Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 51)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Gž 263/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: ˮI Dužan je tuženik A. L., A3, OIB: OIB: B2, da u roku od 8 dana tužitelju B. V., 31.1.2019
Gž 42/2018-8Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Utvrđuje se da su ugovor o kreditu račun br. 2-04.010641 od 11. listopada 2007. sklopljen između tužitelja i tuženika kao i očitovanje Javnog bilježnika J. C. iz Čakovca ovjereno pod poslovnim brojem... 29.1.2019
Gž 632/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja J. T. koji glasi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da na ime naknade štete isplati tužitelju J. T., OIB: 29.1.2019
Gž 210/2019-2Presudom prvostupanjskog suda ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrvp-4444/05 od 10. studenog 2005. kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju u roku 8 dana iznos od 250,00 kuna sa zateznim kamat... 29.1.2019
Rev x 599/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženici da tužitelju preda u posjed stan koji se nalazi u prizemlju zgrade označene kao k.č.br. 3199/1, kuća popisni list ..., sve upisano u zk.ul.br.3353 k.o. G. Z., anagrafske oznake Z., ..., a koji se sast... 29.1.2019
Revr 1094/2016-3Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom odluka tuženika D. F., kao vlasnika obrta D. o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljici M. K. te je utvrđeno da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao 16. ožujka 2009. (točka I. izreke). Ujedno je određen sudski raskid ugovor... 29.1.2019
Rev x 1052/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 568,500 kn zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 25.10.2004. do 31.12.2007. godine po stopi iz čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a o... 29.1.2019
Gž 563/2018-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. S. iz Z. poslovni broj: Ovrv-4045/15. i tužba je odbačena (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 9.687,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže nazn... 28.1.2019
Gž R 559/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 4.000,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. travnja 2007. pa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate. Prvost... 28.1.2019
Gž 795/2016-3Prvostupanjskim rješenjem suđeno je: "I               Ukida se platni nalog sadržan u točki I. rješenja o ovrsi Javnog bilježnika u V. G. I. M. poslovni broj Ovrv-3080/10 od 14. lipnja 2010. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 30.000,63 kn sa zakonskim zateznim k... 24.1.2019
Gž 670/2018-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. u Zagrebu broj Ovrv-1898/12 od 28. lipnja 2012. u dijelu kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju 10.265,82 kn sa zateznom kamatom od... 24.1.2019
Gž R 588/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio da se tuženiku naloži provesti mjere prema radniku Z. J. koji je izvršio uznemiravanje prema tužitelju na način da izmijeni raspored rada tako da se izbjegne istodobni rad Z. J. i tužitelja, izvrši razmještaj na način... 23.1.2019
Rev 2632/2015-2Pobijanom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena presuda Općinskog suda u Novoj Gradiški, poslovni broj P-642/09-12 od 5. prosinca 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da plati tužiteljicama i to: M. D. iznos od 223.000,00 kn, a A. D., M. Š. i K. D. L. svakoj iznos od 75.000,00 kn, sve... 23.1.2019
Gž 37/2019-2Presudom suda prvog stupnja je odlučeno: "I. U cijelosti se ukida platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz A4, posl.broj Ovrv-17689/12 od 23.7.2012. II. Odbija se tužbeni zahtjev tužite... 22.1.2019
Gž 6133/2018-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I - Odbijaju se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj M. B., OIB B1 stekao pravnu osnovu za upis prava vlasništva na cijeloj nekretnini k.č.br. 26 k.o. 22.1.2019
Rev 1104/2018-3Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljici S. S. T. iznos od 250.399,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose i po stopi sve preciznije navedeno u toj točki izreke, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u... 22.1.2019
Rev 1344/2017-2Prvostupanjskom presudom raskinut je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen između tužitelja i tuženice 11. lipnja 2013., solemniziran kod javnog bilježnika N. V. pod brojem OV-4250/13, te je naloženo tuženici isplatiti tužitelju 377.500,00 kn s pripadajućom kamatom. Naložen je tuženici naknaditi ... 22.1.2019
Gž 2820/2016-2Pobijanom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženicima da solidarno tužitelju isplate iznos od 15.950,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe 3. srpnja 2014. pa do isplate, u roku od 15 dana, a u toč. II izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u iznosu od 16.5... 22.1.2019
Rev 1981/2014-3Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti na ime naknade štete prvotužitelju iznos od 278.922,22 kune sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, drugotužiteljici iznos od 220.000,00 kuna, treće do petotužiteljima iznos od po 75.000,00 kuna sa zakons... 22.1.2019
Rev x 620/2015-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za naknadu štete zbog nezakonitog rada tijela državne uprave u postupku rušenja njihovih nekretnina - stanova i apartmana u P. (toč. I. izreke), kao i eventualno kumulirani tužbeni zahtjev radi naknade štete, pričinjene im zbog propusta o... 22.1.2019
Rev 2083/2018-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici naknaditi tužiteljici štetu u iznosu od 487.460,00 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 22. veljače 2018. do isplate, kao i plaćati tužiteljici rentu na ime tuđe pomoći i njege počev od 24. rujna 2004. u iznosu od 600,00 kuna mjesečno sa zateznom kamat... 22.1.2019
Gž 501/2017-2Pobijanom presudom u toč.I izreke tuženik H.O. d.d. Zagreb obvezan je tužitelju isplatiti iznos od 5.990,59 kn sa zateznom kamatom tekućom od presuđenja do isplate, dok je toč.II izreke odbijen sa zahtjevom radi solidarne isplate istog novčanog iznosa od tu... 18.1.2019
Gž 1390/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik čest. zem. 1321/4 k.o. A4, čest. zem. 1336/1 k.o. A4, čest. zem. 1232/8 k.o. A4,... 17.1.2019
Gž 174/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je odbijen tužiteljičin tužbeni zahtjev kojim je ona tražila da se utvrdi da je stekla pravo vlasništva dijela čkbr. 11303/2 k.o. M. B., površine 160 m2, koji je na skici mjesta očevida od 10. ožujka 2016. godine, k... 17.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(21)
Županijski sud(29)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite