9012351145 od 20. ožujka 2007.g. koja glasi: "Kamata na kredit 4.1.na kredit u otplati korisnik kredita se obvezuje platiti banci kamatnu stopu po godišnjoj kamatnoj stopi koja je promjenjiv ... 30.4.2019
U-VIIA/1852/20191. Udruga "ANTIKORUPCIJA - Platforma za borbu protiv korupcije" koju zastupa dr. sc. Dražen Dizdar, izvršni direktor (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je 26. travnja 2019. žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-08/19-06/0... 29.4.2019
U-VIIA/1853/20191. Udruga "ANTIKORUPCIJA - Platforma za borbu protiv korupcije" koju zastupa dr. sc. Dražen Dizdar, izvršni direktor (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je 26. travnja 2019. žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-08/19-06/0... 29.4.2019
Gž 266/2019-2Prvostupanjskim rješenjem, u točci I. izreke, naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 2.500,00 kn. Točkom II. izreke odbijen je preostali dio zahtjeva tuženika za naknadu troškova postupka u iznosu od 7.280,00 kn. Tužitelj je podnio žalbu, sadržajno protiv to... 29.4.2019
Gž 527/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je naloženo tužiteljici isplatiti tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 7.700,00 kn, u roku od 15 dana. Protiv rješenja je žalbu podnijela tužiteljica. U žalbi je navela da su se stranke suglasile da se parnični postupak nastavi kao izvanparnični, da je u tom p... 29.4.2019
II Kž 131/2019-6Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, u tijeku postupka nakon podnesenog prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije prema maloljetnom M. J., zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 1. KZ/11., na temelju članka 129. stavka 7. Zakona o kaznenom postupku ("Na... 29.4.2019
II Kž 148/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.), produljen je istr... 29.4.2019
Gž 469/2018-2Pobijanom je presudom odlučeno je: „ I               Nalaže se tuženiku J. M. isplatiti tužitelju P. C. d.o.o. iznos od 6.443,02 kn (slovima: šesttisućačetristočetrdesettrikunedvijelipe) sa zateznim kamatama tekućima         na iznos od 301,18 kn od 15. veljače 2011.,         na iznos od 286,12 kn... 29.4.2019
Gž 1193/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz V. G., poslovni broj Ovrv-1710/15 od 03. prosinca 2015. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 180,97 kn na ime glavnice,... 29.4.2019
Gž 730/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku M. N. da tužiteljici R. H. s osnova naknade imovinske štete plati iznos 5.318,55 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 1.026,04 počevši od 21. svibnja 2013., a ... 29.4.2019
Gž 741/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku Hrvatske ceste d.o.o. OIB … tužitelju K. da F. OIB … isplati iznos od 19.122,84 kn sa zateznim kamatama počevši od 12. lipnja 2017. godine po stopi u smislu čl. 29. st. 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima uvećanjem prosječne ... 29.4.2019
Gž Ovr 190/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I.              Na temelju rješenja Ministarstva financija-Porezna uprava, P. ured P., I. P.., Klasa: UP/I-411-01/2012-02/00198, ur.broj: 513-07-11-01-2012-01 od 18. siječnja 2012. koje je postalo ovršno dana 29. veljače 2012., radi osigura... 29.4.2019
Gž Ovr 193/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se prijedlog za ovrhu od 26. veljače 2019. kao neosnovan. II. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu upis zabilježbe odbijenog prijedloga za ovrhu na 0,2519/100 dijela kč.br. 2365/1, zgrada br. 52 i 1... 29.4.2019
Gž Ovr 836/2017-7Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika radi naplate ovrhovoditeljeve novčane tražbine. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitnih povreda ovršnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da se pobijano r ... 29.4.2019
Usoz-32/18-8 Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017. 29.4.2019
Usoz-91/18-5Podnositeljica je podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke općinskog načelnika Općine Preko, klasa: 940-01/17-01/03, urbroj: 2198/13-3-17-1 od 21. travnja 2017. 29.4.2019
Gž 933/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da je tuženik dužan trpjeti namirenje njegova potraživanja u iznosu od 78.965,15 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama prodajom nekretnina u njegovom vlasništvu opisanih u izreci, a položenim u K.O. 29.4.2019
II Kž 145/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog Z. A. i drugih, zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i drugih KZ/11., pod točkom I. izreke rješenja, na temelju č... 26.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 15 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Travanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(1)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(1)
Ustavni sud Republike Hrvatske(77)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(28)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(70)
Županijski sud(177)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(57)
Odluka i rješenje(4)
Presuda(90)
Presuda i rješenje(13)
Rješenje(193)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite