Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Travanj
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 689)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
II 4 Kr 35/2019-4Sudac Općinskog suda u Puli-Pola predložio je da se za vođenje kaznenog postupka u predmetu povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola od 23. listopada 2014. broj KMP-Do-85/14, izmijenjene podneskom od 19. listopada 2018. protiv optuženog D. K. zbog počinjenja protupravnog djela u... 30.4.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 513/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja pod prijašnjom oznakom poslovni broj P-14/13 Općinskog suda u Benkovcu, sadašnje oznake P-1985/18 Općinskog suda u Zadru zaprimljena 10. siječnja 2013. godine." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužite... 30.4.2019
Gž 5545/2017-3Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je pod stavkom I. izreke odbio zahtjev tužitelja radi naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 105.000,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 2. listopada 2009. pa do isplate, kao i dio koj... 30.4.2019
Gž 5955/2017-2Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se suvlasništvo stranaka na nekretninama i u omjerima, pobliže označenim u točki I izreke prvostupanjske presude, te se suvlasnička zajednica stranaka na navedenim nekretninama razvrgava tako da tužiteljici na ime njezinog suvlasničkog dijela pripadaju u vlasništ... 30.4.2019
Gž 6012/2017-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "1.Utvrđuje se ništetnom odredba članka 4. Ugovora o kreditu broj 9012351145 od 20. ožujka 2007.g. koja glasi: "Kamata na kredit 4.1.na kredit u otplati korisnik kredita se obvezuje platiti banci kamatnu stopu po godišnjoj kamatnoj stopi koja je promjenjiv ... 30.4.2019
Gž 980/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je sljedeće: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. „Utvrđuje se da je ništavan ugovor o kreditu broj: 216-97/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini koji je sklopljen između tužitelja i tuženika da... 30.4.2019
Gž 2621/2016-0Prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama, i to okrivljena pravna osoba C. d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna, a okrivljena odgovorna osoba T. H. novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 98. stavka 1. točke 1. i s... 30.4.2019
Rev 1322/2015-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja  kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "I Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Utvrđuje se ništavim ugovor o darovanju od 28. travnja 1998.g. zaključen između I tuženice i II tuženika o ... 30.4.2019
Rev 2725/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio da se ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj X-Ovr-317/99 od 25. ožujka 1999. proglasi nedopuštenom (toč. I. izreke), odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za naknadu troš... 30.4.2019
Revr 613/2018-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika dan tužitelju Ž. C. iz G. I., ..., OIB:..., d... 30.4.2019
Rev x 526/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: »I  Odbija se tužbeni zahtjev I i II tužitelja koji glasi: "Utvrđuje da su I tužitelj J. K. i II tužiteljica M. K. suvlasnici svaki u 1/2 dijela čest.kat.br. 5676/754, obiteljska stambena zgrada i dvorište u površini od 188 m2, koja se sastoji iz dijela z.k.č.... 30.4.2019
Revr 829/2017-2Općinski radni sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Pr-1107/07-61 od 20. veljače 2012. pod točkom I. naložio je prvotuženiku C. d.d. i drugotuženiku I. d.d. solidarno isplatiti tužitelju na ime neimovinske štete iznos od 92.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 11. svibnja 2007. do isplate ... 30.4.2019
Revr 712/2018-2Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme broj 30/2009 od 30.11.2009., izjavljen Odlukom o o... 30.4.2019
Rev x 281/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3512/16-47 od 27. travnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se tuženoj naloži isplatiti: prvotužitelju M. K. iznos 400.000,00 kn, drugotužitelju B. K. iznos 200.000,00 kn, te trećetužiteljici D. K. iznos 200.000,00 kn,... 30.4.2019
Rev x 450/2018-2Presudom Županijskog suda u Splitu broj Gž-1194/2015 od 7. prosinca 2017. potvrđena je presuda Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru broj P-6068/15 od 30. travnja 2015. kojom je odbijen zahtjev tužitelja kojim je traženo da se tuženiku naloži isplatiti mu iznos 221.756,70 kn s pripadajući... 30.4.2019
Gž 1401/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Usvaja se djelomično tužbeni zahtjev prvo tužitelja J. P. i drugo tužitelja J. M. u dijelu u kojemu isti glasi: "Nalaže se tuženiku 30.4.2019
Gž 1989/2017-3Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari. II. Naloži tužitelju I. Ž. naknaditi tuženici M. G. parnični trošak u iznosu od 1.171,87 kn, u roku 15 dana.“ U ... 30.4.2019
Gž 671/2018-4Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice J. G. s prebivalištem u A5, OIB: B1, da je tuženik 30.4.2019
Gž Ovr Ob 46/2019-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Starom Gradu poslovni broj II P-164/11 od 29. lipnja 2011., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice iz osnove doprinosa uzdržavanja u ukupnom iznosu od 51.360,00 kuna s pripadajućim zakon... 30.4.2019
I Kž 251/2019-4Pobijanim rješenjem Županijski sud u Splitu je na temelju članka 159. stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. - Kazneni zakon, 56/13. i 15... 30.4.2019
I Kž 261/2019-4Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu na temelju članka 159.a. točka 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11.-Kazneni zakon, 56/1... 30.4.2019
Kž 207/2019-4Pobijanim rješenjem na temelju čl. 403. ZKP/08 branitelj, odvjetnik  K. V. kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn zbog neopravdanog nedolaska na raspravu dana 26. ožujka 2019., te je obvezan naknaditi troškove odgode navedene rasprave i to troškove vještaka F. B. i I. B. u ukupnom iznosu... 30.4.2019
Rev x 376/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tuženici solidarno naknade štetu u iznosu od 344.330,00 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke) te je tužitelju naloženo da prvotuženiku G. Z. nadoknadi troškove postupka u iznosu od 43.437,50 kn, a drugot... 30.4.2019
II 4 Kr 40/2019-4Sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu predložila je da se za vođenje kaznenog postupka u kaznenom predmetu protiv optužene L. M., zbog kaznenog djela iz čl. 231. st. 1. KZ/11., povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu broj K-DO-703/17 od 6. rujna 2017. godine, umjesto Općinsk... 30.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 28 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Travanj

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(2)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(7)
Ustavni sud Republike Hrvatske(78)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(35)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(4)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(320)
Županijski sud(240)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

Odluka(58)
Odluka i rješenje(4)
Presuda(240)
Presuda i rješenje(45)
Rješenje(342)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite